Klassenmanagement

Klassenmanagement

OA profielboek hfst. 4.3

- Wat is klassenmanagement?
- Opdracht maken
 - Pedagogisch klimaat
- Opdracht
1 / 21
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 21 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Klassenmanagement

OA profielboek hfst. 4.3

- Wat is klassenmanagement?
- Opdracht maken
 - Pedagogisch klimaat
- Opdracht

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Belangrijke begrippen
Klassenmanagement

Regels

Routines

Ergonomie

Slide 3 - Slide

Over welke zaken kun je met de leerlingen in de klas regels en afspraken opstellen??
Maak met degene naast je een lijst.
Zet erbij voor welke groep jullie dit hebben gedaan.
Plak de lijst daarna op het bord.

Slide 4 - Slide

Waar is klassenmanagement voor bedoeld?


* Het creëren van een optimale onderwijs- en leersitutatie
Klassenmanagement gaat over:
 Het pedagogisch klimaat:
sfeer, orde houden, materiële dingen.
De inrichting van het lokaal:
praktische aspecten
pedagogische aspecten


Slide 5 - Slide

Even zelf aan de slag
Maak opdracht 4.02 en 4.03 op blz. 94 van OA profielboektimer
8:00

Slide 6 - Slide

Het pedagogisch klimaat wordt bepaald door de manier waarop de leraar en de leerlingen met elkaar omgaan. Verschillende factoren zijn van invloed op het ontstaan en handhaven van een goed pedagogisch klimaat. Het gaat hierbij om: 

 • de opvoedingsstijl van de leerkracht
 • de regels en routines in de klas
 • het straffen en belonen door de leerkracht

Slide 7 - Slide

Autoritaire opvoedingsstijl
Alle initiatieven vanuit de leerkracht
Leerkracht bepaald wat er moet gebeuren en hoe dat moet
Relatie tussen de leerlingen en de leerkracht is afstandelijk


Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Sociaal geïntegreerde opvoedingsstijl
Leerlingen worden bij besluitvorming betrokken 
Leerlingen mogen initiatieven nemen
Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Wat zijn regels?        

Regels hebben betrekking op normen. Met regels wordt de leerling duidelijk gemaakt hoe het eigenlijk hoort. Regels gelden niet alleen in de klas, maar eigenlijk overal.       

* elkaar niet uitlachen              
Wat zijn routines?

Routines hebben betrekking op veel voorkomende gedragingen, die volgens een vast patroon moeten worden uitgevoerd. Zijn typerend voor schoolsituaties.

* naar wc - eerst bordje omdraaien
Slide 12 - Slide

Regels en afspraken
Formulier regels en afspraken positief.
Dus niet:
Je mag niet schreeuwen in de klas
Je mag niet pesten
Maar:
Als je iets wil zeggen, steek je je vinger op.
We zorgen dat iedereen zich prettig voelt in de klas.Schrijf zelf nog 4 andere regels op die jij belangrijk vindt in de klas. Formuleer deze positief! Schrijf ze zo op dat je het in de klas kunt hangen.
Denk ook aan regels/afspraken voor in de pauze, gym enz.

Slide 13 - Slide

Straffen en Belonen
Het pedagogisch klimaat wordt ook bepaald door de mate waarin de leerkracht straft en beloont en de middelen die daarvoor worden gebruikt. 

Kinderen leren meer van belonen dan van straffen!!
1 x straffen =
4 x belonen

Slide 14 - Slide

Straffen en Belonen
Waar moet een leerkracht voor zorgen als er straf wordt gegeven? 

 • dat de straf in overeenstemming is met de ernst van de overtreding
 • dat de straf rechtvaardig is
 • dat de straf door de leerling als terecht en zinvol wordt ervaren

Slide 15 - Slide

Straffen en Belonen
Welke straffen waren er bij jou op de basisschool?

Slide 16 - Slide

Straffen en Belonen
Het is veel belangrijker om te laten
merken dat een leerling iets goed
heeft gedaan!!

Slide 17 - Slide

inrichting van het lokaal
De inrichting van het lokaal zegt iets over:

 • onderwijsvisie
 • persoonlijkheid
 • manier van lesgeven
 • keuze van onderwijsactiviteiten van de leerkracht
Tekst

Slide 18 - Slide

inrichting van het lokaal
De inrichting van het lokaal zegt iets over:

 • pedagogische aspecten:
decoratie, kleurgebruik, veiligheid, hygiëne, planten, thematafel

 • praktische aspecten: vaste plek materialen, ergonomie, materiaalkeuze, sfeer
Tekst

Slide 19 - Slide

Wat neem je uit deze les straks mee naar stage?

Slide 20 - Mind map

BPV-opdracht 2A OA + KP
Maak een checklist waar jij op gaat letten bij jouw begeleider en in jouw klas als het gaat om
klassenmanagement. 
Dmv deze lijst kun je deze criteria uitvoeren.

Slide 21 - Slide