Spelling: doubling of consonants (medeklinkers verdubbelen)

Spelling: verdubbelen
Soms moet je bijvoeglijke naamwoorden veranderen om er een overtreffende trap van te maken. 
sad - sadder - saddest

Of bij werkwoorden.
to clap – clapped – clapping
1 / 19
next
Slide 1: Slide
EngelsMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Spelling: verdubbelen
Soms moet je bijvoeglijke naamwoorden veranderen om er een overtreffende trap van te maken. 
sad - sadder - saddest

Of bij werkwoorden.
to clap – clapped – clapping

Slide 1 - Slide

Bij­voeglijke naam­woorden


Ver­gro­tende en over­tref­fende trap

Bij­voeglijke naam­woorden die op één medeklinker eindi­gen met een beklemtoonde klinker die er aan vooraf gaat.

Deze woorden krijgen een verdubbeling.

Slide 2 - Slide

Ver­gro­tende/over­tref­fende trap
 één medeklinker eindi­gen met een beklemtoonde klinker
Slide 3 - Slide

maar na twee klinkers 
niet ver­dubbelen:

great - greater - greatest

Slide 4 - Slide

Let op!
 Is de medeklinker een w, x of een y, dan vindt er géén ver­dub­bel­ing plaats.

low – lower – lowest
grey – greyer – greyest

Slide 5 - Slide

Wat is de juiste overtreffende trap?

Hot
A
hoter - hotest
B
hotter - hottest

Slide 6 - Quiz

Wat is de juiste overtreffende trap?

Grey
A
greyer - greyest
B
greyyer - greyyest

Slide 7 - Quiz

Wat is de juiste overtreffende trap?

Thin
A
thiner - thinest
B
thinner - thinnest

Slide 8 - Quiz

Wat is de juiste overtreffende trap?

Cold
A
colder - coldest
B
coldder - colddest
C
collder - colldest

Slide 9 - Quiz

Werkwoorden
Werkwoorden van één let­ter­greep, met een en­kele klinker 
ge­vol­gd door één medeklinker 
to clap --> to clap 

krij­gen een dubbele medeklinker voor de uit­gan­gen -ed en -ing
to clap – clapped – clapping
to rub – rubbed – rubbing

Slide 10 - Slide

Wat is de juiste overtreffende trap?

Fish
A
fished - fishing
B
fishhed - fishhing

Slide 11 - Quiz

Wat is de juiste overtreffende trap?

End
A
endded - endding
B
ended - ending

Slide 12 - Quiz

Werkwoorden van twee let­ter­grepen, met de klemtoon op de laatste lettergreep met één klinker 
to permit --> to per|mit

krij­gen een dubbele medeklinker voor de uit­gan­gen -ed en -ing
to permit – permitted – permitting

Slide 13 - Slide

Wat is de juiste overtreffende trap?

Confer
A
conferred - conferring
B
confered - confering

Slide 14 - Quiz

Wat is de juiste overtreffende trap?

Download
A
downloaded - downloading
B
downloadded - downloadding

Slide 15 - Quiz

Dubbele L
Werkwoorden van twee (of meer) let­ter­gre­pen die eindi­gen 
op -L na één klinker krij­gen altijd een dubbele -L 
(ongeacht klemtoon)
to travel --> to tra|vel

to travel – travelled – travelling

Slide 16 - Slide

Let op! 
Is de medeklinker een w, x of een y, dan vindt er géén 
ver­dub­bel­ing plaats.

to relax – relaxed – relaxing


Slide 17 - Slide

Wat is de juiste overtreffende trap?

Follow
A
followed - following
B
followwed - followwing

Slide 18 - Quiz

Wat is de juiste overtreffende trap?

Cancel
A
canceled - canceling
B
cancelled - cancelling

Slide 19 - Quiz