Probleemgedrag

Probleem- of onbegrepen- gedrag
1 / 33
next
Slide 1: Slide
VerzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Probleem- of onbegrepen- gedrag

Slide 1 - Slide

Wat versta jij onder onbegrepen gedrag?

Slide 2 - Mind map

Wat is onbegrepen gedrag?
Probleemgedrag kan zijn: agressief gedrag, maar ook weglopen, onrust, storend gedrag of het weigeren van zorg. In de ouderenzorg wordt probleemgedrag ook vaak onbegrepen gedrag genoemd. Voor zorgverleners is het vaak moeilijk om hiermee om te gaan. 

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Welk probleemgedrag kom
jij tegen op je BPV?

Slide 5 - Mind map

Waar komt het gedrag vandaan?

Slide 6 - Slide

Hoe ga jij om met het onbegrepen gedrag dat je tegen komt op je BPV?

Slide 7 - Open question

Hoe ga je ermee om?
Probleemgedrag vraagt om een multidisciplinaire en methodische aanpak, gericht op de onderliggende problematiek

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Aanpak
Een van de grootste risico’s bij het omgaan met probleemgedrag is dat al een oplossing wordt gekozen voordat precies duidelijk is wat de oorzaak is. Achtergronden van probleemgedrag zijn vaak ingewikkeld zijn. Daarom is het nodig methodisch te werk te gaan om de verschillende factoren die invloed kunnen hebben, te achterhalen. Dat doe je samen met andere professionals en met naasten van de cliënt bijvoorbeeld via een stappenplan.

Slide 10 - Slide

Wat is de juiste volgorde van methodisch werken?
A
Doelen stellen, behoeften bepalen, informatie verzamelen, acties uitvoeren en zorg evalueren
B
Informatie verzamelen, doelen bepalen, behoeftes vastleggen, acties uitvoeren, zorg evalueren
C
Informatie verzamelen, behoeften bepalen, doelen stellen, acties uitvoeren en zorg evalueren
D
informatie verzamelen, acties uitvoeren, doelen vast stellen, behoeftes bepalen, zorg evalueren

Slide 11 - Quiz

Wat zijn de kernmerken van methodisch werken?

Slide 12 - Mind map

Stappenplan
https://www.zorgvoorbeter.nl/probleemgedrag-ouderen/stappenplan

Slide 13 - Slide

ABC's methode
De ABCs-methode bestaat uit vier stappen waarmee je onbegrepen gedrag van mensen met dementie leert begrijpen en oplossen. 
De stappen staan beschreven in een flyer. Je krijgt tips om om te gaan met gedrag of emoties, zoals depressie en angsten, apathie, onrustig gedrag, en wanen en hallucinaties.

Slide 14 - Slide

Waar staat het voor?
A - Actie: welk gedrag vertoont jouw cliënt met dementie?
B - Bewegers: wat is de aanleiding voor het probleemgedrag?
C - Consequenties: welke gevolgen heeft het gedrag?
s - samen: bespreek mogelijkheden voor verandering met andere betrokkenen.


De ABCs-methode werkt het beste als je veel contact houdt met je cliënt en zijn naasten. Maak duidelijke afspraken met elkaar en bedenk met elkaar mogelijke oplossingen. Betrek je team als dat nodig is.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Signaleringsplan

Slide 17 - Slide

Heb jij wel eens een signaleringsplan gezien?
A
Ja
B
Nee
C
Weet ik niet

Slide 18 - Quiz

Ma bleef vragen wanneer Tilly thuis zou komen, dat was haar zus die tijdens de oorlog was omgekomen
Hoe ga jij hiermee om?

Slide 19 - Open question

Waar denk je aan bij herhalend gedrag

Slide 20 - Mind map

Hoe ga je om met herhalend gedrag?

Slide 21 - Open question

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Hoe ga je om met alcohol en mensen met dementie?

Slide 24 - Open question

Hoe ga je om met Non verbale/verbale agressie en mensen met dementie?

Slide 25 - Mind map

Slide 26 - Slide

Toe hoever mag onbegrepen gedrag in dit geval agressie gaan bij jou?

Slide 27 - Open question

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

Betekenis en begeleiding voor familie?

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Vragen en of opmerkingen?

Slide 33 - Slide