Burgerschap week 2

Lesdoelen
 • Nieuwspresentatie groep Marya en Sharina
 • Nieuwsquiz
 • De student maakt kennis met het verschil tussen een positieve en een negatieve groep
 • De student oefent met hoe iemands identiteit is opgebouwd
 • Beantwoorden vragen portfolio
1 / 16
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Lesdoelen
 • Nieuwspresentatie groep Marya en Sharina
 • Nieuwsquiz
 • De student maakt kennis met het verschil tussen een positieve en een negatieve groep
 • De student oefent met hoe iemands identiteit is opgebouwd
 • Beantwoorden vragen portfolio

Slide 1 - Slide

Checklist nieuwspresentatie
 • Leid je het onderwerp op een aantrekkelijke manier in
 • Leg je uit waarom je tot je onderwerpskeuze bent gekomen
 • Vertel je in grote lijnen wat het nieuws inhoudt 
 • Verwerk je twee door jezelf gevonden krantenartikelen, betogen of beschouwingen
 • Benoem je de bronnen die je gebruikt hebt
 • Kom je met een duidelijk geformuleerde stelling rondom het gekozen onderwerp
 • Rond je af met je eigen standpunt en onderbouwing bij de geformuleerde stelling 
 • Begrijp je zelf wat je vertelt, lees je niet voor

Slide 2 - Slide

eerste nieuwspresentatie

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Link

spelletje

Slide 5 - Slide

Je bent als groep (klas/team) net zo sterk als je zwakste schakel

Slide 6 - Slide

Oefenen op school om uit te kunnen voeren tijdens je werk

Slide 7 - Slide

Positieve groep

Slide 8 - Mind map

kenmerken van een positieve groep
 • De groepsleden zijn eensgezind en gemotiveerd om groepsdoelen te halen.
 • Groepsleden voelen zich medeverantwoordelijk voor de eigen groep en uiten dit ook.
 • De groepsleden tonen respect voor de mening en het karakter van een ander groepslid.
 • Groepsleden zijn bereid tot samenwerking.

Slide 9 - Slide

Negatieve groep

Slide 10 - Mind map

Kenmerken van een negatieve groep
 • De harmonie ontbreekt, er is een continue strijd om het doel.
 • Groepsleden tonen zich niet medeverantwoordelijk voor de groep.
 • Groepsleden tonen geen respect voor de mening en het karakter van andere groepsleden.

Slide 11 - Slide

Positieve groep
 • Iedereen voelt zich veilig in de groep.
 • We respecteren elkaar.
 • We communiceren positief met elkaar.
 • We werken samen en helpen elkaar. 
 • We zijn bereid elkaar te leren kennen en ook te accepteren wanneer we heel verschillend zijn
 • We weten ieders kwaliteit in te zetten ook als iemand geen vriend of vriendin van je is

Slide 12 - Slide

Identiteit
Iedereen is een uniek persoon met een eigen identiteit en eigenschappen. ​


Het geheel van eigenschappen dat jou tot een uniek persoon maakt 
 • Aangeboren eigenschappen ​
Heb je al bij je geboorte: huidskleur, kleur van je ogen, etc. ​
 • Aangeleerde eigenschappen ​
Vorm je tijdens je leven: muzieksmaak, kledingsmaak, etc. ​
 • Waarden en normen
Wat voor jou heel belangrijk is in hoe je bijvoorbeeld behandeld wil worden
Slide 13 - Slide

Oefenen
 • Heb een kort gesprekje met iemand uit de klas
 • Beschrijf de identiteit van je gesprekspartner: kies minstens 1 aangeboren en 1 niet aangeboren eigenschap en de voor die persoon belangrijkste waarde
 • Wat mag deze klas van jouw gesprekspartner verwachten: wat kenmerkt die persoon in omgang/waar is hij/zij goed in
 • Lees aan de klas voor wat je geschreven hebt

Slide 14 - Slide

Zijn er nog vragen over de portfolio opdrachten?

Slide 15 - Slide

Presentatie volgende week
Daantje en Julia over het WK

Slide 16 - Slide