Havo2 - week 15 - woordenschat H3

Welkom!
Nederlands
Mevrouw Takken, TNL
tnl@jfc.nl


Let op: 
Doe mee met de LessonUp, 
Check wat je moet doen  deze week. 
Houd je aan de planner!
1 / 19
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Welkom!
Nederlands
Mevrouw Takken, TNL
tnl@jfc.nl


Let op: 
Doe mee met de LessonUp, 
Check wat je moet doen  deze week. 
Houd je aan de planner!

Slide 1 - Slide

- Welkom
- Woordenschat H3 (leerlingen thuis gelijk aan de slag)
- Aan de slag
- Woorden oefenen

Doel: 
- Je kunt citaten op de juiste manier aangeven
- Je gebruikt hoofdletters en kleine letters op de juiste manier. 
- Je schrijft werkwoorden in samengestelde zinnen juist




Vandaag in de les:

Slide 2 - Slide

Vaste voorzetsels en voorzetseluitdrukkingen


Woordenschat H3

Slide 3 - Slide

Geef twee voorbeelden van voorzetsels

Slide 4 - Open question

Verschillende woorden komen altijd voor met een vast voorzetsel:
Afhangen van              Afrekenen met/ afrekenen bij
Genieten van               Rekenen op
Houden van                 bang zijn voor
Verslaafd zijn aan        Lijstje met voorzetsels


Vaste voorzetsels 

Slide 5 - Slide

Voorzetseluitdrukking: combinatie die altijd hetzelfde is en niet op een andere manier gebruikt kan worden.

Door middel van  → door, met
In verband met → door, wegens
Vaste voorzetsels - voorzetseluitdrukking

Slide 6 - Slide

Zet op de plaats van de puntjes een voorzetsel dat in de zin past.

Hij houdt heel erg ... aardbeien.

Slide 7 - Open question

Zet op de plaats van de puntjes een voorzetsel dat in de zin past.

Hij rekent ... jou met het eten.

Slide 8 - Open question

Zet op de plaats van de puntjes een voorzetsel dat in de zin past.

Hij is ontzettend bang ... spinnen.

Slide 9 - Open question

Zet op de plaats van de puntjes een voorzetsel dat in de zin past.

... ingang ... vandaag is de weg afgesloten. (komma)

Slide 10 - Open question

Vul een passende voorzetseluitdrukking in:

In het najaar werd er […] het 200-jarig bestaan van het koninkrijk een groot aantal festiviteiten georganiseerd.

Slide 11 - Open question

Vul een passende voorzetseluitdrukking in:

[…] de hevige sneeuwval ligt het openbaar vervoer vrijwel plat.

Slide 12 - Open question

Vul een passende voorzetseluitdrukking in:

[…] zijn belgedrag met de mobiele telefoon kon de politie achterhalen wanneer de verdachte met zijn mededaders gesproken had.

Slide 13 - Open question

Welk voorzetsels pas in de zin?
Een andere naam [...] suikerziekte is diabetes.
Veel mensen waren het niet eens [...] het wetsvoorstel van de regering.
Alle fietsers worden 's avonds [...] de politie gecontroleerd [...] hun fietsverlichting.
door
in
met
naar
om
op
van
voor

Slide 14 - Drag question

aan de hand van
A
voor
B
aan
C
met
D
van

Slide 15 - Quiz

gespekt –
A
voorzien van spek
B
je wist het van te voren
C
je hebt alles al gezien
D
voorzien van geld

Slide 16 - Quiz

ontleend aan –
A
overgenomen van
B
gehuurd van
C
geleend van
D
gegeven aan

Slide 17 - Quiz

uitgeloofd –
A
uitgemaakt, geblust
B
aangeboden, uitgereikt
C
uitgegeven, afgegeven
D
beloofd, toegezegd

Slide 18 - Quiz

Wat: 
Je maakt je hele leerlijn van woordenschat H3 af.

Wanneer: gisteren en (voor vrijdag)


Aan de slag: woordenschat H3

Slide 19 - Slide