Beeldspraak 29-01-2023

1 / 37
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 5,6

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Hoeveel strofen heeft 'Het hart van Rotterdam'?
timer
3:00
A
Twee
B
Twaalf
C
Zes
D
Drie

Slide 4 - Quiz

Noem een voorbeeld van alliteratie uit 'Het hart van Rotterdam'
timer
5:00

Slide 5 - Open question

Noem een voorbeeld van assonantie uit 'Het hart van Rotterdam'
timer
3:00

Slide 6 - Open question

Waarom is er wel/niet sprake van een sonnet bij 'Het hart van Rotterdam'?
timer
3:00

Slide 7 - Open question

Als-vergelijking
Je vergelijkt iets met iets anders omdat er overeenkomst is. Het beeld wordt ingeleid door ‘als’, ‘van’ of een vorm van het werkwoord ‘lijken’. Beeld en object staan naast elkaar.

Slide 8 - Slide

Je kamer lijkt wel een kloostercel.

Slide 9 - Slide

Asyndetische vergelijking
(de term komt uit het Grieks: a-syndetos = niet samengebonden): Bij een asyndetische vergelijking wordt er tussen het te vergelijken object en het beeld geen verbindingswoord gebruikt

Slide 10 - Slide

Haar hoofd, een biet, sprak boekdelen.

Slide 11 - Slide

Metafoor
Metafoor (komt uit het Grieks metaphora, betekent overdracht van betekenis):
 Je geeft iets de naam van iets anders omdat er overeenkomst is. Het object wordt niet genoemd, het beeld blijft over.

Slide 12 - Slide

Het leven is een weg met kuilen en hobbels

Slide 13 - Slide

Metonymia
Bij een metonymia wordt alleen een beeld genoemd, maar is er nog wel sprake van een relatie met het object.

Slide 14 - Slide

Gisteren dronk hij een glaasje Bordeaux te veel

Slide 15 - Slide

Wat is dit: Hij ging er als een haas vandoor
A
vergelijking
B
asyndetische vergelijking
C
metafoor
D
metonymia

Slide 16 - Quiz

Personificatie
iets niet menselijks wordt voorgesteld als mens.

Slide 17 - Slide

Het papier is geduldig

Slide 18 - Slide

Synesthesie
Een synesthesie is een combinatie van indrukken van verschillende zintuigen. Synesthesie kan worden gezien als een bijzondere vorm van de metafoor.

Slide 19 - Slide

Kille kleuren
Snijdende geluiden

Slide 20 - Slide

De vrouw in die podcast heeft een warme stem
A
personificatie
B
metafoor
C
metonymia
D
synesthesie

Slide 21 - Quiz

Analyseer 'Sonnet voor 456 letters' op beeldspraak
,

Slide 22 - Slide

Analyseer het gedicht en deel een foto van je gemaakte werk als je klaar bent
timer
15:00

Slide 23 - Open question

Wat is een voorbeeld van personificatie?
A
De koe loeit
B
De bladeren ritselen
C
Het kind zeurt
D
De wind huilt

Slide 24 - Quiz

Hoe noem je deze vorm van beeldspraak? 'Ik kon het verraad ruiken.'

Slide 25 - Open question

Waar of niet waar?

Synesthesie is beeldspraak waarbij twee zintuigelijke indrukken worden gecombineerd.
A
waar
B
niet waar

Slide 26 - Quiz

'Een gebroken vaas kun je lijmen, maar de scherven blijf je altijd zien.'
A
Metafoor
B
Metonymia
C
Vergelijking
D
Personificatie

Slide 27 - Quiz

Bij een metafoor heb je....
A
Alleen maar een beeld
B
Een beeld en de werkelijkheid
C
Altijd het woordje 'als'
D
HUH? watte? Weet het niet meer... :(

Slide 28 - Quiz

Hij heeft een Rembrandt aan de muur hangen.
A
metafoor
B
metonymia

Slide 29 - Quiz

Wat vind je van LessonUp? 0 = drie keer niks. 100 = vaker doen!
0100

Slide 30 - Poll

Leg kort uit waarom!

Slide 31 - Open question

Waar mag ik komende les meer aandacht aan besteden?

Slide 32 - Open question

Blijf hangen als je je leeslijst nog niet hebt ingeleverd en anders kun je gaan lezen!

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Deel je literaire mindmap met een foto

Slide 37 - Open question