hst 7 paragraaf 3 "afvalverwerking"

SWB AFVALWERKING JAN 2023
1 / 20
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 20 slides, with interactive quiz, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

SWB AFVALWERKING JAN 2023

Slide 1 - Slide

VERTEL......
JE KUNT AAN HET EINDE VAN DE LES UITLEGGEN WAT AFVALWERKING IS

JE KUNT UITLEGGEN WELKE SOORTEN AFVALWERKING ER ZIJN

JE KUNT UITLEGGEN WAAROM AFVALVERWERKING BELANGRIJK IS

Slide 2 - Slide

WAT HOORT BIJ AFVALVERWERKING?
A
PLASTIC
B
ARRANGEMENT
C
CHEMISCHE AFVAL
D
GFT

Slide 3 - Quiz

Vandaag 12-01-2023
Filmpje
open vraag
verschillende soorten afval met daarbij filmpjes.

Slide 4 - Slide

Afbreekbaar
  • Biologisch afbreekbaar afval van planten en dieren, afgebroken door reducenten
  • Niet-biologisch afbreekbaar afval van kunststof, glas, metaal, steen

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Biologisch afbreekbaar afval
Afval dat wordt afgebroken door bacterien en schimmels
Biologisch afbreekbaar
afval dat door reducenten (schimmels en bacteriën) kan worden afgebroken

Slide 7 - Slide

Niet biologisch afbreekbaar afval
Afval dat niet door bacterien en schimmels wordt afgebroken.
Niet biologisch afbreekbaar
afval dat NIET door reducenten (schimmels en bacteriën) kan worden afgebroken

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Slide 10 - Video

Al je etensresten mogen in het GFT, ook als het geen groente of fruit is.
Grote takken, hondenharen of zand horen niet in de GFT-bak.
Botjes, eierschalen, mosselschelpen en visgraten mogen ook in de GFT-bak.
GFT

Slide 11 - Slide

Papier en karton

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Slide 14 - Slide

Milieustraat

Slide 15 - Slide

recyclen
afvalproduct als grondstof gebruiken! 

Slide 16 - Slide

Verwerken van afval
  • verbranden in verbrandingsovens
  • storten op vuilnisbelt
  • recyclen ( grondstof voor nieuwe producten)
  • hergebruiken ( statiegeldflessen)
  • composteren ( mest met voedingsstoffen voor planten)

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

WAAR HEBBEN WE HET VANDAAG OVER GEHAD?

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide