Les 1

Module 11
Cliënt en Welzijn

Introductie module
1 / 22
next
Slide 1: Slide
Module 11 cliënt en welzijnMBOStudiejaar 2,3

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Module 11
Cliënt en Welzijn

Introductie module

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Welzijnswerk

Slide 3 - Mind map

Werkvelden welzijnssector

 • Mensen die niet  geheel zelfstandig  deelnemen in de maatschappij hebben vaak hulp en ondersteuning nodig bij het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling, de zelfredzaamheid en/ of de sociale kwaliteit om zo goed mogelijk (weer) mee te kunnen doen in de samenleving.

 • Welzijnswerkers bieden allerlei voorzieningen en activiteiten aan om mensen waar nodig te ondersteunen bij het realiseren van dit doel. 


Slide 4 - Slide

Werkvelden welzijnswerk
Voorbeelden van werkvelden: gehandicaptenzorg, psychiatrie, verslavingszorg, opvang van asielzoekers, daklozenopvang en jeugdzorgJe werkt bijvoorbeeld als:
 1. begeleiding gehandicaptenzorg
 2. thuisbegeleider
 3. agogisch begeleider

Slide 5 - Slide

Thuisbegeleider
Bieden hulp aan volwassenen met psychosociale of psychiatrische problemen, of aan gezinnen met psychische problemen.


Bijvoorbeeld:
 • Cliënt met autisme
 • Cliënt met een auditieve, visuele of verstandelijke beperking
 • Gezinnen met problematische opvoedsituaties

Bij de cliënt thuis noemen we ook wel ambulant.


Slide 6 - Slide

Begeleiding gehandicaptenzorg

 1. Begeleiding en verzorging van cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking

 2. De ernst van de beperking verschilt per cliënt en kan lichamelijk, verstandelijk of zintuigelijk zijn of een combinatie daarvan.

 3. Soms in combinatie met gedragsproblemen


Waar werk je al begeleider GZ?
 • Activiteitencentra
 • Zorgboerderijen
 • Afdelingen voor klinische zorg
 • Specifieke woonvormen

Slide 7 - Slide

Agogisch begeleider
Sommige kwetsbare mensen zijn (tijdelijk) niet in staat zelfstandig mee te doen aan de maatschappij. Zij hebben hulp nodig in het ontwikkelen van gewenst gedrag.


 • Alle leeftijdsgroepen
 • Sociale, culturele en economische achtergronden

Een agogisch begeleider werkt bij:
 • Buitenschoolse opvang
 • Verpleeghuis
 • Buurthuis
 • GGZ instelling
 • Opvangcentrum voor dak- en thuislozen
 • VluchtelingencentrumSlide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Welk gewenst gedrag zag je bij Kees in het filmpje?

Slide 11 - Open question

Slide 12 - Slide

Wat is een dilemma?

Slide 13 - Mind map

DILEMMA: Wat doe je als jobcoach in de gehandicaptenzorg als je ziet dat je cliënt veel alcohol drinkt?

Slide 14 - Open question

Slide 15 - Slide

Bespreken moduleplanning

Slide 16 - Slide

Dilemma's
 1. Lastige keuze tussen twee onaangename alternatieven
 2. Vaak een of-of karakter (wel of niet ingrijpen?)
 3. Beide alternatieven hebben vaak negatieve consequenties
 4. Je moet kiezen

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Wat doe je met de hendel? Leg uit waarom

Slide 19 - Open question

Zie je een dilemma in het volgende filmpje?

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Opdrachten:
A ...opdracht 4-5-6

B...opdracht 5

Slide 22 - Slide