H1 Het verleden opgediept - werken aan geschiedenis - eerste jaar

H1
Werken aan geschiedenis
1 / 37
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

H1
Werken aan geschiedenis

Slide 1 - Slide

Wat is geschiedenis?

 • Verleden = alles wat vroeger gebeurd is.
 • Geschiedenis probeert het verleden te reconstrueren m.b.v. bronnen.

Slide 2 - Slide

Wat zijn bronnen?
Sporen / overblijfselen / resten die het mogelijk maken om (een deel van) het verleden te leren kennen. 

Slide 3 - Slide

Soorten bronnen
 • geschreven - ongeschreven
 • mondeling - materieel
 • primair - secundair

Betrouwbaarheid?
Bruikbaarheid?

Slide 4 - Slide

geschreven bronnen

 • brieven
 • boeken
 • wetteksten
 • dagboeken
 • kranten
 • ...
ongeschreven bronnen

 • gebouwen
 • wapens
 • werktuigen
 • menselijke en dierlijke resten
 • fossielen
 • kunstwerken
 • gesproken bronnen

Slide 5 - Slide

Monumentale bronnen

Slide 6 - Slide

Archeologische bronnen

Slide 7 - Slide

Primaire bron (dateert uit de tijd van de gebeurtenis)
Secundaire bron (bron die later werd gemaakt over een gebeurtenis)

Slide 8 - Slide

Primaire bron (dateert uit de tijd van de gebeurtenis)
Secundaire bron (bron die later werd gemaakt over een gebeurtenis)

Slide 9 - Slide

Historisch onderzoek
= het zoeken naar antwoorden op historische vragen door middel van het bestuderen van bronnen. 
Let op de bruikbaarheid en de betrouwbaarheid van de bronnen!Slide 10 - Slide

Betrouwbaarheid van bronnen
Bij het raadplegen van bronnen moeten we nagaan of de bron te vertrouwen (= betrouwbaar is).
We moeten ons een aantal dingen afvragen:
• Wie heeft de bron gemaakt of geschreven?
• Wat voor iemand was deze persoon?
• Voor wie of wat werd de bron gemaakt?
• Wat was de bedoeling van de bron?

Slide 11 - Slide

Vraag 1
Hoe situeren we geschiedenis in de tijd?

Slide 12 - Slide

Opdracht 1 LWB p.14-15
Luister naar de geluidsfragmenten en vul de gegevens aan bij de afbeeldingen onder de tijdbalk.

Slide 13 - Slide

Geluidsfragmenten
Appolonia
Jehan
De jongen van Sungir
Katelijne
Fons
Seti

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Scharniermomenten
 • einde prehistorie: uitvinding schrift in 3500 v.C.
 • einde oude Nabije Oosten:bloei Griekse poleis en stichting Rome
 • einde klassieke oudheid: val van West-Romeinse Rijk (476)
 • einde middeleeuwen:  uitvinding boekdrukkunst, ontdekking Amerika,...
 • einde vroegmoderne tijd: Franse revolutie
 • einde moderne tijd: einde WO II

Slide 18 - Slide

Welk 'nieuw' tijdvak begint vanaf 1450?
A
middeleeuwen
B
moderne tijd
C
vroegmoderne tijd
D
klassieke oudheid

Slide 19 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Prehistorie
B
Oude Nabije Oosten
C
Klassieke Oudheid
D
Middeleeuwen

Slide 20 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Vroegmoderne Tijd
B
Moderne Tijd
C
Hedendaagse Tijd

Slide 21 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Klassieke Oudheid
B
Middeleeuwen
C
Vroegmoderne Tijd
D
Moderne Tijd

Slide 22 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Oude Nabije Oosten
B
Klassieke Oudheid
C
Middeleeuwen
D
Vroegmoderne Tijd

Slide 23 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Prehistorie
B
Oude Nabije Oosten
C
Klassieke Oudheid
D
Middeleeuwen

Slide 24 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Prehistorie
B
Oude Nabije Oosten
C
Klassieke Oudheid
D
Middeleeuwen

Slide 25 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Middeleeuwen
B
Vroegmoderne Tijd
C
Moderne Tijd
D
Hedendaagse Tijd

Slide 26 - Quiz

Opdracht 2 LWB p.16
Verken andere jaartellingen dan de christelijke.

Slide 27 - Slide

Jaartellingen
Christelijke jaartelling
start in het jaar 1 met de geboorte van Jezus Christus
Joodse jaartelling
start in het jaar 3760 v.C. met de schepping van de aarde volgens de Joden
Islamitische jaartelling
start in het jaar 622 met de vlucht van Mohoammed uit Mekka naar Medina
Wij gebruiken de christelijke tijdrekening, deze wordt ook algemeen aanvaard.

Slide 28 - Slide

Vraag 2
Hoe situeren we geschiedenis in de maatschappelijke domeinen ?

Slide 29 - Slide

Maatschappelijke domeinen

Om het menselijk gedrag te bespreken delen we alle menselijke activiteiten in 4 maatschappelijke domeinen in.
Deze domeinen beïnvloeden elkaar, er is sprake van een voortdurende wisselwerking.

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Slide

Bij welk maatschappelijk domein plaatsen we deze foto?
A
cultureel
B
economisch
C
politiek
D
sociaal

Slide 32 - Quiz

Bij welk maatschappelijk domein plaatsen we deze foto?
A
cultureel
B
economisch
C
politiek
D
sociaal

Slide 33 - Quiz

Bij welk maatschappelijk domein plaatsen we deze foto?
A
cultureel
B
economisch
C
politiek
D
sociaal

Slide 34 - Quiz

Bij welk maatschappelijk domein plaatsen we deze foto?
A
cultureel
B
economisch
C
politiek
D
sociaal

Slide 35 - Quiz

Over welk maatschappelijk domein gaat deze krantenkop?
A
cultureel
B
economisch
C
politiek
D
sociaal

Slide 36 - Quiz

Over welk maatschappelijk domein gaat deze krantenkop?
A
cultureel
B
economisch
C
politiek
D
sociaal

Slide 37 - Quiz