7.2 Deeltjesmodel en temperatuur

H7 : Bouwstenen...
1 / 16
next
Slide 1: Slide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

H7 : Bouwstenen...

Slide 1 - Slide

Wat is een model?

Slide 2 - Open question

Hoe gedraagt een vaste stof zich volgens het deeltjesmodel?

Slide 3 - Open question

Hoe gedraagt een vloeistof zich volgens het deeltjesmodel?

Slide 4 - Open question

Hoe gedraagt een gas zich volgens het deeltjesmodel?

Slide 5 - Open question

1

3

2
4

4

4

4

4

4

Vast
Gas
Vloeibaar
Smelten
Stollen
Verdampen
Condenseren
Sublimeren
Rijpen

Slide 6 - Drag question

Leerdoelen
Aan het eind van deze Lessonup weet je:
  • Wat het absolute nulpunt is
  • Weet je wat er met deeltjes gebeurt als de temp stijgt
  • Beschrijven wat het begrip gasdruk betekend
  • Omrekenen van graden Celsius naar Kelvin, en andersom

Slide 7 - Slide

Absolute nulpunt & kelvin
Kelvin --> Celsius -273
Celsius --> Kelvin +273

Slide 8 - Slide

Absolute nulpunt
Hoe is bepaald wat de laagste temperatuur is?

Slide 9 - Slide

Absolute nulpunt
Dit is de temperatuur waarbij de moleculen helemaal stil liggen.
0 Kelvin
=
- 273 graden Celcius

Slide 10 - Slide

Het absolute nulpunt

De snelheid waarmee moleculen bewegen, hangt af van de temperatuur. Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller moleculen bewegen.


Bij een temperatuur van -273 graden Celsius bewegen moleculen niet meer, dit is het absolute nulpunt.

-273 graden Celsius = 0 Kelvin

Slide 11 - Slide

Als de temperatuur stijgt....
Zullen de atomen sneller gaan bewegen. Ze veranderen dan van fase!
Een stof in de vaste fase zal dan naar de vloeibare fase gaan, denk maar aan water!

Als de temperatuur daalt gebeurd het omgekeerde!

Slide 12 - Slide

In een gas bewegen de moleculen
A
Heel snel
B
Heel langzaam

Slide 13 - Quiz

Gasdruk
Alle botsingen van een gasmolecuul tegen de wand van een ruimte. 

Als de temperatuur stijgt botsen de deeltjes vaker en harder tegen de wand.

Slide 14 - Slide

Gasdruk & temperatuur
Als de temperatuur stijgt zal de gasdruk toenemen
Gasdruk - druk die de moleculen in een voorwerp creëeren door tegen het voorwerp te botsen.
Voorbeeld: luchtmoleculen botsen tegen de wand van een ballon. Meer luchtmoleculen betekend een hogere gasdruk!

Slide 15 - Slide

Maken
7.1 & 7.2


Slide 16 - Slide