H1.4 De mens

Pak je leesboek erbij
We gaan eerst even lezen.
Ieder voor zich, in stilte. 


timer
20:00
1 / 30
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Pak je leesboek erbij
We gaan eerst even lezen.
Ieder voor zich, in stilte. 


timer
20:00

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?

Herhalen § 1.4 (Quiz)
practicum 7 blz 76

Slide 2 - Slide

§ 1.4 De mens

Slide 3 - Slide

Wat is de juiste volgorde bij de gedaanteverwisseling van een vlinder?
A
ei, pop, rups, vlinder
B
pop, ei, rups, vlinder
C
ei, vlinder, pop, rups
D
ei, rups, pop, vlinder

Slide 4 - Quiz

Hoe ademen kikkervisjes?
A
kieuwen
B
longen
C
kieuwen en huid
D
longen en huid

Slide 5 - Quiz

Een ander woord voor metamorfose is ..
A
verbouwing
B
gedaantewisseling
C
ontwikkelfase
D
levenscyclus

Slide 6 - Quiz

Wat is de volgorde van de ontwikkelingsstadia van een
vlinder?
A
ei-pop-rups-imago
B
imago-pop-rups-ei
C
ei-rups-pop-imago
D
rups-pop-imago-ei

Slide 7 - Quiz

Welk dier heeft GEEN verandering (metamorfose) bij het groter worden?
A
Rups
B
Mier
C
Lieveheersbeestje
D
Kikkervisje

Slide 8 - Quiz

Wat is metamorfose?
A
Als jonge dieren een andere lichaamsbouw en levenswijze hebben dan volwassen dieren.
B
Als jonge en volwassen dieren steeds groter en zwaarder worden.
C
Als bestaande organen hun functie steeds beter gaan vervullen.

Slide 9 - Quiz

Leerdoelen § 1.4
  • Je kan de verschillende typen ontwikkeling bij de mens beschrijven
  • Je kan de levensfasen van de mens noemen met de leeftijden en kenmerken

Slide 10 - Slide

Wat is ontwikkeling
A
groter en zwaarder worden van organisme
B
Levenskenmerken vertonen
C
groeien van een organisme
D
veranderingen in bouw van een organisme

Slide 11 - Quiz

Hieronder staan voorbeelden van geestelijke of lichamelijke ontwikkelingen. Bij welke levensfase of levensfasen horen deze ontwikkelingen?
Peuter
Schoolkind
Puber
Sterk veranderende gevoelens
Groeien 
Je leert zinnen praten
Je leert woordjes schrijven

Slide 12 - Drag question

Welke omschrijving past bij welke levensfase? Sleep de omschrijving naar de juiste levensfase
Baby.
Peuter
Kleuter
Schoolkind
Puber
Adolescent
Volwassene
Bejaarde
Leert lezen en schrijven.
Leert omgaan met verlies.
Leert zitten en kruipen
Leert naar de wc gaan en fietsen
Leert zelfbewust denken.
Leren zelfstandig zijn
Leren kinderen opvoeden
Leren praten en traplopen

Slide 13 - Drag question

Zet de levensfasen in de goede volgorde.
Baby
Jongvolwassene
Kind
Kleuter
Oudere
Peuter
Puber
Volwassene

Slide 14 - Drag question

Wat wordt er bedoeld met de geestelijke ontwikkeling?
A
De ontwikkeling van de hersenen
B
De ontwikkeling van het lichaam en de motoriek
C
De ontwikkeling van je eigen ik en de omgang met anderen
D
De ontwikkeling van je motoriek

Slide 15 - Quiz

Bij motorische ontwikkeling...
A
Verandert je verstand
B
Leer je je lichaam kennen
C
Leer je bepaalde bewegingen
D
Verandert je bouw

Slide 16 - Quiz

Wat hoort bij geestelijke ontwikkeling?
A
gevoelsleven
B
groeien
C
levenscyclus
D
metamorfose

Slide 17 - Quiz

Practicum 7
blz 76 in je boek 
lichaamslengte meten in tweetallen 
noteer je lengte op het bord 
jongens / meisjes

Slide 18 - Slide

Ontwikkeling bij mensen
3 typen ontwikkeling:
  1. Lichamelijke ontwikkeling: veranderingen in je lichaam
  2. Motorische ontwikkeling: leren van bewegingen
  3. Geestelijke ontwikkeling: ontwikkeling van verstand, gevoelsleven en persoonlijkheid


Slide 19 - Slide

LICHAMELIJKE ONTWIKKELING 
Veranderingen in de bouw van je lichaam

Slide 20 - Slide

Motorische ontwikkeling
Je leert bepaalde bewegingen

Slide 21 - Slide

Geestelijke ontwikkeling
Het verstand, het gevoelsleven en de 
persoonlijkheid ontwikkelen zich.

Slide 22 - Slide

De levensfasen van een mens

Slide 23 - Slide

Levensfasen mens

Slide 24 - Slide

Leerdoelen § 1.4
  • Je kan de verschillende typen ontwikkeling bij de mens beschrijven
  • Je kan de levensfasen van de mens noemen met de leeftijden en kenmerken

Slide 25 - Slide

Aan de slag

Maken en leren § 1.4
 H: opdrachten 1 t/m 8 + 10
V: opdrachten 1 tm 10

Slide 26 - Slide

Noem de 3 typen ontwikkeling van de mens:

Slide 27 - Open question

Geef een voorbeeld van lichamelijke ontwikkeling bij een mens

Slide 28 - Open question

Wat wordt er bedoeld met de lichamelijke ontwikkeling?
A
De ontwikkeling van de hersenen
B
De ontwikkeling van het lichaam
C
De ontwikkeling van je eigen ik en het omgaan met anderen
D
De ontwikkeling van je contacten

Slide 29 - Quiz

Wat wordt er bedoeld met de geestelijke ontwikkeling?
A
De ontwikkeling van de hersenen
B
De ontwikkeling van het lichaam en de motoriek
C
De ontwikkeling van je eigen ik en de omgang met anderen
D
De ontwikkeling van je motoriek

Slide 30 - Quiz