1V - Ch.5 - Bron D

Prends tes livres!
1 / 28
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Prends tes livres!

Slide 1 - Slide

Aujourd'hui
- Corriger phrases 
Mini-présentation
- Bron D

Slide 2 - Slide

Beschrijf jezelf (uiterlijk en karakter) in drie zinnen!

Slide 3 - Open question

En nu je weekend…
Wat heb je het afgelopen weekend gedaan?
(Drie activiteiten + 1 mening)

Slide 4 - Open question

Les buts

  • Aan het eind van deze les weet je hoe je de passé composé maakt. 
  • Aan het eind van deze les heb je een mooie aantekening over dit onderwerp in je boek staan!

Slide 5 - Slide

Passé composé
Chapitre 5:
Passé composé

Slide 6 - Slide

Geef een voorbeeld van een zin in de voltooid tegenwoordige tijd (NL).

Slide 7 - Mind map

Aantekeningentijd!!
Prends ton cahier, 
we gaan een mooie aantekening maken.

Ch.5 - Bron D

Slide 8 - Slide

Voltooid tegenwoordige tijd =

Passé Composé
Ik heb gedanst = J'ai dansé

Slide 9 - Slide

Passé composé bestaat uit:
Nederlands: hebben + voltooid deelwoord
ik heb een appel gegeten
Frans: avoir + voltooid deelwoord
j'ai mangé une pomme

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Geef de juiste vorm van AVOIR:
Nous…...
A
sommes
B
avons
C
ai
D
ont

Slide 12 - Quiz

Vul weer de juiste vorm van AVOIR in:
Vanessa ...….
A
ai
B
as
C
a
D
avons

Slide 13 - Quiz

Je hebt dus het rijtje van AVOIR weer nodig! Schrijf het rijtje van avoir op.

Slide 14 - Open question

Het voltooid deelwoord

Het voltooid deelwoord van een regelmatig werkwoord op -ER, eindigt altijd op " É "

 J'ai parlé (parler = praten)               = Ik heb gepraat 
 On a chanté (chanter = zingen)    = We hebben gezongen                                 

Slide 15 - Slide

Attention!!
Passé composé bestaat ALTIJD uit een hulpwerkwoord ÈN een voltooid deelwoord!!! 

Houd altijd het hulpwerkwoord en het voltooid deelwoord bij elkaar!
Bijvoorbeeld: Ik heb een hamburger gegeten = J'ai mangé un hamburger.

Slide 16 - Slide

Samenvatting:
Hulpwerkwoord + voltooid deelwoord
vorm van AVOIR + voltooid deelwoord (é)

Nous avons joué ensemble.
Wij hebben samen gespeeld.

Slide 17 - Slide

Regardez bien!!!

Slide 18 - Slide


Le chien a mangé une glace.
A
De hond eet een ijsje.
B
De hond at een ijsje.
C
De hond heeft een ijsje gegeten.
D
De hond had een hoed op.

Slide 19 - Quiz

Hij heeft gepraat
A
Il a parlé
B
Ils ont parlé
C
Elle a parlé
D
Nous avons parlé

Slide 20 - Quiz

Slide 21 - Video

De hond heeft gedanst
A
Le chien a danse
B
Le chien ont dansé
C
Le chien dansé
D
Le chien a dansé

Slide 22 - Quiz

Vertaal:
elles ont dansé

Slide 23 - Open question

Vertaal:
jij hebt gegeten (manger)

Slide 24 - Open question

Vertaal:
u heeft gewoond (habiter)

Slide 25 - Open question

Au Travail!
Bron D 
ex. 16ab + 17cde
17f is voor leerlingen die extra uitdaging willen.
pages 22-23

Snap je het goed? Werk dan ZF aan de opdrachten. Docent loopt rond.
Klaar? Slim Stampen Bron ABCD
timer
6:30

Slide 26 - Slide

Controlevraag:
Uit welke twee onderdelen
bestaat de passé composé?

Slide 27 - Open question
Kortom:
 
- Leer eerst het rijtje van avoir nog eens.
- Vervolgens moet je goed onthouden dat er altijd een voltooid deelwoord achteraan komt: dansé, chanté, parlé, commencé etcetera...

Slide 28 - Slide