hoofdstuk 9- Public Relations

 Public relations
1 / 40
next
Slide 1: Slide
SB-projecten coördinerenMBOStudiejaar 4

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

 Public relations

Slide 1 - Slide

Waar denken jullie aan bij public relations ?

Slide 2 - Mind map

9.1
- 5 Verschillende omschrijvingen 
imago
onderhouden van goede betrokkenen 
wederzijds begrip
betrekkingen met bedrijf en buitenwereld
onderhouden van betrekkingen 

Slide 3 - Slide

Naamsbekendheid
inhoud naamsbekendheid
Marketings-PR

Slide 4 - Slide

wat houdt public relations in ?
A
heeft tot doel het samen komen van organisaties
B
het wil organisaties scheiden
C
heeft tot doel het bevorderen van de relatie tussen een organisatie
D
hoe je naar buitenkomt op social media

Slide 5 - Quiz

9.2 publieksgroepen
netwerken 

Slide 6 - Slide

welke veelvoorkomende publieksgroepen heb je ?
A
sponsoren
B
medewerkers
C
bezoekers
D
buurtbewoners

Slide 7 - Quiz

contacten
het onderhouden van contacten
sponsoren
verenigingen

Slide 8 - Slide

welke drie soorten afhankelijkheidsrelaties zijn er ?

Slide 9 - Open question

wederzijds
een erg belangrijk begrip, het is geven en nemen in de wereld

Slide 10 - Slide

9.3 onderhouden van relaties

Slide 11 - Slide

voortdurend aandacht voor relaties
- Systematisch werken belangrijk
- Pr planmatig
- Werken aan goede verstandhouding

Slide 12 - Slide

waar denk jij aan bij het woord netwerken ?

Slide 13 - Mind map

netwerken 
- Breed oppakken
- Helpen bij werk, hobby of privéleven
- Moet jou en de ander wat opleveren
- Basis van goed netwerken is vertrouwen
- Doel is delen van Kennis, informatie en contacten 

Slide 14 - Slide

Het is handig om een netwerk op te bouwen en te onderhouden dat bestaat uit mensen vanuit deze organisaties:  
1: Organisatie van belang voor de doelgroep of klanten

2: Overheidsinstanties (gemeente)
3:Overkoepelde organisaties (sportbonden)
4:Organisaties van belang voor de financiën
5:Sportaanbieders in de regio  Slide 15 - Slide

kansen om te netwerken 
- Facebook/ instagram
- Evenementen
- Opening van winkels

Slide 16 - Slide

Noem 3 organisaties waar het handig is om netwerk mee op te bouwen of te onderhouden?

Slide 17 - Open question

positief imago
Begrip voor een organisatie

Terug komende communicatie werken aan positief beeld
Systematische aanpak ( is het ontwikkelen van een positief imago)
Systematische relatie onderhoud ( vereist voortdurende alertheid)
Negatieve beeldvorming op tijd omgebogen worden Slide 18 - Slide

Welke van deze antwoorden hoort niet bij het stappen plan voor een positief imago?
A
wat beweegt mijn doelgroep of publiek
B
werk aan positief imago
C
hoe breng je de boodschap naar buiten
D
maak het waar

Slide 19 - Quiz

9.4 het PR plan 

Slide 20 - Slide

Uit welke stappen of fasen bestaat een pr-plan?

Slide 21 - Open question

Bepalen van het pr-doel
Enkele pr-doelen voor het TC-project zijn:

Slide 22 - Slide

Bepalen van de randvoorwaarden

de belangrijkste randvoorwaarden zijn:

Slide 23 - Slide

Noem tenminste 5 publieksgroepen die kunnen helpen bij een organisatie

Slide 24 - Mind map

Bepalen van de pr-middelen
mogelijke pr-middelen
belangrijke criteria voor de keuze van een pr-middel
De kosten
De zeggenschap
Het vertrouwen

Slide 25 - Slide

Wat betekent de afkorting ''AIDA''?
A
Advertentie, Interesse, Deelname, Actief
B
Advertentie, Inkomen, Deelname, Actief
C
Aandacht, Interesse, Deelname, Actie
D
Aandacht, Inkomen, Deelname, Actie

Slide 26 - Quiz

Invullen van de pr-matrix

Slide 27 - Slide
9.5 Een aantal specifieke pr-middelen

Slide 28 - Slide

Direct Mailing
- direct mailing 
-  het doel
- AIDA formule 
 Er zijn 9 verschillende PR-middelen die gaan wij even met jullie behandelen.

Slide 29 - Slide

Advertentie
- Het doel

Slide 30 - Slide

promotionele actie en communicatiedragers
- mensen verkleed 
- wielenronde 

Slide 31 - Slide

Persoonlijk gesprek
- enthousiasmeren en charmeren 

Slide 32 - Slide

Nieuwsbrief
- combinatie 
- op de hoogte houden
- per mail 

Slide 33 - Slide

Wat is het doel van adverteren?
A
Aandacht trekken
B
Het aanprijzen van een product of dienst
C
Aanzetten tot een reactie
D
Interesse vasthouden

Slide 34 - Quiz

Brief
- meest gebruikte 
- eigen draai 
- te uitgebreid 

Slide 35 - Slide

Persbericht
- Regels 

Slide 36 - Slide

Publiciteit
- Massa media 
- belangrijke punten

Slide 37 - Slide

Social Media 
- informatie delen
- veel verschillende termen
- bekendste 

Slide 38 - Slide

Wat zijn de regels voor een persbericht?

Slide 39 - Open question

Welke specifieke PR-middelen zijn er?

Slide 40 - Mind map