Statistiek diagrammen

Statistiek
1 / 10
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Statistiek

Slide 1 - Slide

Het totaal aantal procenten van een cirkeldiagram is......?
A
200%
B
Dit is afhankelijk van de vraag
C
360%
D
100%

Slide 2 - Quiz

Turftabel

Slide 3 - Slide

Steelbladdiagram 

Slide 4 - Slide

Lijndiagram
Beelddiagram
Staafdiagram
Cirkeldiagram
Turftabel
Steelbladdiagram

Slide 5 - Drag question

Ik heb voor wiskunde een 8
Ik heb voor Nederlands een 7
Ik heb voor Engels een 4
Ik heb voor Geschiedenis een 6
Wat is mijn gemiddelde?
Tel eerst het aantal cijfers bij elkaar
8+7+4+6=25
Tel het aantal vakken
Ik heb 4 vakken
25/4= 6,25
Mijn gemiddelde is dus een 6,3

Slide 6 - Slide

De modus
De modus is de waarneming
die het meeste voorkomt

In dit geval is de modus 14 jaar
want deze komt het vaakste voor

Zijn er twee even grote hoogste getallen, dan is er géén modus
In dit voorbeeld is er geen modus

Slide 7 - Slide

Wat is de modus?
A
9
B
er is geen modus
C
81
D
84

Slide 8 - Quiz

Indeling in klassen
Een klasse gaat altijd vanaf .... tot ...
Dus in het voorbeeld hier naast 10 tot 18 dus 18 hoort bij de volgende klasse

De klasse die het meeste voorkomt heet de modale klasse. 

Slide 9 - Slide

Wat is de modale klasse in dit voorbeeld
A
De klasse 26 tot 34
B
De klasse 34 tot 42
C
22
D
Er is geen modale klasse

Slide 10 - Quiz