Toetsvoorbereiding Grammatica Unit 2 + 8

1 / 17
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 17 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Reflexive pronouns 1

Slide 2 - Slide

Pronouns 2

Slide 3 - Slide


He has played soccer since he was little. 
Regelmatige werkwoorden:
have/has hele werkwoord + ed

He has been to Italy twice.

Onregelmatige werkwoorden:
have/has + 3e vorm
Present perfect
Present Perfect Simple

Slide 4 - Slide


He has  been playing soccer since he was little. 
Begon toen hij klein was, is nu nog steeds zo, zal waarschijnlijk ook zo blijven.

He has been going  to Italy since he was 10 years old.
Begon toen hij 10 was, is nu nog steeds zo, zal waarschijnlijk ook zo blijven.

Present perfect Continuous
Present Perfect Continuous

Slide 5 - Slide

Hoe kies je welke tijd het is?
Present Perfect Simple: Zegt iets over hoe vaak je dan iets gedaan hebt of hoe ver je bent gekomen sinds je met iets begonnen bent. (dus verleden tijd en gaat nu nog steeds door.)

Present Perfect Continuous:  Zegt iets over hoe lang je met iets bezig bent geweest sinds je met iets bent begonnen. (dus je bent met iets begonnen, doet het nog steeds en waarschijnlijk zal je er mee door blijven gaan)
Tijd Kiezen

Slide 6 - Slide

Als je de tijd hebt gekozen...
Present Perfect: have / has + voltooid deelwoord (stam + ED of 3e rijtje onregelmatige werkwoorden.
We have lived here since 1999.             He has already eaten a lot.

Present Perfect Continuous: have / has + been + ww+ing
We have been going to this school since 2015.    
I have been taking lessons for 9 years .   
Hoe maak je het?

Slide 7 - Slide

Reported speech


Slide 8 - Slide

WHAT IS IT?
  • Herhalen wat iemand heeft gezegd ( reported speech) zonder dat je zijn echte woorden helemaal herhaalt. (direct speech) 


Important: Backshift
what is reported speech?

Slide 9 - Slide

REPORTED SPEECH
example 1

Slide 10 - Slide

Hoe maak je dat nou?
1.  In welke tijd staat het? Verander de tijd.
         2. Verander de voornaamwoorden.
                          3. Verander de uitdrukkingen van tijd.
How To?

Slide 11 - Slide

Example 2

Slide 12 - Slide

Reported Speech

Jane said (that) she liked school.
Anne said (that) she was studying French.
They said (that) they had taken some photos.
The boy said (that) they had been swimming at 10 am.
Andy says (that) he has eaten breakfast.
Henry asked me why I loved him
She tells me not to let her alone.Slide 13 - Slide

Questions
  • Why don't you speak English?
  • Do you speak Spanish?
reported questions

Slide 14 - Slide

Request
  • English only, guys!
Reported Requests

Slide 15 - Slide

what is the difference between direct speech and reported speech

Slide 16 - Open question

Slide 17 - Video