H45 Rentabiliteit

VWO H45 Rentabiliteit
1 / 23
next
Slide 1: Slide
BedrijfseconomieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

VWO H45 Rentabiliteit

Slide 1 - Slide

Terugblik liquiditeitskengetallen

 • Current ratio: aan schulden op korte termijn voldoen
 • Quick ratio: aan schulden op zeer korte termijn voldoen
 • Cashflow: wat het bedrijf in een jaar per saldo ontvangt en uitgeeft
 • Solvabiliteit: aan schulden op korte én lange termijn voldoenSlide 2 - Slide

Rentabiliteit 
 • Het inkomen van Eigen Vermogen is Winst
 • Het inkomen van Vreemd Vermogen is Interest
 • Het inkomen van het Totale Vermogen is dus Winst + Interest

Het inkomen geeft aan wat de verschaffers van het vermogen als beloning krijgen voor de inbreng van dit inkomen. 


Slide 3 - Slide

BV en NV
 • Hebben rechtspersoonlijkheid
 • De aandeelhouders zijn dus de eigenaren die de winst deels krijgen als dividenduitkering
 • Van de winst die overblijft zijn interestkosten al afgehaald
 • De interestkosten zijn het inkomen voor de schuldeisers
 • Zowel verschaffers vreemd vermogen als verschaffers eigen vermogen verdienen dus aan het bedrijf

Slide 4 - Slide

RTV
RTV = Resultaat gewone bedrijfsuitoefening* + interest ** x 100%
                                                        Gemiddeld totaal vermogen**** Resultaat gewone bedrijfsuitoefening = nettowinst voor belasting

** en eventuele kredietkosten

*** Gemiddelde wordt berekend over een jaar met behulp van begin-  en eindbalans of alleen eindbalans (nettowinst dan delen door 2)

Slide 5 - Slide


1. Gem. eigen vermogen
2. REV
timer
3:00

Slide 6 - Open question

Antwoord
A. EV op 1-1 = 270.000
  EV op 31-12 = 270.000 + 60.000 = 330.000
 gemiddelde= (270+330)/2= 300.000

B. REV = € 60.000 winst   x 100% = 20%
                  € 300.000 GEV     


Slide 7 - Slide


1. Gem. totaal vermogen
2. RTV
(interest = €6.000)
timer
3:00

Slide 8 - Open question

Antwoord
1. (530 + 570) / 2 = 550.000 Gemiddeld totaal vermogen

Met dit vermogen hebben vermogensverschaffers in totaal verdiend: € 60.000 winst + € 6.000 interest = € 66.000

2. 66.000 / 550.000 x 100% = 12% RTV

Slide 9 - Slide

Wat valt op? 
In dit voorbeeld is het rendement van het eigen vermogen een stuk hoger dan het rendement van het totale vermogen


Wat kun je hier uit opmaken?
Het rendement van het vreemde vermogen is blijkbaar kleiner dan 12%

Afhankelijk van de verhouding tussen VV en EV is het veel kleiner of bijna evenveel als 12%

Slide 10 - Slide

Rendement van het vreemd vermogen
Dit noemen we niet RVV maar IVV: interest van het vreemd vermogen

Slide 11 - Slide


1. Gem. vreemd vermogen
2. IVV
timer
3:00

Slide 12 - Open question

Antwoord
Vreemd vermogen 1 jan; 160 + 100 = 260.000
Vreemd vermogen 31 dec; 140+100= 240.000
Dus gemiddeld € 250.000 vreemd vermogen

Kosten vreemd vermogen; € 6.000
(6.000/ 250.000) x 100% = 2,4% 


Het vreemd vermogen kost dus veel minder dan het eigen vermogen!

Slide 13 - Slide

RTV
 • Berekenen we over het resultaat gewone bedrijfsuitoefening (tenzij anders vermeld) dus nettowinst, voordat de vennootschapsbelasting eraf is gehaald.
 • Interest wordt altijd voor belasting berekend, want zijn onderdeel van de bedrijfskosten
 • Om geen vertekend beeld te geven van de verhouding EV en VV gebruiken we nettowinst voor belasting


Slide 14 - Slide

Bespreken opgave 45.3

Slide 15 - Slide

RTV = REVvb + IVV
12% x € 10.000.000 = (X% x € 5.000.000) + (8% x € 5.000.000)
€ 1.200.000 = (X% x € 5.000.000) + € 400.000
X% x € 5.000.000 = € 800.000
€ 800.000/€ 5.000.000 x 100% = 16%
 REVvb = RTV + (RTV - IVV)  alleen wanneer EV is gelijk aan VV

Slide 16 - Slide

Interestmarge = RTV - IVV
 • RTV > IVV: positief hefboomeffect
 • RTV < IVV: negatief hefboomeffect

Slide 17 - Slide

Grafische weergave

Slide 18 - Slide

Grafische weergave
Stel dat het VV € 10 milj.
bedraagt tegen IVV 8% en EV € 5,0 miljoen en RTV nog steeds 12% is. 

Is REVvb dan hoger of lager dan 16%? 

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Hefboomfactor
Als het VV twee keer zo groot is als EV is een voor- of nadeel ook twee keer zo groot. Verhouding VV/EV noemen we hefboomfactor. Het bedrag wat de onderneming op VV verdient  of verliest noemen we het hefboomeffect.

Daarom gebruik hefboomformule: 

Slide 21 - Slide

Hefboomformule/-effect en -factor
vb

Slide 22 - Slide

Oefensom
 • Gemiddeld eigen vermogen van 5 miljoen
 • Gemiddeld vreemd vermogen van 10 miljoen
 • RTV = 12%
 • IVV = 8%
 • REV vb = 20%


 1. Bereken interestmarge 
 2. Bereken hefboomfactor
vb

Slide 23 - Slide