Politiek hfd 3 Stromingen in de politiek

Politiek en beleid
Politieke partijen
Politieke stromingen
1 / 12
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 3

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Politiek en beleid
Politieke partijen
Politieke stromingen

Slide 1 - Slide

Lesdoel
Aan het einde van deze les weet je de verschillen tussen politieke stromingen te benoemen.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Maken vraag 8 blz 36
Inventariseren in de klas hoe het stemgedrag van de leerlingen
timer
3:00

Slide 4 - Slide

hoe links of rechts ben jij?
A
links
B
rechts
C
midden

Slide 5 - Quiz

Lees bladzijde 44-45
We maken samen vraag 11 op blz 41 in het werkboek

Slide 6 - Slide

Politieke stromingen


Indeling van politieke partijen volgens een waarde: vrijheid, gelijkheid of geloof

Slide 7 - Slide

Sociaal-democratie

  • Mensen zijn gelijkwaardig


  • Actieve rol van de overheid: mensen helpen die niet voor zichzelf kunnen zorgen


  • Meer gelijkheid tussen mensen (ook in lonen)


Slide 8 - Slide

Christen-democratie

  • Katholiek/protestant


  • Bijbelse waarden


  • De aarde ook voor onze kinderen


  • Naastenliefde


Slide 9 - Slide

Liberalisme

  • Persoonlijke vrijheid


  • Passieve rol van de overheid: zo min mogelijk bemoeien met de mensen


  • Weinig regels voor de economie

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 12 - Open question