WAW week 2

Les 2 
Hoofdstuk 2 ontwikkelingsgebieden
paragraaf 3 


1 / 10
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 10 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

Les 2 
Hoofdstuk 2 ontwikkelingsgebieden
paragraaf 3 


Slide 1 - Slide

Periode overzicht

Slide 2 - Slide

Periode doelen 
Na de behandeling van het hoofdstuk:

 • Hebben de studenten kennis van de cognitieve, motorische, sociaal-emotionele, sensomotorische en creatieve ontwikkeling.
 • Kunnen de studenten een afwijkende ontwikkeling van kinderen herkennen. 

Slide 3 - Slide

Vandaag
 • Terugblik
 • Opdracht in het werkboek
 • Activiteit ontwerpen gericht op de cognitieve ontwikkeling 

Slide 4 - Slide

Terugkoppeling voorgaande les 
Welke ontwikkelingsfasen zijn er allemaal? 
Welke vier fasen komen terug uit de theorie van Jean Piaget? 

Slide 5 - Slide

Oefenen in het werkboek

Slide 6 - Slide

Activiteit cognitieve ontwikkeling
4 fases Jean Piaget: 
 • Sensomotorische fase: Zintuigen ontdekken
 • Pre operationele fase: Ordenen, Ik besef
 • Concreet operationele fase: Oorzaak/gevolg met voorbeeld
 • Formeel operationele fase: Inzicht in oorzaak/gevolg

Slide 7 - Slide

Activiteit cognitieve ontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling --> concreet operationele fase:

Voorbeeld: 
 • Escape room
 • In je leerteam
 • Gericht op taal of rekenen
 • Zorg ervoor dat er oorzaak en gevolg inzit. 

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Volgende week
Sensomotorische ontwikkeling

Slide 10 - Slide