H5 P3 De verstedelijking van Duitsland

5.3
Par 5.3 De Verstedelijking van Duitsland
1 / 14
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 14 slides, with text slides.

Items in this lesson

5.3
Par 5.3 De Verstedelijking van Duitsland

Slide 1 - Slide

Stedelijke gebieden
Elk stedelijk gebied eigen specialisaties:
 • Ruhrgebied veel industrie
 • Hamburg, Bremen zeehaven
 • Stuttgart en München hightechsteden
 • Berlijn hoofdstad en regering
 • Frankfurt financiële hoofdstad

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Subarbanisatie Berlijn
 Tussen 1961 en 1989 was Berlijn een gedeelde stad. Oost-Berlijn was de hoofdstad van de DDR.

 •  Tot 1989 geen suburbanisatie mogelijk (muur om de stad).
 • Na 1990 veel suburbanisatie. Veel nieuwbouw in een ring rondom Berlijn.

Slide 4 - Slide

Na hereniging suburbanisatie ingehaald:

 • In omgeving Berlijn na 1990 vele nieuwbouwwijken gebouwd: 
 •  huis met tuin in een dorp of kleine stad op het platteland. 
 •  Vooral gezinnen met jonge kinderen vertrokken uit de stad. 

Slide 5 - Slide

Gevolgen suburbanisatie voor Berlijn:

 •  Hoogste vertrekoverschotten: stadswijken in binnenstad en flatwijken. 
                         - Mensen met werk en inkomen vertrekken.
                         - Plek ingenomen door arme, werklozen, vaak    
                           buitenlandse migranten → achterstand en
                           armoede wordt versterkt. 
 • Door suburbanisatie en migratie is in Berlijn de  sociale ongelijkheid   toegenomen. 

Slide 6 - Slide

Steden in Oost-Duitsland -> na de val van de Muur
 • herinrichting net als in Oost-Berlijn
 • Flats afgebroken, nieuwe huizen op die plaats
 • Minder huizen nodig omdat veel mensen weggaan uit die wijk 

Slide 7 - Slide

Stedelijke gebieden in Duitsland

Lijkt op Nederland:
- er zijn grote agglomeraties en stedelijke gebieden
- er is steeds minder landelijk gebied hierdoor
- elk stedelijk gebied heeft eigen specialiteit => net als de Randstad in Nederland.


Slide 8 - Slide

Oorzaak - gevolg
sub-urbanisatie -> ontstaan agglomeraties ->
veel nieuwbouw -> flats en binnenstad leeg ->
arme, werkloze (buitendlandse) migranten in de flats ->
segregatie -> sociale ongelijkheid

integratie de oplossing?

Slide 9 - Slide

In Oost Duitsland en een deel van Berlijn vertrokken jonge gezinnen en mensen met werk en inkomen. 

Arme, werkloze en buitenlandse migranten blijven achter. Sociale ongelijkheid werd groter

Slide 10 - Slide

belangrijke begrippen
*Segregatie = scheiden
*Sociale ongelijkheid 
(verschillen tussen werk, welvaart en inkomen)

*Integratie

Slide 11 - Slide

RUHRGEBIED
Dichtbevolkt gebied in het westen van Duitsland.
Veel industrie en mijnbouw

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Je kunt 5 manieren benoemen waarop de leefbaarheid in het Ruhrgebied is verbeterd.
 1. Fabrieken en mijnen zijn veranderd in natuurgebieden.
 2. Veel gebouwen bewaard gebleven, zitten nu vaak musea in.
 3. Oude terreinen worden gebruikt voor o.a. barren en clubs.
 4. Luchtvervuiling is verbeterd: Sluiting fabrieken en overgebleven fabrieken verschonen.
 5. Veel woonwijken zijn vernieuwd.

Slide 14 - Slide