Hoofdstuk 2 ontwikkelingsgebieden, les 3

Ontwikkelingspsychologie
Les 3: cognitieve ontwikkeling peuter
1 / 13
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

Ontwikkelingspsychologie
Les 3: cognitieve ontwikkeling peuter

Slide 1 - Slide

Lesdoel:
De student kan kenmerken van de cognitieve ontwikkeling van een peuter benoemen.

Slide 2 - Slide

Planning
Vorige week
Ontwikkelingsfasen
Ontwikkelingsgebieden

Slide 3 - Slide

Podcast
Heb je de podcast die bij de hoofdstukken zit al beluisterd?

Slide 4 - Slide

Vorige week
Jean Piaget, 4 fasen van de cognitieve ontwikkeling van kinderen. 
Cognitieve ontwikkeling van een baby
 • Grijpen is begrijpen
 • Ontluikend vermogen om te vergelijken

Slide 5 - Slide

Ontwikkelingsfasen
 1. Baby: 0 - 2 jaar
 2. Peuter: 2 - 4 jaar
 3. Kleuter: 4 - 6 jaar
 4. Jongere schookind: 6 - 10 jaar
 5. Oudere schoolkind: 10 - 12 jaar
 6. Puber: 12 - 16 jaar
 7. Adolescent: 17 - 23
 8. Volwassene: 23 - 65 
 9. Oudere mens: 65 en ouder

Slide 6 - Slide

Welke vijf ontwikkelingsgebieden kennen we?

Slide 7 - Open question

Ontwikkelingsgebieden
 1. Cognitieve ontwikkeling
 2. Sensomotorische ontwikkeling
 3. Sociaal-emotionele ontwikkeling
 4. Creatief expressieve ontwikkeling
 5. Taalontwikkeling 

Slide 8 - Slide

Cognitieve ontwikkeling peuter
Leeftijd: 2 - 4 jaar
Cognitieve ontwikkeling gaat snel, peuters zijn leergierig en nieuwsgierig. 
Begrijpen is benoemen
Denken in symbolen
Egocentrisch denken
Magisch denken
Kan geen logische verbanden aanleggen
Geen geweten als innerlijke sturing

Slide 9 - Slide

Hoeveel ontwikkelingsfasen kennen we?

Slide 10 - Open question

Welke negen kennen we? Probeer ze in de juiste volgorde te zetten.

Slide 11 - Open question

Noem een cognitieve ontwikkeling van een Peuter

Slide 12 - Open question

The end
Questions?

Slide 13 - Slide