Begeleidingsmethodieken en begeleidingsstijlen

Begeleidingsmethodieken en begeleidingsstijlen 
1 / 22
next
Slide 1: Slide
Communictie en begeleidingsvaardighedenMBOStudiejaar 2,3

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Begeleidingsmethodieken en begeleidingsstijlen 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we doen?
  • Begeleidingsmethoden en stijl
  • Valkuilen bij begeleiden
  • verschillende methodieken

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Visie op begeleiding
Visie is een manier van kijken naar iets,
je hebt een mening over iets.
Een visie is aan verandering onderhevig.

- instellingsvisie
- professionele visie
- persoonlijke visie

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Video: wat valt je op aan
de visie op begeleiden
van deze woonvorm?

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Video

Binnenkijk TV - Op Kwadijkerpark 19 wonen mensen met een ernstige en matige verstandelijke beperking. De meeste mensen met hulp nodig bij de dagelijkse verzorging. Iedereen heeft een eigen kamer met eigen badkamer.
Begeleidingsmethode


De systematiek waarin begeleid wordt


Begeleidingsstijl


De manier waarop de begeleider met de methode omgaat

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Traditionele Begeleidingsstijlen
- Autocratisch
-Democratisch
- Permissief (Laisser-faire)

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Situationeel leidinggeven
Situationeel begeleiden gaat over het toepassen van de juiste benaderingswijze voor het begeleiden van cliënten in uiteenlopende situaties. 

Dus: in welke situatie zet je welke begeleidingsstijl in?

Slide 8 - Slide

Het model stelt dat de meest effectieve leiderschapsstijl situatie-afhankelijk is, zoals van het ontwikkelingsniveau van de groep waaraan leiding wordt gegeven.
De autocratische begeleidingsstijl
De begeleider: 
1. Controleert en bepaalt de regels
2. Geeft veel instructie
3. Heeft een leidende rol en weet wat het beste is voor de cliënt
4. Stelt hoge eisen aan de cliënt
5. Verwacht gehoorzaamheid van de cliënt
6. Vindt het belangrijkste doel van begeleiden het overdragen van kennis, vaardigheden en regels
7. Taak staat centraal!

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

De democratische begeleidingsstijl
De begeleider:
1. begeleider communiceert veel met de cliënt --> cliëntgericht
2. probeert aan te sluiten bij de belevingswereld
3. Neemt de mening van de cliënt serieus
4. biedt een gevoel van veiligheid en acceptatie
5. stelt passende eisen bij situatie en mogelijkheden
6. toon responsief gedrag
7. Mens staat centraal, niet de taak

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

de laisser faire methode
permissief
  • toegeeflijke stijl
  • begeleider en client zijn gelijkwaardig 
  • client heeft regie in handen en mag (bijna) alles
  • daardoor zelden conflicten

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Bij de autoritaire begeleidingsstijl
A
Bepaalt de begeleider wat er moet gebeuren
B
staat de client centraal
C
Staat de situatie centraal
D
heeft de client veel keuzes

Slide 12 - Quiz

De begeleider: 
Controleert
Bepaalt wat moet gebeuren en geeft veel instructie
Heeft een leidende rol en weet wat het beste is voor de cliënt
Stelt hoge eisen aan de cliënt
Verwacht gehoorzaamheid van de cliënt
Vindt het belangrijkste doel van begeleiden het overdragen van kennis, vaardigheden en regels

Zorgverlener stelt passende eisen aan client bij situatie en mogelijkheden
A
autoritaire stijl
B
democratische stijl
C
permissieve stijl

Slide 13 - Quiz

De begeleider: 
Controleert
Bepaalt wat moet gebeuren en geeft veel instructie
Heeft een leidende rol en weet wat het beste is voor de cliënt
Stelt hoge eisen aan de cliënt
Verwacht gehoorzaamheid van de cliënt
Vindt het belangrijkste doel van begeleiden het overdragen van kennis, vaardigheden en regels

Controle en gehoorzaamheid horen bij:
A
de permissieve begeleidingsstijl
B
Laisser-faire begeleidingsstijl
C
de democratische begeleidingsstijl
D
de autoritaire begeleidingsstijl

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

Bij welke begeleidingsstijl geef je de cliënt de meeste ruimte- of vrijheid?
A
Autoritaire leiderschapsstijl
B
Democratische leiderschapsstijl
C
Permissieve/Laisser faire leiderschapsstijl

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Welke valkuilen zijn er als je iemand begeleid? (meerdere antwoorden)
A
Overschatting
B
Onderschatting
C
Te veel gericht op problemen
D
Geen doelen geformuleerd

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Indeling OHIO State University
Instrumenteel begeleiden
Taakgericht! Lijkt op autoritaire stijl.
Ondersteunend begeleiden
Gericht op welbevinden van de client. Lijkt op democratische stijl.
Participerend begeleiden
Begeleider en cliënt delen informatie en macht. Bevordert welbevinden van de client en de kwaliteit van het begeleidingsproces.
Lijkt op laisser-faire stijl.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Instrumenteel begeleiden
Participerend begeleiden
Ondersteunend begeleiden
Autoritaire begeleidingsstijl
Democratische begeleidingsstijl
Permissieve/laisser-faire begeleidingsstijl

Slide 18 - Drag question

This item has no instructions

Opdracht begeleidingsmethodieken ( in twee- of drietallen)
1. Werk per groepje 4 begeleidingsmethodieken uit
2. verzamel op internet informatie over de begeleidingsmethodiek
3. Verwerk dit voor in je spinnenweb.

- Voor wie is de methodiek bedoeld?
- Wat is de kern van de methodiek?
- wat zijn de voor- en nadelen van de methodiek?

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

1. Heijkoop
2. Methode Urlings
3. Son Rise
4. Gentle teaching
5. TEACCH
6. Methode Vlaskamp
7. Oplossingsgericht
    werken

1. Heijkoop
2. Methode Urlings
3. Son Rise
4. Gentle teaching

5. TEACCH
6. Methode Vlaskamp
7. Oplossingsgericht 
     werken
8. PDL


9. Persoonsgerichte zorg
10. Zintuigactivering
11. Validation
12. ROB

13. Affectief Bewuste
     benadering
14. Belevingsgerichte zorg
15. Eigen initiatief model
16. Triple-C

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

TIPS VOOR BRONNEN:
www.gentleteaching.nl
https://www.youtube.com/watch?v=fh9oCYdMsz8
https://www.communicatiemethodenemb.nl/methoden/overige-methoden/basale-stimulatie/
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/verstandelijke-beperking/belevingsgerichte-zorg-oiv-eiv
https://btsg.nl/validerende-benadering/
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/oudere-clienten/realiteit-orientatie-benadering-methode-stimuleren-denkvermogen-dementie-oiv
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/verstandelijke-beperking/heijkoop-video-observeren-methode-oiv-eiv


Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions