Present Simple herhalen

Present Simple
1 / 19
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Present Simple

Slide 1 - Slide

Present simple
He ..... (to call)
A
call
B
calls

Slide 2 - Quiz

Present simple
It ....... (to start) in 10 minutes.
A
start
B
starts

Slide 3 - Quiz

Present simple
We often ........... (to talk) about or holiday.
A
talk
B
talks

Slide 4 - Quiz

Present simple
I never ....... (to wear) this dress to school.
A
wear
B
wears

Slide 5 - Quiz

Present simple
They ...... (to visit) us every summer.
A
visit
B
visits

Slide 6 - Quiz

Recap!
Hoe zat het nou ook alweer?

- Bij he, she, it en bij woorden die je kunt vervangen door he, she en it, krijgt het werkwoord altijd een -s erachter.

- Bij werkwoorden die eindigen op een medeklinker +y, dan krijgt het werkwoord +ies bij he, she en it

- Bij werkwoorden die eindigen op een -o of op een s-klank eindigen, krijg je altijd +es bij he, she en it

Slide 7 - Slide

(to walk) present simple
He ....... in the park.

Slide 8 - Open question

(to teach) present simple
She ..... English.

Slide 9 - Open question

(to cry) present simple
The baby ..... .

Slide 10 - Open question

(to dance) present simple
I ..... at the party.

Slide 11 - Open question

(to kiss) present simple
She ..... her boyfriend.

Slide 12 - Open question

(to watch) present simple
We ..... a nice film.

Slide 13 - Open question

(to be)
He ..... my brother.
A
am
B
are
C
is

Slide 14 - Quiz

(to be)
We ..... at school.
A
am
B
are
C
is

Slide 15 - Quiz

(to be)
..... you at home tonight?
A
am
B
are
C
is

Slide 16 - Quiz

(to be)
Where ..... I?
A
am
B
are
C
is

Slide 17 - Quiz

(to be)
Derek and Sheila ..... at work.
A
am
B
are
C
is

Slide 18 - Quiz

I understand the Present Simple
A
Yes
B
A little bit
C
No

Slide 19 - Quiz