H5 Meewerkend voorwerp

Zinsdelen:
H5 Het meewerkend voorwerp

1 / 18
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 18 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Zinsdelen:
H5 Het meewerkend voorwerp

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
* Ik weet hoe ik de zin in zinsdelen moet verdelen.

* Ik weet hoe ik het meewerkend voorwerp kan vinden.  

Slide 2 - Slide

Planning
Voorkennis ophalen
Instructie
Inoefenen
Afronden/terugblikSlide 3 - Slide

Maar eerst...
* ... herhalen van het verdelen in zinsdelen.

* ... herhalen van de zinsdelen persoonsvorm, werkwoordelijk gezegde, onderwerp en lijdend voorwerpSlide 4 - Slide

Zet zinsdeelstreepjes:
Gisteren hebben we een lief, klein katertje bij het dierenasiel opgehaald. 

Klaar? Benoem pv, wg, ow en lv
Let op: lv staat niet altijd in de zin

Slide 5 - Slide

Zet zinsdeelstreepjes:
Vorige week heeft de docent klas HV1 het lijdend voorwerp uitgelegd. 

Klaar? Benoem pv, wg, ow en lv
Let op: het lv staat niet altijd in de zin.

Slide 6 - Slide

Zet zinsdeelstreepjes:
Vandaag krijgen jullie uitleg over het meewerkend voorwerp. 

Klaar? Benoem pv, wg, ow en lv
Let op: het lv staat niet altijd in de zin.

Slide 7 - Slide

Zet zinsdeelstreepjes:
Welke kinderen kijken vandaag uit naar het weekend?

Klaar? Benoem pv, wg, ow en lv
Let op: het lv staat niet altijd in de zin.

Slide 8 - Slide

Meewerkend voorwerp
Een meewerkend voorwerp komt voor in zinnen waarin iemand iets 'vertelt' (uitleggen, zeggen, enzovoort) of 'geeft' (lenen, sturen, overhandigen, enzovoort).


Tip!
Bij het meewerkend voorwerp moet je de woorden 'aan' of 'voor' toe kunnen voegen of weg kunnen laten.

Slide 9 - Slide

Meewerkend voorwerp
MV = geeft aan voor wie iets (het lv) bestemd is.
  • Kan alléén in een zin met een lijdend voorwerp staan.
  • Stappenplan: zoek eerst PV, OW, WG en LV.
  • Vraag voor het MV: aan OF voor wie/ wat + WG + OW + LV 
  • Check: Je kunt er aan of voor voor plaatsen OF aan of voor weglaten uit het zinsdeel.
  • Ik vertel jou altijd mijn geheimen.
  • Ik /vertel/ jou/ altijd/ mijn geheimen.
  • MV = aan / voor wie vertel ik altijd mijn geheimen? --> (aan) jou

Slide 10 - Slide

Zoek de zinsdelen als volgt:
PV: onderstreep de pv, zet er een streepje voor èn achter.
Zet zinsdeelstreepjes volgens het stappenplan: 
WG: alle werkwoorden + de PV (+ 'aan het'/ 'te' / zich/ splitsbaar ww)
OW: wie/ wat + WG = onderwerp
LV: wie/ wat + OW + WG = lijdend voorwerp
MV: aan/ voor wie/ wat + WG + OW + LV Slide 11 - Slide

Zet zinsdeelstreepjes:
Zonder twijfel heeft Jolanda
haar oude kleding aan de armen gegeven.
Benoem pv, wg, ow, lv en mv
Let op: lv en mv staan niet altijd in de zin

Slide 12 - Slide

Antwoord:
Zonder twijfel | heeft | Jolanda
haar oude kleding | aan de armen |   gegeven. 
     
ow = Jolanda                      wg = heeft gegeven
lv = haar oude kleding     mv = aan de armen

Slide 13 - Slide

Zet zinsdeelstreepjes:
Welke boeken uit de bieb zijn door de meeste leerlingen dit schooljaar gelezen?
Benoem pv, wg, ow, lv en mv
Let op: lv en mv staan niet altijd in de zin

Slide 14 - Slide

Antwoord:
Welke boeken uit de bieb | zijn | door de meeste leerlingen |  
dit schooljaar | gelezen? 
     
ow = welke boeken uit de bieb    wg = zijn gelezen 
lv = x     mv = x

Slide 15 - Slide

Verwerken
Blz. 148 opdracht 1,2,3

Start met verwerken, maak het tijdens de flexlessen of zwu af. 

Slide 16 - Slide

Afsluiten
* Ik weet hoe ik de zin in zinsdelen moet verdelen.

* Ik weet hoe ik het meewerkend voorwerp kan vinden.  


Slide 17 - Slide