Les 3: Financiële Feiten (Hfdst 2)

Financiële feiten en boekingsdocumenten
1 / 32
next
Slide 1: Slide
Bedrijfsadministratie 1Tertiary Education

This lesson contains 32 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Financiële feiten en boekingsdocumenten

Slide 1 - Slide

Inhoud
 • Herhaling Vorige Les
 • 2.1 Financiële Feiten
 • Voorbeeld 1 t/m 6

Slide 2 - Slide

Verkorte Inventarislijst

Slide 3 - Slide

Hoofdstuk 1: Balans

Slide 4 - Slide

Eigen Vermogen
Bezittingen - Vreemd Vermogen (Langlopende schulden +Kortlopende schulden) = Eigen Vermogen

Slide 5 - Slide

2.1 Financiële Feiten
 • Gebeurtenissen die leiden tot veranderingen in de samenstelling van de balans ( bezittingen, schulden en eigenvermogen).

Slide 6 - Slide

0

Slide 7 - Video

Inkoop op rekening
Factuur: Rekening of nota dat wordt opgemaakt bij koop en verkoop van goederen en diensten (IF). 

Slide 8 - Slide

Voorbeeld 1 (pag 30/31)

Slide 9 - Slide

Voorbeeld 1 (pag 30/31)

Slide 10 - Slide

Betaling per kas
 • Kwitantie: bewijs van contante betaling -> Een kasstuk


Slide 11 - Slide

Voorbeeld 2 (pag. 31/32 en 33)

Slide 12 - Slide

Voorbeeld 2 (pag. 31/32)

Slide 13 - Slide

Voorbeeld 2 (pag. 31/32)

Slide 14 - Slide

Betaling per Bank
 • Dagafschrift: Overzicht van de bank waarop staat aangegeven welke bedragen zijn ontvangen of betaald.
 • Tevens vermeldt het dagschrift het oude en de nieuwe tegoed of de schuld bij de bank.

Slide 15 - Slide

Voorbeeld 3 (pag. 34/35)
 • Volg nr.: is de stuknr. en bestaat altijd uit drie cijfers vb.: 012.
 • Vorige saldo +/credit: Te goed bij de bank.
 • Vorige saldo-/debet: Schuld bij de bank.
 • Bedrag af (debet): Betaald aan crediteur.
 • Bedrijf bij (credit): Debiteur heeft ons betaald.

Slide 16 - Slide

Voorbeeld 3 (pag. 34/35)

Slide 17 - Slide

Creditnota retour gezonden goederen
Creditnota: Een rekening waarop een correctie wordt gemaakt op een eerder ontvangen of verzonden rekening (CIF). 
Als we goederen aan een leverancier terugzenden, dan zullen we verloop van de tijd, als bewijs van deze retourzending, van deze leverancier een creditnota. 

Slide 18 - Slide

 Voorbeeld 4 (pag. 36/37)

Slide 19 - Slide

 Voorbeeld 4 (pag. 36/37)

Slide 20 - Slide

Verkoop op rekening

Slide 21 - Slide

Voorbeeld 5 (pag. 38/39)

Slide 22 - Slide

Contante verkopenVoorbeeld 5 (pag. 38/39)

Slide 23 - Slide

Voorbeeld 5 (pag. 38/39)

Slide 24 - Slide

Contante Verkopen

Slide 25 - Slide

Voorbeeld 6 (pag. 40/41)

Slide 26 - Slide

Voorbeeld 6 (pag.40/41)

Slide 27 - Slide

Financiële feiten zijn
A
Gebeurtenissen waarbij geld wordt uitgegeven
B
feiten waarbij er iets gebeurt met de financiën
C
Gebeurtenissen die leiden tot veranderingen in de samenstelling van de balans

Slide 28 - Quiz

Opgaven
2,4 en 5

Slide 29 - Slide

Zijn er nog vragen?

Slide 30 - Slide

Huiswerk
Volgende les:
H2: opg. 2,4 en 5Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide