H4, les 4

Economie jaar 3
Hoofdstuk 4
1 / 15
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 15 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

Economie jaar 3
Hoofdstuk 4

Slide 1 - Slide

Inhoud van de les
  • Herhaling vorige les: ondernemingsplan en KvK
  • Theorie over marketingmix
  • Video en opdracht New York Pizza
Slide 2 - Slide

Inhoud van de les
Doelen:
De leerling kan de vier p's uit de marketingmix benoemen. 

Slide 3 - Slide

Ondernemingsplan (blz. 56)
Ondernemingsplan: hierin beschrijft een startend ondernemer in detail wat zijn/haar ideeën en plannen zijn. 
Het bestaat uit de verschillende hoofdstukken:
  • Over de ondernemer(s)
  • Marketingplan
  • Financieel plan

Slide 4 - Slide

Ondernemingsplan (blz. 56)
Kamer van koophandel: hier schrijf je het bedrijf in. Een soort bevolkingsregister voor bedrijven. Ook helpen zij de startende ondernemers. 

Slide 5 - Slide

Brutowinst- en nettowinstmarge
Brutowinstmarge --> brutowinst uitgedrukt in een percentage van de omzet.
Nettowinstmarge --> Nettowinst uitgedrukt in een percentage van de omzet.

Slide 6 - Slide

Bruto- en nettowinstmarge
Waarom zijn deze cijfers belangrijk?

Als je deze cijfers (percentages) hebt kan je makkelijk vergelijken. 
- Vergelijken met eigen cijfers van bijvoorbeeld vorig jaar.
- Vergelijken met concurrenten.
Omzet zegt bijvoorbeeld niet zo veel. Wel hoeveel daarvan winst is. Data is belangrijk!


Slide 7 - Slide

SWOT-analyse (blz. 57)
Een SWOT-analyse geeft een ondernemer inzicht in de sterke en zwakke punten van zijn bedrijf en welke kansen en bedreigingen er zijn in de markt waarin het bedrijf opereert. 

Slide 8 - Slide

SWOT-analyse 
Wat zou de SWOT-analyse van Coca-cola zijn?

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Opdrachten
Maak opdracht 4.18 en 4.19 op bladzijde 58.
Jullie krijgen hier maximaal 10 minuten voor.
Klaar? Maak opdracht 4.20 t/m 4.23.

Slide 11 - Slide

Marketingmix
Binnen een marketingplan zijn de vier p's beschreven: Product, Prijs, Plaats en Promotie.
Hoe deze vier instrumenten worden ingezet en gecombineerd om de marketingstrategie vorm te geven, wordt de marketingmix genoemd. 

Slide 12 - Slide

Marketingmix
Product: Gaat zowel om materiële als immateriële eigenschappen van het product. 
Prijs: Het vaststellen van een verkoopprijs.
Plaats: Waar kunnen klanten het product kopen. En via welke distributiekanalen het product op deze plaats terechtkomt. 
Promotie: Alle factoren die van invloed zijn op de communicatie en het bereiken van de doelgroep.

Slide 13 - Slide

Opdracht New York Pizza
Wij gaan klassikaal naar een video over het ondernemerschap van New York Pizza kijken. Jullie beantwoorden daarbij vragen. Lees voor de video alle vragen goed door en werk samen in tweetallen! 

Na de video krijgen jullie nog 5 minuten om de laatste antwoorden in te vullen.
Klaar? Maak opdracht 4.20 t/m 4.22 op bladzijde 59.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video