Begeleidingsmethodieken en begeleidingsstijlen


BEGELEIDEN 
Begeleidingsmethodieken en begeleidingsstijlen 
1 / 16
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson


BEGELEIDEN 
Begeleidingsmethodieken en begeleidingsstijlen 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we vandaag doen?

Begeleidingsmethode en stijl
Begeleidingsgebieden
Niveaus van begeleiden

Opdracht

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Visie op begeleiding
Visie = een manier van kijken naar iets
je hebt een kijk, een mening over iets
visie is aanverandering onderhevig

- instellingsvisie
- professionele visie
- persoonlijke visie

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Beschrijf je persoonlijke visie

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Slide 5 - Video

Binnenkijk TV - Op Kwadijkerpark 19 wonen mensen met een ernstige en matige verstandelijke beperking. De meeste mensen met hulp nodig bij de dagelijkse verzorging. Iedereen heeft een eigen kamer met eigen badkamer.
Wat valt je op aan
de visie op begeleiden
van deze woonvorm?

Slide 6 - Mind map

This item has no instructions

Begeleidingsmethode


Systematische manier om van een begin naar een eindsituatie toe te werken


Begeleidingsstijl


De manier waarop de begeleider met de methode omgaat

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Begeleidingsgebieden
Het voeren van gesprekken
Het uitvoeren van verzorgende taken
Het organiseren van ontwikkelingsgerichte activiteiten
Het scheppen van een uitdagende, prettige omgeving

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Niveaus van begeleiden
1. de cliënt
2. de situatie
3. de begeleider

Slide 9 - Slide

Tijdens het werken met cliënten heb je 3 niveaus waarop je de begeleiding kunt afstemmen. Wanneer zich een probleem voordoet of wanneer je een bepaald doel wilt bereiken, kun je de begeleiding afstemmen op de cliënt, op de situatie of op jezelf.
1) de cliënt
2) de situatie
3) de begeleider
Traditionele Begeleidingsstijlen
- Autocratisch
-Democratisch
- Permissief (Laisser-faire)

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Bij welke begeleidingsstijl geef je de cliënt de meeste ruimte- of vrijheid?
A
Autoritaire leiderschapsstijl
B
Democratische leiderschapsstijl
C
Permissieve/Laisser faire leiderschapsstijl

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Controle en gehoorzaamheid horen bij:
A
de permissieve begeleidingsstijl
B
Laisser-faire begeleidingsstijl
C
de democratische begeleidingsstijl
D
de autoritaire begeleidingsstijl

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Instrumenteel begeleiden
Participerend begeleiden
Ondersteunend begeleiden
Autoritaire begeleidingsstijl
Democratische begeleidingsstijl
Permissieve/laisser-faire begeleidingsstijl

Slide 13 - Drag question

This item has no instructions

Opdracht begeleidingsmethodieken ( in twee- of drietallen)
1. Kies uit de volgende pagina één begeleidingsmethodieken uit
2. verzamel op internet informatie over de begeleidingsmethodiek
3. Maak een Powerpoint die je de volgende les  gaat presenteren
- Voor wie is de methodiek bedoeld
- Wat is de kern van de methodiek
- wat zijn de voor- en nadelen van de methodiek
 praktijkvoorbeeld hoe je deze methode kunt toepassen
- voeg 2 quizvragen toe met meerkeuze antwoord

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

1. Heijkoop
2. Methode Urlings
3. Son Rise
4. Gentle teaching
5. TEACCH
6. Methode Vlaskamp
7. Oplossingsgericht
    werken
1. Heijkoop
2. Methode Urlings
3. Son Rise
4. Gentle teaching
5. TEACCH
6. Methode Vlaskamp
7. Oplossingsgericht 
    werkens
8. PDL
9. Persoonsgerichte zorg
10. Zintuigactivering
11. Validation
12. ROB
13. Affectief Bewuste
     benadering
14. Belevingsgerichte zorg
15. Eigen initiatief model
16. Triple-C
17. Een andere methode die je op internet hebt gevonden

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

TIPS VOOR BRONNEN:
www.gentleteaching.nl
https://www.youtube.com/watch?v=fh9oCYdMsz8
https://www.communicatiemethodenemb.nl/methoden/overige-methoden/basale-stimulatie/
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/verstandelijke-beperking/belevingsgerichte-zorg-oiv-eiv
https://btsg.nl/validerende-benadering/
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/oudere-clienten/realiteit-orientatie-benadering-methode-stimuleren-denkvermogen-dementie-oiv
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/verstandelijke-beperking/heijkoop-video-observeren-methode-oiv-eiv


Slide 16 - Slide

This item has no instructions