3.2 lineaire formules les 2

3.2 Lineaire formules
Les 2
1 / 14
next
Slide 1: Slide
WiskundeMBOStudiejaar 1

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

3.2 Lineaire formules
Les 2

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  • Ik weet wat lineaire formules zijn
  • Ik kan lineaire formules herkennen.
  • Ik kan de richtingscoëfficiënt uitrekenen

Slide 2 - Slide

Lineaire formules

Slide 3 - Slide

De grafiek van een lineaire formule 
De formule B = 40x + 20 is een voorbeeld van een lineaire formule.
Er bestaat een lineair verband tussen x en B.
De grafiek van een lineair verband is een rechte lijn. Om en lijn te tekenen hoef je maar twee punten te weten. 
In een tabel van een lineaire formule zet je daarom twee punten. 

Slide 4 - Slide

Lineaire formules 
x
1
2
3
4
y
-3
2
7
12

Slide 5 - Slide

Lineaire formules opstellen

Slide 6 - Slide

Lineaire formules

Slide 7 - Slide

Lineaire formules

Slide 8 - Slide

Lineaire formules
RC(a)=horizontaalverticaal

Slide 9 - Slide

Gegeven zijn de volgende formules:
1) y = 1,5x + 4
2) y = 2x + 3
3) y = 1,5x + 3

Van welke formules snijden de grafieken de y-as in hetzelfde punt?
A
1 en 2
B
2 en 3
C
1 en 3
D
Geen van allen

Slide 10 - Quiz

Gegeven zijn de volgende formules:
1) y = 1,5x + 4
2) y = 2x + 3
3) y = 1,5x + 3

Van welke formules zijn de grafieken evenwijdig? Hoe kun je dat aan de formules zien?
A
1 en 2, ze hebben hetzelfde richtingscoëfficiënt
B
2 en 3, ze hebben hetzelfde startgetal
C
1 en 3, ze hebben hetzelfde startgetal
D
1 en 3, ze hebben hetzelfde richtingscoëfficiënt

Slide 11 - Quiz

Gegeven zijn de volgende formules:
1) y = 2,5x + 4 2) y = 4x + 8
3) y = 2,5x + 8 4) y = -0,7x + 1
5) y= -0,7x + 8 6) y = -4x + 4

Van welke formules zijn de grafieken evenwijdig
A
1 en 3 zijn evenwijdig en 4 en 5 zijn evenwijdig
B
1 en 2 zijn evenwijdig en 4 en 5 zijn evenwijdig
C
2 en 3 zijn evenwijdig en 4 en 5 zijn evenwijdig
D
1 en 3 zijn evenwijdig en 5 en 6 zijn evenwijdig

Slide 12 - Quiz

Gegeven zijn de volgende formules:
1) y = 2,5x + 4 2) y = 4x + 8
3) y = 2,5x + 8 4) y = -0,7x + 1
5) y= -0,7x + 8 6) y = -4x + 4

Van welke formules hebben de grafieken hetzelfde snijpunt met de y-as.
A
1 en 6
B
3 en 4
C
2 en 4
D
2, 3 en 5

Slide 13 - Quiz

Los op:

3(x1)=x+12
A
x=321
B
x=341
C
x=343
D
x=443

Slide 14 - Quiz