Les 4 Wat is Didactiek?

Didactisch begeleiden

Je leert in deze les de volgende begrippen:
Didactische begeleiding
Didactische vaardigheden
Didactisch concept
Didactisch model
Didactische analyse
1 / 20
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2,3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Didactisch begeleiden

Je leert in deze les de volgende begrippen:
Didactische begeleiding
Didactische vaardigheden
Didactisch concept
Didactisch model
Didactische analyse

Slide 1 - Slide

Wat is didactiek?

Slide 2 - Mind map

Wat is didactiek?
Didactiek is de onderwijskundige aanpak van de overdracht van kennis, vaardigheid en inzicht.

De kunst van het onderwijzen!

Slide 3 - Slide

Didactische begeleiding
Je geeft niet alleen les, uitleg en instructie, maar ...je zorgt voor een goed leerklimaat.
 • je zorgt voor een rustige leeromgeving
 • je creëert een veilige leeromgeving (fouten maken mag)
 • je stimuleert lln om te leren en zich te ontwikkelen
 • je leert ze zelfstandig werken aan opdrachten en samenwerken
 • je moet kunnen inspelen op verschillen tussen leerlingen
 • je leert lln om zelf keuzes te maken en oplossingen te bedenken
 • je geeft feedback aan lln en kunt hun werk beoordelen

Slide 4 - Slide

Didactische vaardigheden 
Vaardigheden die je nodig hebt om een ander iets bij te brengen. Daarbij kun je denken aan:
 • Opbouw van een les
 • Het inzetten en hanteren van werkvormen
 • Uitleggen en begeleiden van oefeningen
 • Feedback geven aan leerlingen

Slide 5 - Slide

Wat is geen didactische vaardigheid?
A
Je geeft aan hoeveel tijd ze hebben.
B
Je bespreekt de opdracht na.
C
Je geeft uitleg over de theorie.
D
Je print de werkbladen uit.

Slide 6 - Quiz

Didactische vormgeving
Didactisch concept
Didactisch model
Didactische werkvormen

Slide 7 - Slide

Didactisch concept
Didactisch concept is hoe je het onderwijs vormgeeft.
Bekende onderwijsconcepten:
 • Daltonschool
 • Freinetschool
 • Jenaplanschool
 • Montessorischool
 • Vrijeschool

Slide 8 - Slide

Opdracht
Maak groepjes van 4 studenten en verdeel je over de 5 onderwijsconcepten. Jullie krijgen 5 minuten de tijd om onder andere de volgende vragen op te zoeken. Na die 5 minuten presenteren jullie dit aan de klas. Maak er een mooi verhaal van, van minimaal 5 minuten!
 • Wat is een ... school?
 • Hoe is een ... school ontstaan?
 • Hoeveel van dit soort scholen zijn er in Nederland?
 • Wat is het concept van ..?

timer
10:00

Slide 9 - Slide

Didactisch model
Methodisch werken = 
Ordelijk, volgens regels of volgens een bepaalde wijze te werk gaan om een doel te bereiken.
Ook wel methodisch handelen genoemd. 
Hoe organiseer je het onderwijs? 

Slide 10 - Slide

Didactisch analyse
Doel - Beginsituatie - Leeractiviteit - Evaluatie

Een lesschema...
Een voorbeeld van een didactische analyse van onderwijsleerproces is het model van Van Gelder.

Slide 11 - Slide

Welke fase hoort niet bij het model van Van Gelder?
A
Doel
B
Ervaring
C
Evaluatie
D
Beginsituatie

Slide 12 - Quiz

Model van Van Gelder
Vier fasen:
1. Wat wil ik bereiken? (doel)
2. Waar moet ik beginnen? (beginsituatie)
3. Hoe ga ik lesgeven? (leeractiviteit)
Inleiding - kern - slot
4. Heb ik mijn doelen bereikt? (evaluatie)


Slide 13 - Slide

Hoeveel lesschema's heb jij intussen al geschreven?
A
ongeveer 5
B
meer dan 10
C
2
D
nog geen één

Slide 14 - Quiz

Didactische werkvormen
Activiteit die de OA of leerkracht onderneemt om de leerlingen doelgericht te laten leren

Slide 15 - Slide

Welke didactische
werkvormen ken jij?

Slide 16 - Mind map

Didactische werkvormen
Vertellen; uitleggen; filmpje; demonstreren; foto's laten maken; vragen stellen; discussie laten voeren; op excursie gaan; beurten geven; opdrachten geven; leerlingen laten samenwerken, enz.

Slide 17 - Slide

Didactische werkvormen
Vijf groepen:
1. Instructievorm: uitleg geven, samenvatten.
2. Interactievorm: leerstof verwerken, overleggen, samen.
3. Opdrachtvorm: opdracht maken, leerstof verwerken.
4. Samenwerkingsvorm: coöperatief leren.
5. Spelvorm: spelen, gymzaal, plein, hoeken. 
 

Slide 18 - Slide

Digitaal leren
Handig hulpmiddel bij je onderwijs:
- afwisseling
- leerstof duidelijker
- handig voor verschillen tussen leerlingen
- goed inzicht in leerproces van leerling

Blended leren: leren met en zonder ICT

Slide 19 - Slide

      Als het goed is...

Weet je nu wat er met de volgende begrippen bedoeld wordt:
 • Didactische begeleiding
 • Didactische vaardigheden
 • Didactisch concept
 • Didactisch model
 • Didactische werkvormen
VRAGEN?

Slide 20 - Slide