2.1b Van grafiek naar toenamediagram

Maak 11
timer
5:00
1 / 16
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 16 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Maak 11
timer
5:00

Slide 1 - Slide

Van grafiek naar toenamediagram
 • Het aantal radioluisteraars op een                                 doordeweekse dag neemt in de loop van de                    ochtend tot 10:00 uur toe.
 • Zie figuur 2.14a.
 • Hierin is N het aantal luisteraars in                                     duizendtallen en t de tijd in uren met t=0 om 6:00 uur.
 • Van t=0 tot t=1 is de toename ∆N = 15 - 5 = 10. 

Slide 2 - Slide

Van grafiek naar toenamediagram
 • Dus op het interval [0,1] is ∆N = 10.
 • Van t=1 tot t=2 is de toename ∆N = 30-15=15.
 • Dus op [1,2] is ∆N = 15.
 • Op het interval [4,5] is er een afname van 7.
 • Dus op [4,5] is ∆N = -7. 

Slide 3 - Slide

Van grafiek naar toenamediagram
 • Dus op het interval [0,1] is ∆N = 10.
 • In de tabel staat bij intervallen met ∆t = 1 de                                     bijbehorende ∆N.

interval | [0,1] | [1,2] | [2,3] | [3,4] | [4,5] | [5,6] | [6,7] 
∆N           |  10   |   15   |   5      |   2     |  -7     |   -5    |  -3    

Slide 4 - Slide

Van grafiek naar toenamediagram
 • In figuur 2.14b is bij de tabel een nieuw                                     soort diagram getekend.
 • Eerst is boven de rechtergrens van elk                                                 interval de bijbehorende ∆N uitgezet.
 • Vervolgens zijn de punten door verticale                                            lijnstukjes met de t-as verbonden.

Slide 5 - Slide

Van grafiek naar toenamediagram
 • Figuur 2.14b heet een toenamediagram.
 • Bij dit toenamediagram is de stapgrootte ∆t = 1.
 • Bij een toenamediagram:
 • staan de verticale lijnstukjes boven de rechtergrens van het interval.
 • ligt bij een afname het verticale lijnstukje onder de horizontale as.

Slide 6 - Slide

Van grafiek naar toenamediagram
 • In het volgende voorbeeld zie je hoe je bij een gegeven grafiek het toenamediagram tekent.
 • Je maakt eerst een tabel met toenamen.
 • Let erop dat je in het toenamediagram bij de verticale as ∆y zet.

Slide 7 - Slide

Voorbeeld
Zie figuur 2.15
a. Teken het toename diagram op [0,6]. Neem stapgrootte 1.

Slide 8 - Slide

Voorbeeld
Zie figuur 2.15
b. Teken het toename diagram op [21/, 51/2]. Neem ∆x =1/2.

Slide 9 - Slide

Zijn er vragen over het huiswerk?
vierkant: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 + nakijken
cirkel: 3, 4, 5, 6, 8, 9 + nakijken
ster: 6, 7, 9, 10+ nakijken 

Slide 10 - Slide

huswerk

Slide 11 - Open question

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Aan het werk... (2 lessen)
vierkant : 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27 + nakijken
cirkel : 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27  + nakijken
ster : 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27 + nakijken

Slide 14 - Slide

Huiswerk (2 lessen)
vierkant : 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27 + nakijken
cirkel : 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27  + nakijken
ster : 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27 + nakijken
TW1 H1,  2.1 en 2.2

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide