2021 5H week 13 - herhaling redox en elektrochemische cel

  • DEZE LES

HAVO 5 - H10
REDOXREACTIES herhaling

1 / 22
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

  • DEZE LES

HAVO 5 - H10
REDOXREACTIES herhaling

Slide 1 - Slide

je moet bij redox je Binas gebruiken
pak 'm erbij

Slide 2 - Slide

Zijn dit wel of geen redoxreacties, sleep naar het juiste blok.
Redoxreactie
GEEN Redoxreactie
2 Al + Br2 --> 2 AlBr3
HCN + OH- --> CN- + H2O
BaCl2 --> Ba2+ + 2 Cl-
2 HCl + Mg --> H2 + Mg2+
HCl + OH- --> H2O
Fe + 3 Ag+ --> Fe3+ + 3 Ag

Slide 3 - Drag question

Is het een oxidator, reductor of beide, sleep naar het juiste blok.
Oxidator
Oxidator & Reductor
Reductor
Ba
Al3+
Se
S2-
H+
Fe2+
Cu+
Zn

Slide 4 - Drag question

Waar staan de reductoren in Binas Tabel 48 en hoe verandert de sterkte?
A
de reductoren staan links, de sterkste bovenaan
B
de reductoren staan rechts, de sterkste bovenaan
C
de reductoren staan links, de sterkste onderaan
D
de reductoren staan rechts, de sterkste onderaan

Slide 5 - Quiz

Maak de volgende onvolledige halfreacties af (in je schrift): 
maak ze kloppend en plaats de elektronen aan de juiste kant
  1. ... NO2 + ... H2O → ... N2 + .... OH
  2. ... N2 + .... H+ → .... NH3 
  3. ... NH4+   + ... H2O → ... NO2-  + ...H+ 

Bedenk bij elke reactie of het om een RED of OX gaat die reageert.

Slide 6 - Slide

uitwerking onvolledige halfreacties afmaken
2. N2 + 6H+ 6 e-  → 2 NH3 
3. NH4+ + 2H2O → NO2- + 8H+ +  6 e-
1. helemaal uitgewerkt:

Slide 7 - Slide

Edele metalen
Onedele metalen
Zeer onedele metalen
goud
zilver
zeer zwakke reductor
zink
aluminium
ijzer
redelijk sterke reductor
natrium
calcium
kalium
zeer sterke reductor

Slide 8 - Drag question

Wat is corrosie?

Slide 9 - Open question

Welk voorwerp zal het minst worden aangetast bij blootstelling aan de buitenlucht?
A
Gouden ring
B
Koperen pijp
C
IJzeren spijker
D
Aluminium speelgoedauto

Slide 10 - Quiz

De Daniell cel
1836: verbetering van de 'zuil van Volta' (de eerste 'batterij') door John Frederic Daniell

Bij de elektrochemische cel of batterij:
De OX en de RED zijn gescheiden, de stroom loopt als de kring wordt gesloten.

Slide 11 - Slide

sleep de juiste onderdelen naar het juist plaatje
zoutbrug
halfcel 1
halfcel 2
elektrolyt
oplossing
elektrode 1
elektrode 2
stroom van elektronen

Slide 12 - Drag question

Welk deeltje zal als reductor reageren in de redoxreactie die plaatsvindt, wanneer de Daniell cel stroom levert?
RED
de sterkste RED zal reageren, waar vind je welke de sterkste is?
A
Zn
B
Cu
C
Zn2+
D
Cu2+

Slide 13 - Quiz

Geef de halfreactie die optreedt in de halfcel van de reductor van de Daniell cel wanneer deze stroom levert (Zn was de RED).

Slide 14 - Open question

Welk deeltje zal als oxidator reageren in de redoxreactie die plaats vindt wanneer de Daniell cel stroom levert?
OX
de sterkste RED zal reageren, waar vind je welke de sterkste is?
A
H2O
B
SO42
C
Zn2+
D
Cu2+

Slide 15 - Quiz

Geef de halfreactie die optreedt in de halfcel van de oxidator van de Daniell cel wanneer deze stroom levert (ox was Cu²⁺).

Slide 16 - Open question

De reductor en oxidator zijn van elkaar gescheiden en kunnen dus niet direct elektronen aan elkaar elektronen overdragen. De halfcellen zijn met elkaar verbonden, waardoor de elektronen toch, via een omweg, indirect kunnen worden doorgegeven. De elektronen stromen dan...
A
via de zoutbrug van de Zn-elektrode naar de Cu-elektrode
B
via de zoutbrug van de Cu-elektrode naar de Zn-elektrode
C
via de stroomdraad van de Zn-elektrode naar de Cu-elektrode
D
via de stroomdraad van de Cu-elektrode naar de Zn-elektrode

Slide 17 - Quiz

Een batterij of elektrochemische cel heeft twee polen: een + pool en een - pool. Maar welke is de + pool en welke is de - pool in de Daniell cel?
A
de elektrode waar de reductor reageert is de + pool
B
de elektrode waar de oxidator reageert is de + pool
C
de Zn elektrode is de - pool
D
de Cu elektrode is de - pool

Slide 18 - Quiz

De ladingsverschuiving door de halfreacties moet worden gecompenseerd. Om de stroomkring te sluiten en een stroom te laten lopen, bewegen de...
A
elektronen via de zoutbrug van de rechter halfcel naar de linker halfcel
B
elektronen via de zoutbrug van de linker halfcel naar de rechter halfcel
C
ionen uit de ene halfcel stromen via de zoutbrug naar de andere halfcel
D
de + en - ionen uit de zoutbrug stromen elk naar een andere halfcel

Slide 19 - Quiz

De ionen uit de zoutbrug zorgen dus voor de compensatie van de ladingsverschuiving. Om de stroomkring te sluiten en een stroom te laten lopen, bewegen de...
A
natriumionen uit de zoutbrug naar de linker halfcel
B
natriumionen uit de zoutbrug naar de rechter halfcel
C
chloride-ionen uit de zoutbrug naar de linker halfcel
D
chloride-ionen uit de zoutbrug naar de rechter halfcel

Slide 20 - Quiz

Halfcel van reductor
Halfcel van oxidator
- pool
+ pool
e- stroomt hierheen
e- stroomt hier vandaan
+ ionen stromen hierheen
- ionen stromen hierheen
Cu elektrode in Daniell cel
Zn elektrode in Daniell cel
elektrode neemt e- op
elektrode geeft e- af

Slide 21 - Drag question

Heb je nog een vraag
over redoxreacties?

Slide 22 - Mind map