V5 - De woonomgeving

VWO 5 H1 Stedelijke gebieden
Doelen:
 • Je kunt een buurtprofiel aanvullen met een analyse van de woonomgeving.
 • Je kunt het verschil tussen objectieve en subjectieve (sociale) onveiligheid benoemen

Programma:
 • Terug naar vorige lessen 
 • Interactieve uitleg over de woonomgeving
 • Zelfstandig aan de slag
 • Afsluiting
1 / 26
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

VWO 5 H1 Stedelijke gebieden
Doelen:
 • Je kunt een buurtprofiel aanvullen met een analyse van de woonomgeving.
 • Je kunt het verschil tussen objectieve en subjectieve (sociale) onveiligheid benoemen

Programma:
 • Terug naar vorige lessen 
 • Interactieve uitleg over de woonomgeving
 • Zelfstandig aan de slag
 • Afsluiting

Slide 1 - Slide

Vandaag gaan we het hebben over "de woonomgeving" als onderdeel van het buurtprofiel. Uit welke twee onderdelen bestaat het buurtprofiel nog meer?

Slide 2 - Open question

Slide 3 - Slide

In welk type wijk is deze foto gemaakt?
A
oude arbeiderswijk
B
naoorlogse wijk
C
bloemkoolwijk
D
Vinex-wijk

Slide 4 - Quiz

Welke bewoners- en woningkenmerken uit het buurtprofiel horen bij deze wijk?
A
relatief veel koopwoningen, goede staat van onderhoud, relatief hoge inkomens,
B
veel sociale huurwoningen, veel gezinnen met kinderen, hoog percentage eengezinswoningen
C
veel sociale huurwoningen, hoog percentage inwoners met een migratieachtergrond, slechte staat van onderhoud
D
relatief lage inkomens, veel gezinnen met kinderen, hoog percentage inwoners met een westerse migratieachtergrond

Slide 5 - Quiz


 Bestudeer de foto goed!

Slide 6 - Slide

Welk type wijk is hier gefotografeerd?
A
historische binnenstad
B
oude arbeiderswijk
C
bloemkoolwijk
D
Vinex-wijk

Slide 7 - Quiz

Doel:
Je kunt een buurtprofiel aanvullen met een analyse van de woonomgeving.
Bij een analyse van de woonomgeving wordt gekeken naar de leefbaarheid. Leefbaarheid bestaat uit verschillende aspecten:
 1. sociale (on)veiligheid
 2. de kwaliteit van de openbare ruimte
 3. sociale cohesie
 4. aanwezigheid van wijkvoorzieningen

Slide 8 - Slide

1. Sociale veiligheid

Slide 9 - Slide

Welk type sociale veiligheid hoort bij welke bron?
subjectieve (on)veiligheid
objectieve (on)veiligheid

Slide 10 - Drag question

2. De kwaliteit van de openbare ruimte

Slide 11 - Slide

Als je kijkt naar toegankelijkheid, onderhoud, overzichtelijkheid en toezicht, is deze openbare ruimte dan sociaal veilig? Leg uit!

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Slide

3. Sociale cohesie

Slide 14 - Slide

4. Wijkvoorzieningen
Via de wijkvoorzieningen – zoals winkels, basisscholen of ontmoetingscentra – kan de sociale samenhang in een wijk beïnvloed worden. In buurthuizen kun je van alles organiseren, zoals culturele projecten of sportactiviteiten voor jongeren, taallessen of opvoedkundige ondersteuning voor nieuwkomers uit andere landen of een wijkbanenmarkt.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

We gekeken naar een clip over gentrification. Wat is de invloed van gentrification op de wijkvoorzieningen?

Slide 18 - Open question

Wat is de invloed van gentrification op de wijkvoorzieningen?
Door gentrification verandert de bevolkingsamenstelling. Er komen steeds meer mensen met hogere inkomens te wonen  (oorzaak, 1p), waardoor er steeds meer voorzieningen komen die aansluiten bij de hogere inkomensgroepen (gevolg, 1p)

Slide 19 - Slide

voor gentrification
na gentrification

Slide 20 - Slide

Zelfstandig aan de slag:
 • Bestudeer §1.4 en §1.5 in het boek
 • Maak van §1.4 opdracht 2, 4 en 5
 • Maak van §1.5 opdracht 3, 4 en 6

Slide 21 - Slide

VWO 5 H1 Stedelijke gebieden
Doelen:
 • Je kunt een buurtprofiel aanvullen met een analyse van de woonomgeving.
 • Je kunt het verschil tussen objectieve en subjectieve (sociale) onveiligheid benoemen

Programma:
 • Terug naar vorige lessen 
 • Interactieve uitleg over de woonomgeving
 • Afsluiting

Slide 22 - Slide

Hoe is de sociale cohesie bij jou in de buurt?
Bedenk ook alvast een concreet voorbeeld waaruit dat blijkt!
😒🙁😐🙂😃

Slide 23 - Poll

Je kunt een buurtprofiel aanvullen met een analyse van de woonomgeving.
😒🙁😐🙂😃

Slide 24 - Poll

Je kunt het verschil tussen objectieve en subjectieve (sociale) onveiligheid benoemen.
😒🙁😐🙂😃

Slide 25 - Poll

Wat vond je van deze les?
Geef een TIP en een TOP!

Slide 26 - Open question