1.3 China : Migratie en verstedelijking

Hoofdstuk 1 - Globalisering van China
Paragraaf 3 - Migratie en verstedelijking
1 / 32
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 1 - Globalisering van China
Paragraaf 3 - Migratie en verstedelijking

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Lesdoel
  • Hoe is de verdeling van de bevolking over stad en platteland?
  • Hoe heeft de stedelijke en plattelandsbevolking zich ontwikkeld? 

Slide 3 - Slide

Migratie in China

Slide 4 - Mind map

Push- en pullfactoren
Pushfactoren 
zijn redenen om te vertrekken uit het herkomstgebied.

Pullfactoren 
zijn redenen om naar het aankomstgebied te migreren. 

Slide 5 - Slide

Migratie naar de stad
1980: 80% platteland / 20% stad
Nu: Meer dan de helft in de stad.

Op het platteland wordt het werk overgenomen 
door machines (mechanisatie).

Meer werk in de steden (fabrieken) tevens ook 
meer verdiensten.

Slide 6 - Slide

Wat zijn de push-factoren van het platteland in China?

Slide 7 - Open question

Wat zijn de pull-factoren van de stedelijke gebieden in China?

Slide 8 - Open question

Urbanisatie


 =de trek (verhuizing) van mensen van het platteland naar de stad 
>>>>>
Urbanisatiegraad neemt toe =Het percentage mensen dat in een stad woont neemt toe
Neem over

Slide 9 - Slide

Huiswerk: maken online samenvatting 1.1 en 1.2

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

En deze?
Lees het stukje in je boek over de HUKOU in China

Slide 12 - Slide


 =de treks van mvan het platteland naar de stad 
>>>>>
Urbanisatiegraad neemt toe =Het percentage mensen dat in een stad woont neemt toe

Slide 13 - Slide

De bevolkingsspreiding in China is ongelijk. In het westen van China is het dunbevolkt. In het oosten is het dichtbevolkt

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Oorzaak - gevolg
SEZ zorgt voor meer werk in de stad, gevolg: urbanisatie
Mechanisatie zorgt voor minder werk op het platteland, gevolg: urbanisatie

Urbanisatie, gevolg: stadsdorpen worden afgebroken
Afgebroken stadsdorpen, gevolg: landbouwgrond en winkeltjes verdwijnen

Slide 20 - Slide

rust
werkgelegenheid
lage inkomens
westerse levensstijl
werkeloosheid
mechanisatie in de landbouw
hoge inkomens
armoede

Slide 21 - Drag question

Hoeveel & van de bevolking woont in China in een stad?
A
20%
B
40%
C
60%
D
80%

Slide 22 - Quiz

Als je geen hukou voor de stad hebt mag je in de stad niet naar school.
A
goed
B
fout

Slide 23 - Quiz

Hoe heet een gebied waar de regering buitenlandse handel en fabrieken toestaat?
A
Speciale agglomeratie
B
Hukou - systeem
C
Speciale economische zone
D
Megastad

Slide 24 - Quiz

het hukou systeem zorge ervoor dat mensen niet zomaar vanaf het platteland naar de stad verhuizen
A
weinig groei tot 1950
B
groei 1950 - 1961
C
beperkte groei tussen 1961 - 1979
D
snelle groei vanaf 1979

Slide 25 - Quiz

Waarom hebben de fabrieksarbeidsters op de foto een verblijfsvergunning nodig voor de stad Shenzhen?


A
Vanwege de agglomeratievorming.
B
Vanwege de concessiegebieden.
C
Vanwege de Speciale Economische Zones.
D
Vanwege het hukou-systeem.

Slide 26 - Quiz

Welke uitspraak over de bevolkingsspreiding in China is juist.
A
Het oosten is dichtbevolkt
B
Het westen is dichtbevolkt
C
Het noorden is dichtbevolkt
D
De bevolking is ongeveer gelijk over het land verdeeld

Slide 27 - Quiz

het hukou systeem zorgde ervoor dat mensen niet zomaar vanaf het platteland naar de stad verhuizen
A
weinig groei tot 1950
B
groei 1950 - 1961
C
beperkte groei tussen 1961 - 1979
D
snelle groei vanaf 1979

Slide 28 - Quiz

De regel in China dat je altijd moet blijven wonen waar je bent geboren heet..
A
Het Hukou-systeem, verblijfsvergunning
B
huishoudregistratie
C
De Hutongs
D
Hutspot, werk voor de stad

Slide 29 - Quiz

250 miljoen mensen in China wonen ergens anders dan ingeschreven, hoe noemen we deze groep?
A
Vliegende bevolking
B
Drijvende bevolking
C
Zinkende bevolking
D
Lichte bevolking

Slide 30 - Quiz

Zelfstandig werken
Samen lezen Par 3
Maken opdrachten: 1 t/m 5

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Video