Soorten groepen

Soorten groepen
1 / 20
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Soorten groepen

Slide 1 - Slide

Doelstelling
Aan het eind van de les kun je benoemen wat
formele en informele groepen zijn
homogene en heterogene groepen zijn
horizontale en verticale groepen zijn
Slide 2 - Slide

Wat gaan we doen
Theorie
Filmpje
Groepsgesprek
Theorie
Kwisvragen

Slide 3 - Slide

Werken met verschillende groepen
 • Informeel of Formeel 
 • Horizontaal of Verticaal 
 • Homogeen of Heterogeen
Werken met verschillende groepen
Informeel of Formeel
Horizontaal of Verticaal
Homogeen of Heterogeen

Slide 4 - Slide

Tot welke groepen behoor jij?
timer
1:00

Slide 5 - Open question

(In)formele groepen
Formele groepen
Informele groepen
 • Er is sprake van een hiërarchie
 • Alle leden van de groep hebben een rol
 • Regels zijn vastgelegd op papier
 • Er zijn doelen en normen voor de groep
 • Bijvoorbeeld: bedrijfsafdeling
 • Mensen kennen elkaar goed en  voelen zich emotioneel met elkaar verbonden.
 • Geen officiële of vastliggende afspraken
 • Rollenstructuur is flexibel
 • Bijvoorbeeld: vriendengroep

Slide 6 - Slide

Horizontale of verticale groep? 
Horizontale groep: 
- De leeftijd van de deelnemers zijn gelijk of de deelnemers hebben dezelfde leeftijdscategorie (voorbeeld: jullie klas)
Verticale groep: 
- Hebben de deelnemers verschillende leeftijden (voorbeeld: bioscoopfilm voor alle leeftijden) 

Slide 7 - Slide

Horizontale groep op een kinderdagverblijf

Slide 8 - Slide

Verticale groep op een kinderdagverblijf

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Noem twee voor- en nadelen van horizontale en verticale groepen? 

Slide 11 - Slide

Homogeen of Heterogeen
Homogeen: 
- Betekenis 'gelijk'. 
- Een groep met dezelfde kenmerken (vb: damesvoetbalclub) 
Heterogeen: 
- Betekent 'verschillend'. 
- Deelnemers zijn verschillend (vb: naschoolse opvang) 

Slide 12 - Slide

Wat is een informele groep?
A
Een groep die ontstaat omdat groepsleden dit zelf willen.
B
Een groep die door een organisatie is gemaakt.

Slide 13 - Quiz

Een vergadering met collega's is een
A
Formele groep
B
Informele groep

Slide 14 - Quiz

Wat is een verticale groep?
A
De leeftijden in de groep zijn hetzelfde.
B
De deelnemers in de groep hebben verschillende leeftijden.

Slide 15 - Quiz

wat is een homogene groep
A
een groep met allemaal homo's
B
een groep met dezelfde kenmerken
C
een groep met diverse kenmerken
D
een groep met verschillende kenmerken

Slide 16 - Quiz

Dit is een voorbeeld van een
A
horizontale groep
B
verticale groep

Slide 17 - Quiz


A
heterogegroep
B
homogenegroep

Slide 18 - Quiz

Dit is een
A
formele groep
B
informele groep

Slide 19 - Quiz

Zijn de lesdoelen bereikt?
Aan het eind van de les kun je benoemen wat
formele en informele groepen zijn
homogene en heterogene groepen zijn
horizontale en verticale groepen zijn

Slide 20 - Slide