Μελέτη Περίπτωσης - Επιχείρηση Sola Stella (Primary)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SEA SHEPHERD:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ SOLA STELLA
1 / 17
next
Slide 1: Slide
ScienceGeography+3Primary EducationAge 8-11

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 20 min

Introduction

Περιγραφή Αυτή η Μελέτη Περίπτωσης συνδέεται με τα Σχέδια Μαθημάτων: Παράνομη, Λαθραία και Άναρχη (ΠΛΑ) Αλιεία. Επικεντρώνεται στην εκστρατεία μας Operation Sola Stella που υποστηρίζει την κυβέρνηση της Λιβερίας στην περιπολία των υδάτων της για παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες.

Instructions

Οδηγίες
Αυτή η Μελέτη περίπτωσης συνδέεται με τα Σχέδια Μαθημάτων: Παράνομη, Λαθραία και Άναρχη (ΠΛΑ) Αλιεία 1 - 3. Επικεντρώνεται στην εκστρατεία μας Operation Sola Stella που υποστηρίζει την κυβέρνηση της Λιβερίας για την περιπολία των υδάτων της για παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες.

Αυτή η Μελέτη περίπτωσης διαρκεί 20 λεπτά.

Επικοινωνία: education@seashepherdglobal.org
© Sea Shepherd 2021


Instructions

Items in this lesson

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SEA SHEPHERD:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ SOLA STELLA

Slide 1 - Slide

Εισαγωγή

Αυτό το μάθημα παρέχεται από τη Sea Shepherd. Η Sea Shepherd ιδρύθηκε το 1977 και είναι ένας οργανισμός προστασίας της θάλασσας που έχει ως στόχο την προστασία των ωκεανών και της θαλάσσιας άγριας ζωής. Η Sea Shepherd εργάζεται παγκοσμίως για πολλά θέματα που επηρεάζουν τους ωκεανούς, διεξάγοντας πολλές εκστρατείες άμεσης δράσης κάθε χρόνο. Η ΠΛΑ αλιεία είναι ένας τομέας δράσης της Sea Shepherd για την καταπολέμηση του παράνομου ψαρέματος.

Γνωρίζετε ήδη...
Θα μάθετε...
Απαιτείται δράση!

Αξιολογήστε τις γνώσεις σας

Κλικάρετε στην εικόνα

Δείτε το βίντεο

Slide 2 - Slide

Εικονίδια δραστηριοτήτων εκμάθησης

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος γίνεται χρήση των συγκεκριμένων εικονιδίων:

Slide 3 - Video

This item has no instructions

Slide 4 - Map

Λιβερία

Ο χάρτης δείχνει την τοποθεσία της Λιβερίας.

IUU activity in Liberia is up to 40% of the fishing catch.
Τα επίπεδα της ΠΛΑ αλιείας σε αυτά τα νερά φτάνουν το 40% της συνολικής αλιείας.

Slide 5 - Slide

ΠΛΑ αλιεία

Λέγεται πως τα επίπεδα της ΠΛΑ αλιείας σε αυτά τα νερά φτάνουν το 40% της συνολικής αλιείας. Αυτά τα σκάφη δραστηριοποιούνται στην ΠΛΑ αλιεία επειδή δεν έχουν άδεια, είτε για ψάρεμα στην περιοχή είτε για τα συγκεκριμένα είδη, ή επειδή ψαρεύουν σε απαγορευμένες περιοχές.

Artisanal fishing in Liberia.
6 nautical mile exclusion for for artisanal fishing.
Παραδοσιακή αλιεία στη Λιβερία.
Αποκλεισμός 6 ναυτικών μιλίων για την παραδοσιακή αλιεία. 

Slide 6 - Slide

Παραδοσιακή αλιεία

Η Λιβερία είναι ξεχωριστή και έχει αποκλειστική ζώνη έξι ναυτικών μιλίων για το παραδοσιακό ψάρεμα. Αυτή η περιοχή είναι αποκλειστικά για το ψάρεμα από ντόπιους ανθρώπους, που χρησιμοποιούν βάρκες για παραδοσιακό ψάρεμα μικρής κλίμακας, που προορίζεται για τοπικές αγορές. Η παράνομη αλιεία επηρεάζει τις παραθαλάσσιες κοινότητες που βασίζονται στη θάλασσα, και βάζει σε κίνδυνο την εξασφάλιση τροφής για μερικές από αυτές, καθώς οι παράνομοι ψαράδες συνεχίζουν να παραβιάζουν αυτές τις περιοχές και να εξαφανίζουν τα ψάρια.

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Labiko 2 caught poaching sharks for shark liver oil.
Το σκάφος Labiko 2 πιάστηκε να αλιεύει καρχαρίες για το λάδι από το συκώτι τους. 

Slide 9 - Slide

Λαθροκυνηγοί καρχαριών

Το σκάφος Labiko 2 συνελήφθη το Νοέμβριο του 2017. Αυτό το σκάφος το είχαν καταδιώξει από τα ευρωπαϊκά ύδατα. Ήταν μέλος του στόλου με 50 σκάφη που τη δεκαετία του 1990 χρησιμοποιούσαν παράνομα απλάδια (δίχτυα) για να πιάσουν καρχαρίες στα βαθιά του βορειοανατολικού Ατλαντικού ωκεανού. Πάνω στο σκάφος βρέθηκαν εγκαταστάσεις παραγωγής λαδιού από συκώτι καρχαρία που αποδείκνυε πως ο στόλος είχε μετακινηθεί στη Δυτική Αφρική.

Slide 10 - Video

This item has no instructions

Slide 11 - Video

This item has no instructions

Slide 12 - Video

This item has no instructions


Πόσους καρχαρίες εκτιμάται ότι
σκότωνε κάθε χρόνο το σκάφος Labiko 2;

Slide 13 - Open question

Ερώτηση

Ζητήστε από τους μαθητές να απαντήσουν στην παρακάτω ερώτηση χρησιμοποιώντας την www.LessonUp.app ή συζητήστε τη στην τάξη.

«Πόσους καρχαρίες εκτιμάται ότι σκότωνε κάθε χρόνο το σκάφος Labiko 2;»Ποια άλλη παράνομη δραστηριότητα εντοπίστηκε
στα παράνομα σκάφη;

Slide 14 - Open question

Ερώτηση

Ζητήστε από τους μαθητές να απαντήσουν στην παρακάτω ερώτηση χρησιμοποιώντας την www.LessonUp.app ή συζητήστε τη στην τάξη.

«Ποια άλλη παράνομη δραστηριότητα εντοπίστηκε στα παράνομα σκάφη;»
Γράψτε τρία πράγματα που μάθατε σήμερα.

Slide 15 - Open question

Τι μάθατε;

Ζητήστε από τους μαθητές να απαντήσουν στην παρακάτω ερώτηση χρησιμοποιώντας την www.LessonUp.app ή συζητήστε τη στην τάξη.

«Γράψτε τρία πράγματα που μάθατε σήμερα.»Γράψτε ένα πράγμα που δεν καταλάβατε.

Slide 16 - Open question

Τι δεν καταλάβατε;

Ζητήστε από τους μαθητές να απαντήσουν στην παρακάτω ερώτηση χρησιμοποιώντας την www.LessonUp.app ή συζητήστε τη στην τάξη.

«Γράψτε ένα πράγμα που δεν καταλάβατε.»

www.seashepherdglobal.org

Slide 17 - Slide

This item has no instructions