1A- 1e en 2e trimester

1 / 28
next
Slide 1: Video
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

0

Slide 1 - Video

Welk soort bron wordt hier uitgebeeld?
A
Geschreven
B
Ongeschreven

Slide 2 - Quiz

Welk soort bron wordt hier uitgebeeld?
A
Geschreven
B
Ongeschreven

Slide 3 - Quiz

Sleep in de juiste volgorde
1
2
3
Betrouwbaarheid controleren
Verzamelen van bronnen
Historische vragen stellen

Slide 4 - Drag question

Welke historische vraag kan je stellen bij deze afbeelding?

Slide 5 - Open question

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Prehistorie
B
Oude Nabije Oosten
C
Klassieke Oudheid
D
Middeleeuwen

Slide 6 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Vroegmoderne Tijd
B
Moderne Tijd
C
Hedendaagse Tijd

Slide 7 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Klassieke Oudheid
B
Middeleeuwen
C
Vroegmoderne Tijd
D
Moderne Tijd

Slide 8 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Oude Nabije Oosten
B
Klassieke Oudheid
C
Middeleeuwen
D
Vroegmoderne Tijd

Slide 9 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Prehistorie
B
Oude Nabije Oosten
C
Klassieke Oudheid
D
Middeleeuwen

Slide 10 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Prehistorie
B
Oude Nabije Oosten
C
Klassieke Oudheid
D
Middeleeuwen

Slide 11 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Middeleeuwen
B
Vroegmoderne Tijd
C
Moderne Tijd
D
Hedendaagse Tijd

Slide 12 - Quiz

Het begrip 'chronologisch' betekent...

Slide 13 - Open question

Het domein van de samenleving is
Samenwerken
A
Economisch
B
Politiek
C
Sociaal
D
Cultureel

Slide 14 - Quiz

Het domein van de samenleving is
A
Economisch
B
Politiek
C
Sociaal
D
Cultureel

Slide 15 - Quiz

Waarom waren de eerste mensen verplicht om als nomade te leven?

Slide 16 - Open question

Welke plantaardige zaken at
de voedselverzamelaar?

Slide 17 - Mind map

Welke dierlijke zaken at
de voedselverzamelaar?

Slide 18 - Mind map

Welke naam geven we aan volgende omgeving?

Slide 19 - Open question

In de prehistorie werd vuursteen gebruikt. Een synoniem is...
A
Sylex
B
Sielex
C
Sileks
D
Silex

Slide 20 - Quiz

Geef twee voorbeelden van hoe het doden van dit reuzenhert meer was dan het verkrijgen van vlees alleen.

Slide 21 - Open question

Waarom hadden we het over volkeren zoals de Papoea's?

Slide 22 - Open question

Sleep het begrip naar de juiste plek
Vruchtbare sikkel

Slide 23 - Drag question

Slide 24 - Link

Geef een voorbeeld van domesticatie.

Slide 25 - Open question

Wat was een positief gevolg van de ontwikkeling van de landbouw?

Slide 26 - Open question

Wat was een negatief gevolg van de ontwikkeling van de landbouw?

Slide 27 - Open question

Om brons te verkrijgen meng je de volgende metalen:
A
Zilver en tin
B
Koper en tin
C
Koper en ijzer
D
IJzer en tin

Slide 28 - Quiz