Samenvatting hoofdstuk 2 Water in China

Hoofdstuk 2
Water in China
1 / 43
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 43 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Hoofdstuk 2
Water in China

Slide 1 - Slide

In het westen hoogvlakte dus ontstaan van rivieren.
Oosten is de laagvlakte en riviermonding
Yanghze (blauwe rivier); veel water/ overstromingen/ drieklovendam/ slechte kwaliteit
Huang He / Gelerivier: gebied van waterschaarste / sterke vervuiling / sedimentatie in de benedenloop

Slide 2 - Slide

Bevolkingsdichtheid in China
Bevolkingsdichtheid in China
1,4 miljard inwoners

6 % van de inwoners
94 % van de inwoners

Slide 3 - Slide

Bevolkingsspreiding:
door
natuurlijke oorzaken
- klimaat
- reliëf )hoogteverschillen)

Slide 4 - Slide

Uitleg
Je ziet de kaart van China met de jaarlijkse neerslag + klimaten erin.
De hoeveelheid neerslag verschilt enorm binnen China. In het zuidoosten valt heel veel neerslag, in het noordwesten heel weinig. De meeste mensen wonen daarom in het oosten van China.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

De loop van een rivier
Bovenloop
Middenloop
Benedenloop
Delta
Sediment

Slide 7 - Slide

 Nederland
Loop van de Rijn
1. Welke kleur geeft de benendenloop?
2. Welk sediment vinden we in de bovenloop?
3. Welk sediment vinden we in Nederland?

Slide 8 - Slide

Erosie
het afbreken van gesteente door wind, ijs, zon, regen

Slide 9 - Slide

Sedimentatie
Het afgebroken gesteente wordt meegenomen door het water.
Vooral neergelegd in de benedenloop van een rivier.
De rivier legt eerst grind, zand en klei neer.
Klei is het lichtste en kan het water het langste vast houden.

Slide 10 - Slide

Rivier is
Een rivier: is het zichtbare afvoersysteem van het overtollige water. 
Elke rivier ligt in een stroomgebied. 

Onderdeel van de kringloop van het water.
FF EEN HERHALING.

Slide 11 - Slide

Kringloop van het water

Slide 12 - Slide

Rivieren in China:
De meeste 
rivieren 
beginnen 
in het 
Hoogland 
van Tibet.

Slide 13 - Slide

Yangtze (blauwe rivier)

Slide 14 - Slide

De Yangtze: te veel water
 • Langste rivier van Azie
 • gemengde rivier (begint als gletsjerrivier)
 • Hoog regiem in voorjaar en zomer


Slide 15 - Slide

stroomgebied = 
gebied dat afwatert op een rivier

waterscheiding =
grens tussen stroomgebieden

Slide 16 - Slide

Debiet=
hgoeveelheid water op een punt in de rivier (m3/s)

Regiem =
Schommeling in afstroom

Slide 17 - Slide

Soorten rivieren
Drie soorten rivieren:
 1. Regenrivier: water is afkomstig van neerslag
 2. Gletsjerrivier: water is smeltwater uit de bergen
 3. Gemengde rivier: zowel neerslag als smeltwater

Welke rivier zie je op de afbeelding op de achtergond?
Welke soort rivier is dit?

Slide 18 - Slide

Oorzaken overstromingen Yangtze rivier
📌 1. natuurlijke oorzaak => 
 • piekafvoer in lente en zomer van regen- en smeltwater

Slide 19 - Slide

Oorzaken overstromingen Yangtze rivier

📌 2. menselijke oorzaak => 
1. ontbossing hellingen in de boven- en middenloop.
 • gevolg = modderstromen —> wortels houden bodem niet meer vast.
 • gevolg = teveel zand in benedenloop -> sedimentatie groot
2 . dijken
 • gevolg = minder ruimte voor de rivier = overstromingen

Slide 20 - Slide

Oplossing waterprobleem Yangtze = Drieklovendam
 •  werelds grootste waterkrachtcentrale en dam
 •  gebouwd van 1994 tot 2000
Voordelen:

 • energieopwekking: hydro-elektriciteit
 • verbetering binnenvaart
 • minder overstromingen

 • drinkwater (stuwmeer)
 • irrigatiewater


Ligging Drieklovendam in de Yangtze

Slide 21 - Slide

Nadelen ->
 • 1,4 miljoen mensen moesten verhuizen voor de bouw van de dam (verplicht)
 • veel soorten planten en dieren verdwijnen
 • slibafzetting in bovenloop, minder vruchtbaar slib in benedenloop. 
 • afname aantal vissen
 • enorme vervuiling water door grote steden in Rode Bekken
 • slib in het stuwmeer, hierdoor kan er minder water in en dus ook minder water voor drinkwater en irrigatie gebruikt worden.
Het Rode Bekken ligt in de omgeving van de grote stad Chongqing. 
Ligt het Rode Bekken stroomopwaarts of stroomafwaarts van de Drieklovendam?

werking stuwdam

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Gele rivier


 • Ook wel Huang He genoemd 

 •  Berucht om haar onstuimige loop en het grote sedimenttransport
 •  Rivier verplaatst zo'n 6 ton slib per seconde


Slide 25 - Slide

Gele rivierDroog klimaat

+

Lössplateau


Geel zand - bodemerosie  -> wordt gele rivier (sedimentatie in benedenloop)

Slide 26 - Slide

Gele rivierBovenloop wonen veel boeren

Belangrijk landbouw gebied.Ontbossing voor landbouw (nadeel = bodemerosie)

Irrigatie is grootverbruiken van water (nadeel = verbruik en verzilting)

Slide 27 - Slide

Lössgrond
Lössgrond

Slide 28 - Slide

Bodemerosie=> wegspoelen of -waaien van de bovenste laag van de bodem door wind, water en ijs
=> groot probleem Gele rivier

Slide 29 - Slide

Oorzaken watertekort Gele rivier
📌 te snelle economische groei China
📌 snelle bevolkingsgroei —> drinkwater nodig
📌 industrie —> proces/koelwater
📌 stuwdammen —> hoge verdamping

Slide 30 - Slide

Gevolgen watertekort Gele rivier

Gevolg —> 80-90% van het water in de Gele rivier is al op         vóórdat het in de benedenloop komt!
gevolg —> water enorm vervuild door chemische fabrieken.

Slide 31 - Slide

Hoe komt de bevolking in Noord-China aan voldoende water?
📌 grondwater gebruiken....
Goed Idee? —> NEE!

Waarom niet? —> het water zit in een aquifer

📌 Aquifer = bodemlaag met water, ondoorlatende laag eronder. Wordt aangevuld door neerslag.

Slide 32 - Slide

Aquifer
Ondergrondse 
waterhoudende laag.

Let op!!!!!
Is dit uitputbaar of duurzaam 

Slide 33 - Slide

Probleem Aquifer Noord-China?
 • Landbouw, huishoudens  en industrie nemen te veel water op... De voorraad raakt op

 • Landbouw verbruikt meeste water voor irrigatie gewassen. 
 • In Noord-China zuigen de grote steden de aquifer leeg
 • Watervoorraad niet duurzaam gebruiktSlide 34 - Slide

Gevolgen problemen
Aquifer Noord-China?
Gevolg:
- Grondwaterpeil daalt elk jaar 1 meter!
- Voorraad water raakt op, kan niet snel 
  genoeg aangevuld worden door neerslag..

Slide 35 - Slide

Verschil in kwantiteit

Slide 36 - Slide

Waterkwaliteit
Veel rivier- en grondwater vervuild door: - mijnbouw
                                                                                      - industrie  Oplossingen: - waterzuivering
                                             - hergebruik grijs water
                                                            


Slide 37 - Slide

Water gebruik China stijgt
Oorzaak: 
* 1. Bevolkingsgroei
*2. Welvaartsgroei.

Chinezen consumeren meer (vlees) nemen vaker een bad, vaatwasser etc.
Meer producten!!!

Slide 38 - Slide

Zuiniger met water!!!
Plannen overheid:
- water duurder maken
- betere inrrigatietechnieken

Slide 39 - Slide

Bron 5 
In het noordoosten brengen rivieren te weinig water meer.  Oplossing?

Slide 40 - Slide

Je vervoert water van nat naar droog gebied via kanalen
  Op 3 plekken  van de Yangtse worden kanalen aangelegd. Kosten €50.000.000.000

Slide 41 - Slide

Slide 42 - Slide

Slide 43 - Video