Les H2.1

1 / 25
next
Slide 1: Video
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Video

Programma 
 • Terugblik vorige les 
 • Doelen van deze les 
 • Uitleg paragraaf 2.1
 • 10 minuten in stilte aan het werk
 • Bespreken vraag van de week 
 • Aan het werk (keuze) 
 • Afronding van deze les 

Slide 2 - Slide

Piet's loon stijgt met 3,5%, terwijl de gemiddelde prijzen met 0,5% stijgen. De koopkracht van Piet...
A
Stijgt met 3,5%
B
Stijgt met 3%
C
Daalt met 0,5%
D
Kun je niet weten

Slide 3 - Quiz

Een bloemkool kost in augustus 1,53 euro en in september 1,47 euro.
Er is sprake van...
A
Koopkrachtstijging
B
Koopkrachtdaling
C
Inflatie
D
Deflatie

Slide 4 - Quiz

Hoofdstuk 1 ronden we af.
 • Teken de opdrachten deze les zoveel mogelijk af. 
 • Kijk of er vragen onduidelijk zijn. 
timer
1:00

Slide 5 - Slide

Doelen van deze les 
 • Je weet welke soorten uitgaven er zijn. 
 • Wat is budgetteren en waarom maakt iemand een begroting
 • Je weet wat we bedoelen met (maandelijks) reserveren
 • Je kunt rekenen met weken, maanden en jaren. 

Slide 6 - Slide

Hoe kunnen we uitgaven verdelen?
 • Vaste lasten zijn iedere periode hetzelfde
 • Huishoudelijke uitgaven ook wel dagelijkse uitgaven. Dit zijn uitgaven die je iedere dag kan doen. 
 • Incidentele uitgaven zijn uitgaven die je soms doet en waarvoor je moet sparen

Slide 7 - Slide

Het kopen van een frikandel bij de snackbar valt onder...
A
Vaste lasten
B
Huishoudelijke uitgaven
C
Dagelijkse uitgaven
D
Incidentele uitgaven

Slide 8 - Quiz

Het kopen van een auto valt onder...
A
Vaste lasten
B
Huishoudelijke uitgaven
C
Dagelijkse uitgaven
D
Incidentele uitgaven

Slide 9 - Quiz

Budgetteren
Je inkomsten en uitgaven op elkaar afstemmen 
en dat is erg verstandig!


Slide 10 - Slide

Is de verbouwing klaar? 

Slide 11 - Slide

Begroting
Budgetteren doe je in een begroting, ook wel budgetplan

Overzicht maken van de inkomsten en uitgaven die je in een bepaalde periode verwacht. Deze periode is vaak een maand of jaar. De inkomsten en uitgaven zijn altijd in evenwicht. 

Slide 12 - Slide

Wat staat er in een begroting
A
Definitieve inkomsten
B
Definitieve uitgaven
C
Verwachting inkomsten
D
Verwachting uitgaven

Slide 13 - Quiz

Begroting overheid

Slide 14 - Slide

Geld reserveren: Je legt geld apart om een bepaald product te vervangen. 
Je koopt een auto van 12.000 euro en verwacht er vier jaar in te gaan rijden. Een nieuwe auto is over vier jaar 12% duurder. De inruilwaarde van de auto is over vier jaar 7.500 euro (verwachting). Bereken de reservering per maand. 
Stap 1: bereken totale reservering. 
Stap 2: haal eventuele restwaarde van reservering af. 
Stap 3: bereken maandbedrag. 
Antwoord
12.000 x 1,12 = 13.440 euro 

13.440 - 7.500 = 5.940 euro 

5.940 : 48 = 123,75 euro per maand

Slide 15 - Slide

Rekenen met weken, maanden en jaren
Een jaar bestaat uit 12 maanden en 52 weken. 
Een maand bestaat niet exact uit 4 weken! 

Jaar > maand = jaarbedrag : 12 maanden 
Maand > jaar = maandbedrag x 12 maanden 
maand > week = maandbedrag x 12 maanden : 52 weken 
week > maand = weekbedrag x 52 weken : 12 maanden

Slide 16 - Slide

Piet krijgt 12 euro zakgeld per maand. Hoeveel is dit per week?
A
3 euro
B
144 euro
C
2,77 euro
D
3,02 euro

Slide 17 - Quiz

De jaarbijdrage voor een sport abonnement is 120 euro. Hoeveel is dit per maand?
A
12 euro
B
10 euro
C
2,31 euro
D
12,31 euro

Slide 18 - Quiz

Aan het werk 

De komende 10 minuten gaat iedereen aan het werk met deze opdrachten. Je kunt nu geen vragen stellen of overleggen. 

Begin met vraag 5, 6 en 11
deze gaan we zo klassikaal bespreken. 
Maken H2.1 opdrachten: 2 t/m 11.

timer
10:00

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Keuzewerk


Je kunt aan de slag met de volgende keuzes: 
 • Teken vandaag bij mij af.
 • Huiswerk maken H2.1: 2 t/m 11 
 • Oefenen Quizlet
 • Maken eigen samenvatting + rekenopdrachten 
 • Eigen keuze: in overleg met Tobias 
timer
10:00

Slide 23 - Slide

Afronding van deze les 
 • Je weet welke soorten uitgaven er zijn. 
 • Wat is budgetteren en waarom maakt iemand een begroting
 • Je weet wat we bedoelen met (maandelijks) reserveren
 • Je kunt rekenen met weken, maanden en jaren. 

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide