De bijvoeglijke bijzin

Oef. 3: Torquatus deel 1
1 / 16
next
Slide 1: Slide
LatijnSecundair onderwijs

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Oef. 3: Torquatus deel 1

Slide 1 - Slide

1. determineer qui
A
nom. m. enk. van qui
B
nom. m. mv. van qui
C
nom. o. enk van qui
D
nom. o. mv. van qui

Slide 2 - Quiz

Extra bij zin 1:
oppugnaverat: welke tijd?
A
perfectum
B
plusquamperfectum
C
futurum exactum
D
imperfectum

Slide 3 - Quiz

Extra bij zin 1:
oppugnaverat is ... ten opzichte van de hoofdzin?
A
voortijdig
B
gelijktijdig
C
natijdig

Slide 4 - Quiz

zin 2

Slide 5 - Slide

3. quem: functie: ... bij ....
A
O bij audebat
B
LV bij audebat
C
O bij rumpere
D
LV bij rumpere

Slide 6 - Quiz

4. vir, ... habet: functie
A
O
B
LV
C
MV
D
NWD

Slide 7 - Quiz

4. Vertaal vlot: vir... procedat

Slide 8 - Open question

5. cuius: determineer
A
gen. m. enk.
B
gen. v. enk.
C
gen. o. enk.
D
dat. o. enk.

Slide 9 - Quiz

6. Vertaal vlot: Quicumque audiut...

Slide 10 - Open question

7. geef het antecedent van quae
A
me
B
ea
C
familia
D
ortum

Slide 11 - Quiz

7. geef de functie van quae
A
O bij ortum
B
O bij deiecit
C
LV bij ortum
D
LV bij deiecit

Slide 12 - Quiz

8. qui: welke functie
A
O bij circumstabant
B
V bij circumstabant
C
O bij videbatur
D
V bij videbatur

Slide 13 - Quiz

8. Nonnullis Romanis, qui circumstabant: welke functie
A
O bij circumstabant
B
V bij circumstabant
C
O bij videbatur
D
V bij videbatur

Slide 14 - Quiz

9. Geef het antecedent van quem
timer
1:00

Slide 15 - Open question

10. vlotte vertaling: ob quam victoriam
timer
1:00

Slide 16 - Open question