Recap Comparisons

English 
1 / 18
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

English 

Slide 1 - Slide

Recap Comparisons

Slide 2 - Slide

Planning:
- Comparisons

Goal:
I can use the comparisons 
in a sentence. 

Slide 3 - Slide

What do you remember from the comparisons?

Slide 4 - Open question

Comparisons
In het Nederlands: trappen van vergelijkingen.

Gebruik: Om mensen of dingen te beschrijven/vergelijken

C
B
A
Box A is small.
Box B is smaller than box A.
Box C is the smallest of all.

Slide 5 - Slide

Vergelijkingen
Woorden van 1 lettergreep:
- Vergrotende trap: -er
- Overtreffende trap: -est
old
older
oldest

Slide 6 - Slide

Vergelijkingen
Spelling 1 lettergreep:
Woorden die eindigen op een -e 
Nice - Nicer - Nicest

Woorden die eindigen op een klinker + medeklinker
Fat - Fatter - Fattest 
Slide 7 - Slide

Welk rijtje is juist?
A
long - longger - longest
B
good - gooder - goodest
C
small - more small - smallest
D
small - smaller - smallest

Slide 8 - Quiz

Geef de vergrotende en overtreffende trap van: fast

Slide 9 - Open question

2+ lettergrepen
Woorden van 2 lettergrepen of meer:
- Vergrotende trap: more 
- Overtreffende trap: most
expensive
more expensive
most expensive

Slide 10 - Slide

Uitzondering 2 lettergrepen

Woorden die eindigen op een -y 
Lazy - Lazier - Laziest 
Happy - Happier - Happiest 

Slide 11 - Slide

Geef van de volgende bijvoeglijke naamwoorden de vergrotende en overtreffende trap:
1. expensive 2. happy 3. tired 4. famous

Slide 12 - Open question

Onregelmatig 
Good - Better - Best
Bad - Worse - Worst 

Deze leer je uit je hoofd! 

Slide 13 - Slide

Welk rijtje is juist?
A
Short - Shorter - Shortest
B
Short - more short- most short
C
Ugly - Uglier - most ugliest
D
Ugly - uglyer - uglyest

Slide 14 - Quiz

That group is ... (serious) than the other group.
A
the more serious
B
the most serious
C
more serious
D
most serious

Slide 15 - Quiz

Welk rijtje is juist?
A
Good - Better - Best
B
Good - Gooder - Goodest
C
Beautiful - Beautifuler - Beautifulest
D
Small - More small - Most small

Slide 16 - Quiz

Maak 1 kort zinnetje met de vergrotende trap & maak 1 kort zinnetje met de overtreffende trap.

Slide 17 - Open question

Time for the Quizz! :)

Slide 18 - Slide