De sfeer in de groep

Pedagogisch Klimaat
Groepssfeer en sociale veiligheid
1 / 15
next
Slide 1: Slide
NederlandsMBOStudiejaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Pedagogisch Klimaat
Groepssfeer en sociale veiligheid

Slide 1 - Slide

Inleiding
Een positieve sfeer in de groep is heel belangrijk!
Een goede groepssfeer heeft een gunstige invloed op het functioneren en leren.

Slide 2 - Slide

Wat zijn de basisvoorwaarden voor een goede sfeer in de klas?

Slide 3 - Open question

Wat zijn de basisvoorwaarden voor een goede sfeer in de klas?

Slide 4 - Open question

Veiligheid
Als mensen zich met elkaar verbonden voelen in een groep, aandacht voor elkaar hebben en om elkaar geven, zullen zij zich veilig voelen.

Slide 5 - Slide

Wat verstaan we onder veiligheid?

Slide 6 - Mind map

Invloed
Het is fijn en belangrijk als je invloed hebt op wat er gebeurt in de groep en dat je daar een bijdrage aan kunnen leveren. 

Slide 7 - Slide

Wat verstaan we onder invloed?

Slide 8 - Mind map

Persoonlijk contact
Het groepsproces in een positieve sfeer draagt bij aan het emotioneel welbevinden, aan het zelfvertrouwen en aan een stimulerend pedagogisch klimaat.

Slide 9 - Slide

Wat verstaan we onder persoonlijk contact?

Slide 10 - Mind map

Hoe kun jij als pedagogisch medewerker zorgen dat er een positieve sfeer in de groep is (op stage en in de klas)?

Slide 11 - Open question

Wat gaan we doen?
  • Hoe kun jij als pedagogisch medewerker zorgen dat er een positieve sfeer in de groep is (op stage en in de klas)?

Slide 12 - Slide

Opdracht Beloningssystemen
Kanjertraining
SWPBS
Coole Kikker
Vreedzame school
PAD-leerplan
Rots en Water
ZIEN!
Leefstijl

Slide 13 - Slide

Criteria:
Wat is het uitgangspunt / visie van de methode?
Door wie is de methode ontworpen / bedacht?
Waaruit bestaat de methode? Welke middelen/producten heeft de methode?
Wat komt aan bod binnen de methode? Op welke manier komt het onderwerp “conflicthantering” aan bod?
Hoe wordt de methode toegepast binnen het basisonderwijs?
Voor welke doelgroep is deze methode?
Eigen mening over de methode? Zou deze methode geschikt zijn voor je eigen BPV-groep?
Beeldmateriaal
Bronnen

Slide 14 - Slide

Afsluiting
Wat neem je mee van deze workshop?

Slide 15 - Slide