Politiek en beleid: Politieke partijen en stromingen

Politiek en beleid
Politieke partijen
Politieke stromingen
1 / 24
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo k, tLeerjaar 4

This lesson contains 24 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Politiek en beleid
Politieke partijen
Politieke stromingen

Slide 1 - Slide

Lesdoel
Aan het einde van deze les weet je de verschillen tussen links en rechts in de politiek, weet je waar de verschillende politieke partijen voor staan en weet je de verschillen tussen politieke stromingen te benoemen.

Slide 2 - Slide

Maken vraag 10
Inventariseren in de klas hoe het stemgedrag van de leerlingen is. Hoeveel personen rechts en hoeveel links,
Bespreken.

Slide 3 - Slide

Indeling van politieke partijen

Links of rechts 

(hierbij wordt gekeken naar de rol van de overheid)


Politieke stroming                    (hierbij wordt gekeken naar de belangrijkste waarde)

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Maken vraag 7
Bespreken en contoleren of voor iedereen het verschil tussen links en rechts in de politiek duidelijk is.

Slide 6 - Slide

Let op:

Een partij kan bij het ene politieke onderwerp links zijn en bij het andere rechts

Slide 7 - Slide

Politieke stromingen


Indeling van politieke partijen volgens een waarde: vrijheid, gelijkheid of geloof

Slide 8 - Slide

Sociaal-democratie

  • Mensen zijn gelijkwaardig


  • Actieve rol van de overheid: mensen helpen die niet voor zichzelf kunnen zorgen


  • Meer gelijkheid tussen mensen (ook in lonen)


Slide 9 - Slide

Christen-democratie

  • Katholiek/protestant


  • Bijbelse waarden


  • De aarde ook voor onze kinderen


  • Naastenliefde


Slide 10 - Slide

Liberalisme

  • Persoonlijke vrijheid


  • Passieve rol van de overheid: zo min mogelijk bemoeien met de mensen


  • Weinig regels voor de economie

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Lees bladzijde 48-49
Maak daarnaast vraag 12 in het werkboek. 
De spreuk is:

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Maken vraag 8,9,10
Bespreken en controleren of het duidelijk is waar de verschillende stromingen in de politiek voor staan.

Slide 24 - Slide