Les 4 Familieparticipatie en sociaal netwerk

Welkom
BR. VGZ
Les 4
Ouders
Familieparticipatie
Sociaal netwerk
1 / 30
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Welkom
BR. VGZ
Les 4
Ouders
Familieparticipatie
Sociaal netwerk

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Inhoud deze les
 • Terug blikken
 • Doelen
 • Ouders
 • Familieparticipatie
 • Sociaal netwerk
 • Planning
 • Evalueren
 • Next week
Bron: SL zorg 

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

timer
1:00
Woonvormen?

Slide 6 - Mind map

timer
1:00
Werkvormen?

Slide 7 - Mind map

Woonvormen

Slide 8 - Slide

Werkvormen

Slide 9 - Slide

Vragen???

Slide 10 - Slide

Doelen
Aan het eind van deze les heb jij:
 • Kennis over ouders binnen de GHZ.
 • Kennis over familieparticipatie binnen de GHZ.
 • Kennis over sociaal netwerk binnen de GHZ.


Slide 11 - Slide

Heb jij een familielid met een verstandelijke beperking?
A
JA
B
NEE

Slide 12 - Quiz

Slide 13 - Video

Wat vind jij van het filmpje?

Slide 14 - Slide

Ouders

Slide 15 - Slide

Familieparticipatie

Slide 16 - Slide

Samen zorg bieden

Slide 17 - Slide

Verschillende rollen
 • Voor familie is het een gedwongen samenwerking. Zij hebben er niet voor gekozen dat hun kind, zus of broer met een beperking ondersteuning nodig heeft. Ze moeten de zorg ‘gedwongen’ delen met anderen. Dat betekent ook dat ze moeten loslaten.
 • Voor het kind is het ook een gedwongen verhouding, waarin een loyaliteitsconflict kan ontstaan, zeker als begeleiders en familie niet adequaat samenwerken.
 • Als professional is het een gekozen verhouding: je werkt in de gehandicaptenzorg omdat je daarvoor kiest, waarschijnlijk vanuit een gevoel van betrokkenheid. Goede samenwerking vindt plaats vanuit een gezamenlijk doel: het welzijn en de kwaliteit van leven van de cliënt.

Slide 18 - Slide
Het familielid dat het meeste doet, noemen we ook wel de spilmantelzorger. Hij is het aanspreekpunt voor jou als begeleider en steekt de meeste uren in de ondersteuning en zorg van zijn naaste. Als de zorg hem boven het hoofd groeit, kan het betrekken van andere familieleden helpen, zodat de zorg meer gedeeld wordt. We noemen dat familieparticipatie.

Slide 19 - SlideNaast familieleden kunnen ook andere betrokkenen in het netwerk van cliënten een rol spelen: medebewoners, vrienden, collega’s en andere buren bijvoorbeeld. Zij zorgen voor gezelligheid, maar kunnen ook een steentje bijdragen in de begeleiding of ondersteuning.

Slide 20 - Slide

Sociaal netwerk

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Een ecogram laat in één oogopslag de omvang en de kwaliteit van het informele, sociale netwerk van de cliënt zien. Het ecogram houdt daarbij rekening met de verschillende leefgebieden.

Slide 23 - Slide

Ecogram
Welke gegevens worden in een ecogram opgenomen?
Een ecogram laat het sociale netwerk van de cliënt zien. Deze gegevens verbind je met de cirkel in het midden van de ecogram: de cliënt. Bij zo'n verbinding laat een ecogram het soort relatie met de cliënt zien. Over het soort relatie vul je 4 vragen met letters in. 

Deze 4 letters staan voor:

(p)raktische steun
(g)ezelschap
(a)dvies en uitwisseling van informatie
(e)motionele steun

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Vragen???

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Doelen evalueren
Aan het eind van deze les heb jij:
 • Kennis over ouders binnen de GHZ.
 • Kennis over familieparticipatie binnen de GHZ.
 • Kennis over sociaal netwerk binnen de GHZ.


Slide 28 - Slide

Werken in teams Room
 • Docent sluit tussendoor aan bij ROOMS
 • Vragen via chat tijdens lestijd

Slide 29 - Slide

Next week - Ketenzorg

Slide 30 - Slide