Quiz India als trots van het Britse Rijk (1.2)

Quiz India als trots van het Britse Rijk
Leidende vraag 2
Waardoor werd India in de negentiende eeuw de belangrijkste kolonie binnen het Britse Rijk? (1765- 1885)
1 / 47
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 47 slides, with interactive quizzes and text slide.

Items in this lesson

Quiz India als trots van het Britse Rijk
Leidende vraag 2
Waardoor werd India in de negentiende eeuw de belangrijkste kolonie binnen het Britse Rijk? (1765- 1885)

Slide 1 - Slide

Welke vorsten hadden driekwart van India in handen?
A
Punjabi
B
Mogol
C
Bengalen
D
Gurkha

Slide 2 - Quiz

Waarom vonden Mogolvorsten het prima dat er zich handelaren vestigden aan de kust?
A
Meer handel dus meer belastingen
B
Meer handel dus meer winst
C
Meer handel dus meer spullen
D
Meer handel dus meer nieuwe producten

Slide 3 - Quiz

Wat richtten de Britten op om zo effectief mogelijk te handelen
A
VOC
B
EIC
C
UIC
D
WIC

Slide 4 - Quiz

Welk recht had de EIC?
A
Recht om geweld te gebruiken
B
Recht om gebieden te veroveren
C
Recht om grondstoffen te veroveren
D
Recht om de handel te beschermen

Slide 5 - Quiz

Waar streefde de EIC naar?
A
Handelsmonopolie
B
Absolute macht
C
Gebiedsuitbreiding
D
Rijkdom

Slide 6 - Quiz

Wat is een factorij?
A
Fabriek
B
Aandelenbeurs
C
Versterkte handelspost
D
Boerderij

Slide 7 - Quiz

Wat beloofde de Mogolvorst Djehangir aan de Britten?
A
Monopolie op handel in het Mogolrijk
B
Steun bij handelsoorlogen
C
Grondstoffen
D
Niks

Slide 8 - Quiz

Waarom wonnen de Britten vaak de strijd tegen andere landen in India?
A
Hadden de Indiërs aan hun zijde
B
Hadden de Hindoes aan hun zijde
C
Hadden de Mogols aan hun zijde
D
Hadden de Pakistani aan hun zijde

Slide 9 - Quiz

Wat zijn bania's
A
Indiase vorsten
B
Indiase belastingophalers
C
Indiase slaven
D
Indiase tussenpersonen

Slide 10 - Quiz

Wat is geen reden dat de Britten katoen kochten?
A
Draagcomfort
B
Statussymbool
C
Goedkoop
D
Bevolkingsgroei

Slide 11 - Quiz

De Britten brachten niet alle katoen naar Europa.
Welke 2 redenen hadden ze daarvoor?
A
Betalen van slaven en van specerijen
B
Piraterij en betalen van slaven
C
Piraterij en ruilen tegen specerijen
D
Betalen van slaven en schaarste creeëren

Slide 12 - Quiz

Waarmee betaalden de Britten zelf de katoen in India?
A
Graan
B
Bier
C
Zilver
D
Goud

Slide 13 - Quiz

Wie beschermde de Britse belangen op de zeeën?
A
EIC
B
VOC
C
Royal Navy
D
Royal Airforce

Slide 14 - Quiz

Wat legde het Britse parlement vast in een wet?
A
Royal Navy altijd sterker dan 2 tegenstanders
B
Royal Navy altijd sterker dan Frankrijk
C
Royal Navy altijd sterker dan Duitsland
D
Royal Navy altijd sterker dan de Republiek

Slide 15 - Quiz

Wat is handelskapitalisme?
A
Handel drijven
B
Handel drijven met als doel de wereld veroveren
C
Handel drijven met als doel geld verdienen
D
Handel drijven met als doel winst maken

Slide 16 - Quiz

Waarom verdween de centrale macht van de Mogolvorsten
A
De Britten namen de macht over
B
Ze werden verdreven door Bengaalse vorsten
C
Ze verloren de greep op de lokale Mogolvorsten
D
De EIC wilde niet meer met ze handelen

Slide 17 - Quiz

Hoe greep de EIC in, om de handelsbelangen te verdedigen?
A
Militair geweld
B
Ze vervingen de Mogulvorst door een andere vorst
C
Door te gaan onderhandelen met andere vorsten

Slide 18 - Quiz

Welk verdrag moest Sjah Alam II in 1765 ondertekenen?
A
Verdrag van Mogul
B
Verdrag van Allahabad
C
Factory Acts
D
Reform Bill

Slide 19 - Quiz

Welke afspraak werd gemaakt in het Verdrag van Allahabad?
A
De Mogulvorst wordt afgezet
B
De Mogulvorst moet zijn macht delen met de Engelse koning
C
De Mogulvorst gaat de belastingen innen
D
De EIC gaat de belastingen innen

Slide 20 - Quiz

Waarom werd India steeds belangrijker binnen het Britse Rijk?
A
Betere katoenproductie dan de Amerikaanse plantages
B
Amerikaanse onafhankelijkheid en crisis suikerproductie
C
Koffie en theeproductie werd steeds belangrijker
D
Oorlog met Spanje

Slide 21 - Quiz

Waardoor nam de Britse invloed op India nog meer toe?
A
Bania's werden vervangen door personeel van de EIC
B
Er kwam een leger dat bestond uit alleen Britten.
C
Er kwam een Brits rechtssysteem
D
Er kwamen Britse handelaren

Slide 22 - Quiz

Waardoor ontstond er een Indiase middenklasse?
A
Ze accepteerden het Britse gezag
B
Ze namen Britse gebruiken over
C
Ze werkten voor de EIC
D
Ze namen het Britse geloof over

Slide 23 - Quiz

Waarom kwamen de Indiërs soms in opstand?
A
Als de Britten niet voldoende betaalden
B
Als de Britten hun producten niet kochten
C
Als de Britten wetten doordrukten
D
Als de Britten de Indiase religieuze gebruiken afkeurden

Slide 24 - Quiz

Waardoor ontstond waarschijnlijk de Grote Indiase opstand?
A
Geruchten dat wapens werden gevet met varkens en koeienvet
B
Geruchten dat de Britten een oorlog tegen India aan het voorbereiden waren
C
Geruchten dat de EIC geen Indiaas personeel meer wilden hebben
D
Geruchten dat de Britten de Mogulvorsten wilden afzetten

Slide 25 - Quiz

In welk jaar begon de Grote Indiase Opstand?
A
1856
B
1857
C
1858
D
1859

Slide 26 - Quiz

Waarom lukte het de Britten de opstand neer te slaan?
A
Doordat ze veel sterker waren
B
Doordat ze met meer militairen waren
C
Doordat de Indiërs onderling verdeeld waren
D
Doordat de Indiërs een burgeroorlog gingen uitvechten

Slide 27 - Quiz

Wat wordt besloten naar aanleiding van de Indiase opstand?
A
Kolonie blijft onder bestuur van de EIC
B
Kolonie komt onder direct Brits bestuur
C
Kolonie wordt verdeeld in kleinere kolonies
D
Kolonie wordt onafhankelijk van de Britten

Slide 28 - Quiz

Het Brits- Indische leger werd gereorganiseerd, waarom?
A
Er mochten niet teveel Britse officieren zijn
B
Er mochten niet teveel Indiërs in het leger
C
Er mochten niet teveel Indiërs uit een regio in een regiment
D
Er waren teveel Indiase onderofficieren

Slide 29 - Quiz

Hoe heette de nieuwe keizerin van India?
A
Elizabeth
B
Catherine
C
Victoria
D
Mary

Slide 30 - Quiz

Hoe heet het streven naar kolonies door Europese landen?
A
Imperialisme
B
Modern Imperialisme
C
Kolonialisme
D
Neokolonialisme

Slide 31 - Quiz

Waardoor konden de Britten ook net zo'n mooi katoen produceren als de Indiërs?
A
Ze namen Indiërs in dienst
B
Ze gingen in de leer bij de Indiërs
C
Door de wetenschappelijke revolutie
D
Door de industrialisatie

Slide 32 - Quiz

Welke handelsgewassen werden er nog meer geproduceerd in India?
A
koffie en thee
B
thee en katoen
C
thee en tabak
D
tabak en opium

Slide 33 - Quiz

Waarom speelden de belangen van het moederland (GB) een grotere rol dan de belangen van India?
A
Ze wilden plantagekoloniën
B
Ze wilden een grote rol spelen in de wereldeconomie
C
Ze wilden de Indiërs onderdrukken
D
Ze wilden de macht in handen houden in India

Slide 34 - Quiz

Waarom was de productie van textiel in Groot- Brittannië een probleem voor de Indiase thuiswevers?
A
De Indiase wevers kregen nu teveel werk
B
De Indiase wevers moesten andere stoffen weven voor de Britten
C
De Britse concurrentie was te sterk voor de Indiase thuiswevers

Slide 35 - Quiz

Waarom lieten de Engelsen in de 19e eeuw spoorwegen aanleggen in India?
A
Om snel militairen te vervoeren
B
Om snel personen te vervoeren
C
Om snel grondstoffen en eindproducten te vervoeren
D
Om de Indiërs hun superioriteit te zien

Slide 36 - Quiz

Waardoor verliep de handel van en naar India steeds sneller?
A
Door de uitvinding van het stoomschip
B
Door de uitvinding van het vliegtuig
C
Door de aanleg van het Suezkanaal
D
Door de aanleg van het Panamakanaal

Slide 37 - Quiz

In welk jaar werd het Suezkanaal geopend?
A
1867
B
1869
C
1871
D
1873

Slide 38 - Quiz

Waardoor kregen de Britten een groot gedeelte van de aandelen van het Suezkanaal?
A
Ze hadden het Suezkanaal mede gefinancierd
B
Ze hadden het Suezkanaal veroverd op de Egyptenaren
C
Ze hadden de aandelen van de Egyptenaren gekocht
D
Ze hadden de aandelen van de Fransen gekocht

Slide 39 - Quiz

Waardoor nam de invloed van de Britten op de Indiërs niet toe?
A
Brits schoolsysteem invoeren
B
Brits rechtssysteem invoeren
C
Britse taal invoeren in de handel
D
De Britten lieten de Indiërs mee besturen

Slide 40 - Quiz

Waarom werd in 1885 het Indian National Congress opgericht?
A
Ze vonden dat de Indiërs het moederland mee mochten besturen
B
Ze vonden dat de Indiërs hun eigen parlement moesten oprichten
C
Ze wilden dat de Indiërs de macht van de Britten moesten overnemen
D
Ze wilden dat de Indiërs een rol ging spelen in het bestuur.

Slide 41 - Quiz

Wat waren de eerste eisen van het Indian National Congress?
A
Ze wilden een einde aan economische uitbuiting en racisme
B
Ze wilden zelfbestuur door de Indiërs
C
Ze wilden vrijheid van meningsuiting
D
Ze wilden onafhankelijk worden van Groot- Brittannië

Slide 42 - Quiz

Waarom was het Indian National Congress zo vooruitstrevend?
A
Ze wilden niet meer samenwerken met de Britten
B
Ze wilden samenwerken in het bestuur van India
C
Er zaten Indiërs uit allerlei regio's en religies in het Congress

Slide 43 - Quiz

Waarom waren de Britten niet blij met het Congress?
A
De Britten waren bang voor een burgeroorlog
B
De Britten waren bang dat de Indiërs zelf hun land wilden besturen
C
De Britten waren bang voor vluchtelingen naar Groot- Brittannië
D
De Britten waren bang voor een wereldoorlog

Slide 44 - Quiz

Waarom vonden de Britten zelfbestuur een verschrikkelijke gedachte?
A
Bang dat ze moesten overleggen met Indiërs
B
Bang dat de Indiërs niet meer zouden vallen onder de Britse macht
C
Bang dat andere kolonies ook een eigen Congress wilden
D
Bang dat de kolonies macht zouden krijgen in het Brits parlement

Slide 45 - Quiz

Wat vonden de Britten hun taak in de Britse kolonies?
A
Zorgen dat iedereen Engels sprak en kon lezen
B
Zorgen dat iedereen zich Brits voelde
C
Zorgen dat de Britse kolonies zich onderwierpen
D
Zorgen dat de wereld naar Brits model werd gevormd

Slide 46 - Quiz

1765
1857
1885
1900
De Britten heersen over een kwart van de wereldbevolking
Verdrag van Allahabad 
Grote Indiase Opstand
Oprichting Indian National Congress

Slide 47 - Drag question