Havo 4 De woonomgeving (§3.6)

HAVO 4 - vandaag
Doelen:
 • Je kunt een buurtprofiel aanvullen met een analyse van de woonomgeving.
 • Je kunt het verschil tussen objectieve en subjectieve (sociale) onveiligheid benoemen

Programma:
 • Terug naar vorige lessen t
 • Interactieve uitleg over §3.6
 • Afsluiting
1 / 25
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

HAVO 4 - vandaag
Doelen:
 • Je kunt een buurtprofiel aanvullen met een analyse van de woonomgeving.
 • Je kunt het verschil tussen objectieve en subjectieve (sociale) onveiligheid benoemen

Programma:
 • Terug naar vorige lessen t
 • Interactieve uitleg over §3.6
 • Afsluiting

Slide 1 - Slide

Vandaag gaan we het hebben over "de woonomgeving" als onderdeel van het buurtprofiel. Uit welke twee onderdelen bestaat het buurtprofiel nog meer?

Slide 2 - Open question

In welk type wijk is deze foto gemaakt?
A
oude arbeiderswijk
B
naoorlogse wijk
C
bloemkoolwijk
D
Vinex-wijk

Slide 3 - Quiz

Welke bewoners- en woningkenmerken uit het buurtprofiel passen bij de wijk op de foto?
A
relatief veel koopwoningen, goede staat van onderhoud, relatief hoge inkomens,
B
veel sociale huurwoningen, veel gezinnen met kinderen, hoog percentage eengezinswoningen
C
veel sociale huurwoningen, hoog percentage inwoners met een migratieachtergrond, slechte staat van onderhoud
D
relatief lage inkomens, veel gezinnen met kinderen, hoog percentage inwoners met een westerse migratieachtergrond

Slide 4 - QuizDeze foto is vorig jaar gemaakt door een leerling van De Breul. Bestudeer de foto goed!

Slide 5 - Slide

Welk type wijk is hier gefotografeerd?
A
historische binnenstad
B
oude arbeiderswijk
C
bloemkoolwijk
D
Vinex-wijk

Slide 6 - Quiz

Op deze foto zien we een leerlng van vorig jaar in zijn wijk. De huizen rechts zijn 10 jaar geleden in de plek gekomen van andere woningen.
Welk begrip heeft hij in zijn toelichting gebruikt op de plek van het rode vlak?

Slide 7 - Slide

Welk begrip heeft deze leerling in zijn toelichting gebruikt op de plek van het rode vlak?

Slide 8 - Open question

Op deze foto zien we Mart in zijn wijk. De huizen rechts zijn 10 jaar geleden in de plek gekomen van een ander gebouw.
Welk begrip heeft Mart in zijn toelichting gebruikt op de plek van het rode vlak?

Slide 9 - Slide

Hier zien we Bunnik. We zien hier dat er nieuwbouwwoningen worden gebouwd op een plek waar eerst een autogarage stond. Welk begrip uit §3.4 hoort hierbij?

Slide 10 - Slide

Welk begrip uit §3.4 hoort hierbij?

Slide 11 - Open question

sanering vs herstructurering
Bij sanering wordt de bestaande bouw vervangen door hetzelfde type bouw.

Bij herstructurering wordt de bebouwing vervangen door een ander type bebouwing (bijvoorbeeld sociale huurwoningen die vervangen worden door dure koopwoningen). De samenstelling van de woningvoorraad verandert daardoor.

Slide 12 - Slide

Doel:
Je kunt een buurtprofiel aanvullen met een analyse van de woonomgeving.
Bij een analyse van de woonomgeving wordt gekeken naar de leefbaarheid. Leefbaarheid bestaat uit verschillende aspecten:
 1. sociale (on)veiligheid
 2. de kwaliteit van de openbare ruimte
 3. sociale cohesie

Slide 13 - Slide

1. Sociale veiligheid

Slide 14 - Slide

Welk type sociale veiligheid hoort bij welke bron?
subjectieve (on)veiligheid
objectieve (on)veiligheid

Slide 15 - Drag question

2. De kwaliteit van de openbare ruimte

Slide 16 - Slide

Als je kijkt naar toegankelijkheid, onderhoud, overzichtelijkheid en toezicht, is deze openbare ruimte dan sociaal veilig? Leg uit!

Slide 17 - Open question

Slide 18 - Slide

3. Sociale cohesie

Slide 19 - Slide

Hoe is de sociale cohesie bij jou in de buurt?
Bedenk ook alvast een concreet voorbeeld waaruit dat blijkt!
😒🙁😐🙂😃

Slide 20 - Poll

HAVO 4 - vandaag
Doelen:
 • Je kunt een buurtprofiel aanvullen met een analyse van de woonomgeving.
 • Je kunt het verschil tussen objectieve en subjectieve (sociale) onveiligheid benoemen.

Programma:
 • Presentatie Nora
 • Terug naar vorige lessen en de sneeuwopdracht
 • Interactieve uitleg over §3.6
 • Afsluiting

Slide 21 - Slide

Je kunt een buurtprofiel aanvullen met een analyse van de woonomgeving.
😒🙁😐🙂😃

Slide 22 - Poll

Je kunt het verschil tussen objectieve en subjectieve (sociale) onveiligheid benoemen.
(na de vakantie ga ik het je laten doen!)
😒🙁😐🙂😃

Slide 23 - Poll

Aan de slag!
Bestudeer §3.5 en §3.6
Maak alle opdrachten in het werkboek tot en met blz. 27

Slide 24 - Slide

Wat vond je van deze les?
Geef een TIP en een TOP!

Slide 25 - Open question