hoofdstuk regeling mavo 4 bs 2 zenuwcellen en zenuwen 2023-2024

1. Terugblik
2. Leerdoelen
3. B2 uitleggen
4. Quiz tussendoor
5. Opdrachten maken
6. Afsluiting
Wat gaan we doen vandaag?
1 / 32
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

1. Terugblik
2. Leerdoelen
3. B2 uitleggen
4. Quiz tussendoor
5. Opdrachten maken
6. Afsluiting
Wat gaan we doen vandaag?

Slide 1 - Slide

Terugblik

Slide 2 - Slide

Route van de prikkel tot je actie:
start
actie
hersenen
impuls
impuls
prikkel
spier
zenuw
zenuw
zintuig

Slide 3 - Drag question

Basisstof 2: Zenuwcellen en zenuwen

Slide 4 - Slide

Leerdoelen BS 2

 • Je kunt in een afbeelding van een zenuwcel de delen benoemen

 • Je  kunt de drie typen zenuwcellen noemen met hun functies en kenmerken

 • Je  kunt omschrijven wat een zenuw is en je kunt drie typen zenuwen noemen met hun kenmerken.


Slide 5 - Slide

Herhalen

Slide 6 - Slide

We starten met een introductiefilmpje over 3 typen zenuwcellen 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Link

3 typen zenuwencellen

Slide 9 - Slide

 Bouw van een zenuwcel

Slide 10 - Slide

Gevoelszenuwcellen
Geleiden ( vervoeren) impulsen van zintuigen naar het centrale zenuwstelsel
Cellichaam vlakbij het CZS

Slide 11 - Slide

Schakelcellen
Geleiden( vervoeren) impulsen binnen het centrale zenuwstelsel.
Cellichaam in het CZS

 • Ze verbinden met elkaar.
 • Ze verbinden ook de uitlopers van 
    gevoelszenuwcellen en bewegingszenuwcellen.

Slide 12 - Slide

Bewegingszenuwcellen
Geleiden( vervoeren)  impulsen van het centrale zenuwstelsel naar spieren of klieren. 
Cellichaam in het CZS

Slide 13 - Slide

3 typen zenuwcellen
 gevoelszenuwcellen ( geleiden impulsen van zintuigen naar het centrale zenuwstelsel)
motorische of bewegingszenuwcellen ( geleiden impulsen van het centrale zenuwstelsel naar spieren of klieren)
schakelcellen ( geleiden impulsen binnen het centrale zenuwstelsel en verbinden gevoelszenuwcellen met bewegingszenuwcellen)Slide 14 - Slide

Zenuw
Er wordt nooit één impuls via één uitloper geleid. 
Meerdere impulsen worden via duizenden uitlopers tegelijk voortgeleid.
De uitlopers liggen bij elkaar in een zenuw.

Slide 15 - Slide

Zenuwen
Meerdere impulsen via meerdere uitlopers
Die uitlopers liggen bij elkaar: vormen een zenuw
Elke uitloper is omringd door een isolerend laagje
Om een zenuw zit bindweefsel
Zorgt ervoor dat  impulsen niet "overspringen "naar een andere uitloper
Zorgt voor bescherming

Slide 16 - Slide

3 typen zenuwen
 1. Gevoelszenuwen: alleen uitlopers van gevoelszenuwcellen. 
  (bijvoorbeeld de oogzenuwen)

 2. Bewegingszenuwen: alleen uitlopers van de bewegingszenuwcellen.

 3. Gemengde zenuwen: uitlopers van beide soorten zenuwcellen.

Slide 17 - Slide

3 soorten zenuwen: gevoelszenuwen, bewegingszenuwen en gemengde zenuwen.

Slide 18 - Slide

Waarom kunnen impulsen niet goed worden doorgegeven als de isolerende laag rondom de zenuwen is aangetast?

Slide 19 - Mind map

Tekst

Slide 20 - Slide

Pak je werkboek erbij
op pagina 119

We maken opdracht 7 klassikaal

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

check leerdoelen...

Slide 23 - Slide

In welke richting geleiden gevoelszenuwcellen impulsen?
A
Naar het centrale zenuwstelsel toe
B
van het centrale zenuwstelsel af

Slide 24 - Quiz

Welke zenuwcellen geleiden impulsen van het centrale zenuwstelsel naar klieren?
A
bewegingszenuwcel
B
gevoelszenuwcel
C
schakelcellen

Slide 25 - Quiz

Waar ontstaat een impuls na een prikkel?
A
in de zintuigcellen
B
in het zintuig
C
in de hersenen
D
in de prikkel

Slide 26 - Quiz

Waar ligt het cellichaam van de gevoelszenuwcel?
A
in het centrale zenuwstelsel
B
buiten het centrale zenuwstelsel

Slide 27 - Quiz

Welke zenuwen liggen in zijn geheel in het centrale zenuwstelsel?
A
Bewegingszenuwcellen
B
Gevoelszenuwcellen
C
Schakelcellen
D
Gemengde zenuwen

Slide 28 - Quiz

Van welke zenuwcellen liggen de cellichamen buiten het centrale zenuwstelsel?
A
bewegingszenuwcel
B
gevoelszenuwcel
C
schakelcellen

Slide 29 - Quiz

Michelle zegt: 'Het zenuwstelsel verwerkt signalen die afkomstig zijn uit zintuigen.'
Manal zegt: 'Het zenuwstelsel regelt de werking van spieren.'
A
Alleen Michelle heeft gelijk
B
Alleen Manal heeft gelijk
C
Geen van beiden hebben gelijk
D
Beiden hebben gelijk

Slide 30 - Quiz

Aan de slag!
LEZEN
blz 111 t/m 114
of extra filmpje kijken ( volgende slide
MAKEN
 opdr 1 t/m 6
KLAAR?
Nakijken en 
test jezelf
 ( online methode)

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Video