De sociale hiërarchie in het oude Egypte

De sociale hiërarchie in het oude Egypte
1 / 13
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

De sociale hiërarchie in het oude Egypte

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je een overzicht geven van de sociale hiërarchie in het oude Egypte en de rollen en verantwoordelijkheden van verschillende klassen van mensen beschrijven.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat weet je al over de sociale hiërarchie in het oude Egypte?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Het oude Egypte
Het oude Egypte was een complexe samenleving met een duidelijke sociale hiërarchie.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Farao's
De farao's waren de hoogste klasse in het oude Egypte. Ze waren zowel politieke als religieuze leiders.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Priesters
De priesters hadden een belangrijke rol in de religie van het oude Egypte. Ze waren verantwoordelijk voor het uitvoeren van rituelen en het onderhouden van tempels.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Adel
De adel bestond uit hoge ambtenaren en militaire leiders. Ze hadden aanzienlijke macht en privileges.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Ambachtslieden
Ambachtslieden waren gespecialiseerde werkers die producten maakten zoals aardewerk, sieraden en meubels.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Boeren
Boeren waren de grootste sociale klasse in het oude Egypte. Ze werkten op het land en zorgden voor voedselproductie.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slaven
Slaven waren de laagste klasse in het oude Egypte. Ze waren eigendom van andere mensen en werden gedwongen om te werken.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.