hst 7 paragraaf 3 "afvalverwerking"

hst 7.3 "afvalverwerking"
1 / 21
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

hst 7.3 "afvalverwerking"

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
7.3.1  Je kunt uitleggen waarom het nuttig is om afval te scheiden in verschillende soorten.
7.3.2  Je kunt het verschil uitleggen tussen gft-afval, klein chemisch afval en restafval.
7.3.3  Je kunt van afvalstoffen en kapotte spullen aangeven bij welk soort afval ze horen.
7.3.4  Je kunt vier manieren noemen om afval te verwerken, met hun voor- en nadelen.
7.3.5  Je kunt drie manieren beschrijven om milieuproblemen met afval te verminderen.

Slide 2 - Slide

Vandaag
Filmpje
open vraag
verschillende soorten afval met daarbij filmpjes.
aan de slag

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

noem 3 soorten afval

Slide 5 - Open question

Afbreekbaar
  • Biologisch afbreekbaar afval van planten en dieren, afgebroken door reducenten
  • Niet-biologisch afbreekbaar afval van kunststof, glas, metaal, steen

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Biologisch afbreekbaar afval
Afval dat wordt afgebroken door bacterien en schimmels
Biologisch afbreekbaar
afval dat door reducenten (schimmels en bacteriën) kan worden afgebroken

Slide 8 - Slide

Niet biologisch afbreekbaar afval
Afval dat niet door bacterien en schimmels wordt afgebroken.
Niet biologisch afbreekbaar
afval dat NIET door reducenten (schimmels en bacteriën) kan worden afgebroken

Slide 9 - Slide

Welke soorten afval
kun je scheiden?

Slide 10 - Mind map

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

Al je etensresten mogen in het GFT, ook als het geen groente of fruit is.
Grote takken, hondenharen of zand horen niet in de GFT-bak.
Botjes, eierschalen, mosselschelpen en visgraten mogen ook in de GFT-bak.
GFT

Slide 13 - Slide

Papier en karton

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Slide 16 - Slide

Milieustraat

Slide 17 - Slide

recyclen
afvalproduct als grondstof gebruiken! 

Slide 18 - Slide

Verwerken van afval
  • verbranden in verbrandingsovens
  • storten op vuilnisbelt
  • recyclen ( grondstof voor nieuwe producten)
  • hergebruiken ( statiegeldflessen)
  • composteren ( mest met voedingsstoffen voor planten)

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Lezen en maken
Lezen en maken hst 7 paragraaf 3

Slide 21 - Slide