12-р анги Эрх зүй

12-р анги Тест
1 / 9
next
Slide 1: Slide
НийгэмSpecial Education

This lesson contains 9 slides, with interactive quizzes and text slide.

time-iconLesson duration is: 10 min

Items in this lesson

12-р анги Тест

Slide 1 - Slide

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал хэдэн онд батлагдсан бэ?
A
1945 он
B
1948 он
C
1961 он
D
1992 он

Slide 2 - Quiz

Хариуцлага тооцох хэлбэрүүдэд хамааралгүй нь аль вэ?
A
Төртэй хариуцлага тооцох
B
Хувь хүнтэй хариуцлага тооцох
C
Бусад этгээдтэй хариуцлага тооцох
D
Ял шийтгэл оноох

Slide 3 - Quiz

Соёлын элементүүдийг бичээрэй

Slide 4 - Poll

Иргэний эрх зүйн бүрдэл хэсгийг бичээрэй

Slide 5 - Open question

Хөдөлмөрийн тухай хуульд 7 хоногт хэдэн цаг ажиллах ёстой гэж заасан бэ?
A
35 цаг
B
40 цаг
C
45 цаг
D
50 цаг

Slide 6 - Quiz

Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан сахилгын шийтгэлийг бичээрэй

Slide 7 - Open question

Хэд хүртэлх хүүхдийг замын хөдөлгөөнд харгалзах хүнгүйгээр оролцохгүй вэ?

Slide 8 - Open question

Slide 9 - Mind map