hoofdstuk regeling mavo 3 bs 2 zenuwcellen en zenuwen 2021-2022

1. Terugblik
2. Leerdoelen
3. B2 uitleggen
4. Quiz tussendoor
5. Opdrachten maken
6. Afsluiting
Wat gaan we doen vandaag?
1 / 27
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

1. Terugblik
2. Leerdoelen
3. B2 uitleggen
4. Quiz tussendoor
5. Opdrachten maken
6. Afsluiting
Wat gaan we doen vandaag?

Slide 1 - Slide

Terugblik

Slide 2 - Slide

prikkel
impuls
kleine hersenen
grote hersenen
ruggenmerg
hersenstam

Slide 3 - Drag question

Basisstof 2: Zenuwcellen en zenuwen

Slide 4 - Slide

Leerdoelen BS 2

 • Je kent 3 typen zenuwencellen de functies en kenmerken

 • Je weet in welke richting zenuwencellen impulsen geleiden.

 • Je weet hoe 3 verschillende zenuwen opgebouwd zijn.


Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

3 typen zenuwencellen

Slide 8 - Slide

 Bouw van een zenuwcel

Slide 9 - Slide

Gevoelszenuwcellen
Geleiden impulsen van zintuigen naar het centrale zenuwstelsel
Cellichaam vlakbij het CZS

Slide 10 - Slide

Schakelcellen
Geleiden impulsen binnen het centrale zenuwstelsel.
Cellichaam in het CZS

 • Ze verbinden met elkaar.
 • Ze verbinden ook de uitlopers van 
    gevoelszenuwcellen en bewegingszenuwcellen.

Slide 11 - Slide

Bewegingszenuwcellen
Geleiden impulsen van het centrale zenuwstelsel naar spieren of klieren. 
Cellichaam in het CZS

Slide 12 - Slide

3 typen zenuwcellen
sensorische of gevoelszenuwcellen ( geleiden impulsen van zintuigen naar het centrale zenuwstelsel)
motorische of bewegingszenuwcellen ( geleiden impulsen van het centrale zenuwstelsel naar spieren of klieren)
schakelcellen ( geleiden impulsen binnen het centrale zenuwstelsel en verbinden gevoelszenuwcellen met bewegingszenuwcellen)Slide 13 - Slide

Zenuw
Er wordt nooit één impuls via één uitloper geleid. 
Meerdere impulsen worden via duizenden uitlopers tegelijk voortgeleid.
De uitlopers liggen bij elkaar in een zenuw.

Slide 14 - Slide

3 typen zenuwen
 1. Gevoelszenuwen: alleen uitlopers van gevoelszenuwcellen. 
  (bijvoorbeeld de oogzenuwen)

 2. Bewegingszenuwen: alleen uitlopers van de bewegingszenuwcellen.

 3. Gemengde zenuwen: uitlopers van beide soorten zenuwcellen.

Slide 15 - Slide

Ligging van de Zenuwen 

Slide 16 - Slide

Prikkel - Impuls - Verwerking / Bewust worden - Impuls - Reactie

Vanuit de hersenen gaat een signaal via  de bewegingszenuw naar de spieren. De sprinter komt in beweging.

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

check leerdoelen...

Slide 19 - Slide

In welke richting geleiden gevoelszenuwcellen impulsen?
A
Naar het centrale zenuwstelsel toe
B
van het centrale zenuwstelsel af

Slide 20 - Quiz

Welke zenuwcellen geleiden impulsen van het centrale zenuwstelsel naar klieren?
A
bewegingszenuwcel
B
gevoelszenuwcel
C
schakelcellen

Slide 21 - Quiz

Waar ontstaat een impuls na een prikkel?
A
in de zintuigcellen
B
in het zintuig
C
in de hersenen
D
in de prikkel

Slide 22 - Quiz

Waar ligt het cellichaam van de gevoelszenuwcel?
A
in het centrale zenuwstelsel
B
buiten het centrale zenuwstelsel

Slide 23 - Quiz

Welke zenuwen liggen in zijn geheel in het centrale zenuwstelsel?
A
Bewegingszenuwcellen
B
Gevoelszenuwcellen
C
Schakelcellen
D
Gemengde zenuwen

Slide 24 - Quiz

Van welke zenuwcellen liggen de cellichamen buiten het centrale zenuwstelsel?
A
bewegingszenuwcel
B
gevoelszenuwcel
C
schakelcellen

Slide 25 - Quiz

Michelle zegt: 'Het zenuwstelsel verwerkt signalen die afkomstig zijn uit zintuigen.'
Manal zegt: 'Het zenuwstelsel regelt de werking van spieren.'
A
Alleen Michelle heeft gelijk
B
Alleen Manal heeft gelijk
C
Geen van beiden hebben gelijk
D
Beiden hebben gelijk

Slide 26 - Quiz

Aan de slag!
LEZEN
blz 10 t/m 12
MAKEN
 opdr 6 t/m 13
KLAAR?
Nakijken en 
test jezelf
 ( online methode)

Slide 27 - Slide