Kd. jeugd en opvoedhulp les 5

Jeugd en opvoedhulp
Les 5
1 / 22
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Jeugd en opvoedhulp
Les 5

Slide 1 - Slide

Planning
- Nabespreken documentaire
- Hoe kom je terecht bij jeugd en opvoedhulp?
- Wettelijk geregeld
- Benodigde vaardigheden begeleider

Slide 2 - Slide

Waar ging de documentaire over?
A
Over jeugdformaat.
B
Over Neslihan.
C
Over verschillende probleem jongeren.
D
Over Anna.

Slide 3 - Quiz

Wat is het meeste bij je gebleven? (van de documentaire)

Slide 4 - Open question

Wat vond je van de documentaire?
Ik vond het interessant
Ik vond het saai.
Ik vond het leuk.
Ik vond het okay.

Slide 5 - Poll

Hoe kom je terecht bij jeugd en opvoedhulp


- Voor jeugdhulp en ondersteuning bij opvoeding van uw kinderen, kunt u terecht bij uw gemeente. 
- Gemeenten geven advies over jeugdhulp en zorgen voor de toegang tot de jeugdhulp. 
- Zij bekijken samen met uw kind welke hulp het beste is. De gemeente zorgt ervoor dat uw kind de gekozen hulp daadwerkelijk krijgt.

Slide 6 - Slide

Jeugdteam
In veel gemeenten biedt het jeugdteam in de buurt jeugdhulp aan. Hulp krijgen d.m.v.
- jeugdteam direct benaderen. 
- School, de huisarts, de jeugdarts of de sportvereniging kunnen u ook doorverwijzen. 

De deskundigen in het wijkteam kijken samen met ouders en kinderen welke hulp er nodig is. En welke instantie de hulp kan geven. Informeer bij uw gemeente hoe u contact legt met het wijkteam.

Slide 7 - Slide

Centra Jeugd en Gezin (CJG)
Veel gemeenten hebben een Centrum Jeugd en Gezin.
- Hier werken professionals van verschillende jeugdhulpinstellingen samen. - Deze hulpverleners weten wanneer een kind of jongere meer hulp nodig heeft. 
- Kinderen en jongeren kunnen zo nodig via een jeugdteam van het CJG extra ondersteuning krijgen.

Vraag uw gemeente bij welke organisatie u terecht kunt. Elke gemeente regelt de jeugdhulp anders.

Slide 8 - Slide

Arts en co-ouderschap
Heeft u een doorverwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist voor jeugdhulp? 
- Dan krijgen u en uw kind direct toegang tot jeugdhulp. Een indicatie is dan niet meer nodig.

Co-ouderschap
- Hoofdverblijf gebonden met waar krijg je hulp.
- Het sociale netwerk - school, sport en vriendenkring - is dan belangrijk.

Slide 9 - Slide

Kan je zelf het jeugdteam benaderen?
A
Nee dat kan niet.
B
Een arts moet je doorverwijzen
C
Ja dat kan.
D
Geen idee.

Slide 10 - Quiz

Hoe is de jeugdzorg georganiseerd?

Hieronder is schematisch in kaart gebracht onder welke zorgwetten de jeugdzorg en jeugdhulp in Nederland vallen.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Onder welke drie wetten valt jeugdzorg en jeugdhulp in nederland?
A
Jeugdwet, zorgverzekeringswet & wet langdurige zorg.
B
Jeugdwet, Zorgverzekeringswet & wet tijdelijke zorg.
C
Jeugdzorg, zorgverzekeringswet & wet tijdelijke zorg
D
Geen van allen.

Slide 13 - Quiz

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Jij ondersteunt cliënten met meervoudige problemen. Je biedt ondersteuning aan bij de dagelijkse bezigheden en/of het functioneren in de samenleving. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag in wooncentra, buurthuizen of wijkteams.
Thuisbegeleider
Werk je met cliënten en hun familie om te helpen in problematische gezinssituaties.
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Je bied zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking.
Agogisch medewerker GGZ
Je werkt met cliënten die een verslaving hebben of cliënten met psychische of psychiatrische ziektebeelden en/of stoornissen.

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Jij ondersteunt cliënten met meervoudige problemen. Je biedt ondersteuning aan bij de dagelijkse bezigheden en/of het functioneren in de samenleving. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag in wooncentra, buurthuizen of wijkteams.

Thuisbegeleider
Werk je met cliënten en hun familie om te helpen in problematische gezinssituaties.

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Je bied zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking.

Agogisch medewerker GGZ
Je werkt met cliënten die een verslaving hebben of cliënten met psychische of psychiatrische ziektebeelden en/of stoornissen.
Slide 14 - Slide

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
- Sociale vaardigheden
- Luisteren
- Zelfstandig
- Samenwerken

Slide 15 - Slide

Thuisbegeleider
- Inlevingsvermogen
- Doorzettingsvermogen
- Contactuele vaardigheden
- Motiverende en enthousiaste houding

Slide 16 - Slide

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

- Sterke communicatievaardigheden naar cliënten en collega’s
- Samenwerken met collega’s, een echte teamplayer
- Zelfstandig kunnen werken
- Coachende vaardigheden
- Goed luisteren om passende en persoonlijke zorgplannen te maken
- Stressbestendig binnen deze complexe doelgroep
- Enthousiast en positief
- Reflecterend kunnen denken, voelen en handelen

Slide 17 - Slide

Agogisch medewerker GGZ
- Zorgzaam/hulpvaardig zijn
- Coachen / begeleiden
- Creatief denken (creativiteit)
- Feedback geven (confronteren)
- Gesprekken voeren
- Inleven
- Instructie geven
- Integer zijn (integriteit)
- Klantgericht/cliëntgericht zijn
Leidinggeve

Slide 18 - Slide

Zijn er vaardigheden waar je aan moet werken?
Ja, er zijn een paar waar ik beter in kan worden.
Nee, ik bezit alle vaardigheden al.
Ik twijfel nog
Geen idee

Slide 19 - Poll

Wat vind jij één van de belangrijkste vaardigheden?

Slide 20 - Mind map

Logboek
• Beschrijving Casus met antwoorden op de vragen
• Verslag documentaire/film:
• Samenvatting van de lesstof/ reflectie over wat je geleerd hebt tijdens de les.

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide