6.4 Natuurbeheer

Planning voor vandaag
1. herhaling
2. huiswerk nakijken
3. uitleg over natuurbeheer
1 / 26
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Planning voor vandaag
1. herhaling
2. huiswerk nakijken
3. uitleg over natuurbeheer

Slide 1 - Slide

Herhaling.
Bij met bloem: deze vorm
van samenleven heet:
A
Mutualisme
B
Commensalisme
C
Parasitisme
D
Symbiose

Slide 2 - Quiz

Huiswerk bespreking
Vragen?
Opdracht 5 (blz. 204)

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Kijkvraag
  • Wat voor een relatie hebben de mier en de "zombie" schimmel met elkaar?

Slide 5 - Slide

6.4 Natuurbeheer
begrippen:
natuurbeheer/
cultuurlandschap/bosbouw
biodiversiteit/
bedreigde diersoorten/ uitsterven
herintroductie

Slide 6 - Slide

doelen van 6.4
je kunt verklaren dat veel natuur in NL is ontstaan door ingrijpen van de mens
je kunt manieren noemen waarop mensen in NL de natuur behouden, beschermen en herstellen

Slide 7 - Slide

relaties met de omgeving
Mens beïnvloedt ook zijn omgeving: hoe?

Slide 8 - Slide

relaties met de omgeving
Mens beïnvloedt ook zijn omgeving: we halen
energie, voedsel, water, grondstoffen en O2 uit ons milieu
we gebruiken natuur 

Slide 9 - Slide

De mens richt de omgeving in...
-landbouw 
-bosbouw en recreatie
-wonen
-energiewinning
-waterbeheer zoals dijken en sloten
Wanneer het landschap helemaal is gevormd door de mens spreek je van een Cultuurlandschap
Dit is een aantekening

Slide 10 - Slide

Opdracht
1. Waarom neemt de biodiversiteit af in de wereld?
2. Wat is het gevolg hiervan?
Klaar? Maak de opgaven bij 2.4
timer
1:00

Slide 11 - Slide

Antwoorden
1. toename bevolking, toename gebruik water, toename gebruik grond voor landbouw en huizen en wegen, toename visserij

2. uitsterven planten- en diersoorten
te weinig voedsel en medicijnen

Slide 12 - Slide

Afname van de biodiversiteit
afname variatie soorten in natuur
oorzaak: toename bevolking, toename gebruik water, toename gebruik grond voor landbouw en huizen en wegen, toename visserij
gevolg:
uitsterven planten- en diersoorten 
te weinig voedsel en medicijnen

Slide 13 - Slide

Waarom verdwijnt biodiversiteit?

Slide 14 - Open question

door beïnvloeding v d omgeving
leefgebieden worden kleiner
verschillende soorten ecosystemen verdwijnen
soorten worden bedreigd (probl met leven/voortplanten)
soorten sterven uit (verdwijnen)
dus: de biodiversiteit neemt af 

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Stropen voor neushoornhoorn

Slide 19 - Slide

Voor 49.000 dollar loop je tien dagen door de savanne van Zimbabwe, op zoek naar een mooie, grote leeuw. Om die dan vakkundig af te schieten en ermee op de foto te gaan.

Slide 20 - Slide

Natuurbeheer
  • = Maatregelen die de mens neemt om de natuur te behouden, te beschermen of te herstellen.
Slide 21 - Slide

herintroductie
=terugbrengen van een  dier/ plantensoort in een land

maatregel om de bedreigde soorten weer in aantal te laten toenemen.

Dit is een aantekening

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Zelf aan de slag
Alle opdrachten bij 6.4, behalve opdracht 4

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Kijkvragen
  • Wat voor een relatie hebben de mier en de "zombie" schimmel met elkaar?
  • Zijn schimmels producenten, consumenten of reducenten?

Slide 26 - Slide